Ennakkohuolloilla työkaluille pidempi elämä - samalla saat huomattavia kustannussäästöjä

Työkalujen huoltaminen pitäisi kuulua vakituisesti rutiinitoimiin, mikäli tuotanto halutaan pitää optimaalisella tasolla sekä korjauskustannukset hallinnassa.

Kaikki paineilmakoneet tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Paineilmakoneiden teho laskee lähes huomaamatta joka päivä vähän kerrallaan, siksi koneet olisi hyvä käyttää ennakkohuollossa tasaisin väliajoin. Kuinka usein, se riippuu aktiivisten käyttötuntien määrästä. Keskivertosääntönä voidaan sanoa noin 500 työtunnin välein. Ilman säännöllisiä huoltoja kone hajoaa, jolloin korjauskustannukset voivat nousta korkeiksi ja tuotanto hidastua yllättäen.

Otetaan esimerkki hiomatyön kustannuksista.

Hiomatyön kustannukset

Näitä lukuja tarkastellessa voimme tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä.
Mikäli koneen teho vähenee 20%, kasvavat työnteon kustannukset samassa suhteessa eli 20 %, sillä työntekijältä kuluu 20 % enemmän aikaa suorittaa työtehtävä. Tuottavuus ja kustannustehokkuus kärsivät merkittävästi, sillä työn tekemiseen kuluu enemmän aikaa, mikä merkitsee myös suurempaa työnteon kustannusta per työtehtävä. Mitäpä, jos kone huollettaisiin ajallaan, ja tuon ylimääräisen 20 % kustannuskasvun sijaan työntekijä voisi käyttää säästyvän ajan johonkin muuhun tuottavaan työhön?

Kun vertaat ennakkohuollon kustannuksia vaajaatehoisten työkalujen aiheuttamiin tuotantohäviöihin, huomaat että ennakoiva huolto ja koneen tehokas toiminta on erittäin kustannustehokasta.

Atlas Copco Toolsin kiinteät ennakkohuoltohinnat pitävät sisällään työn, huoltosarjan, puhdistuksen, testauksen sekä rahdin huoltoon ja takaisin. Mikäli kone on rikki, lisäämme uusien osien hinnan + lisätunnit huoltohintaan. Huollostamme koneet saapuvat käyttäjälle täyttäen aina kaikki turvallisuusmääräykset.

Keskushuollossa tapahtuvien ennakkohuoltojen lisäksi kenttähuoltoteknikkomme tekevät pulssikoneiden sekä GTG-hiomakoneiden öljynvaihtoja paikanpäällä asiakkaan luona. Tälläisen paikanpäällä suoritettavan välihuollon hyöty on, ettei koneen tarvitse olla pitkää aikaa poissa tuotannosta. Lisäksi teknikkomme huomaa samalla mikäli koneessa on jotain häiriöitä, jolloin hän voi suositella koneen lähettämistä huoltoon ennen kuin se rikkoutuu kokonaan ja aiheuttaa suuremmat korjauskustannukset sekä tuotantohävikit.

Mikäli huoltosuunnitelman tekeminen, ennakkohuollot tai öljynvaihdot paikanpäällä kiinnostavat, ota yhteyttä huollon myyntiin!

  • Täytettävä huoltolähete 2018 140.9 kB, PDF
<a href="mailto:miika.huusari@fi.atlascopco.com">miika.huusari@fi.atlascopco.com</a>

Miika Huusari

Huollon tuoteryhmäpäällikkö

Huolto Ennakkohuolto