Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Ennakkohuolloilla työkaluille pidempi elämä - samalla saat huomattavia kustannussäästöjä

Työkalujen huoltaminen pitäisi kuulua vakituisesti rutiinitoimiin, mikäli tuotanto halutaan pitää optimaalisella tasolla sekä korjauskustannukset hallinnassa.

Kaikki paineilmakoneet tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Paineilmakoneiden teho laskee lähes huomaamatta joka päivä vähän kerrallaan, siksi koneet olisi hyvä käyttää ennakkohuollossa tasaisin väliajoin. Kuinka usein, se riippuu aktiivisten käyttötuntien määrästä. Keskivertosääntönä voidaan sanoa noin 500 työtunnin välein. Ilman säännöllisiä huoltoja kone hajoaa, jolloin korjauskustannukset voivat nousta korkeiksi ja tuotanto hidastua yllättäen.

Otetaan esimerkki hiomatyön kustannuksista.

Hiomatyön kustannukset

Näitä lukuja tarkastellessa voimme tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä: Mikäli koneen teho vähenee 20%, kasvavat työnteon kustannukset samassa suhteessa eli 20 %, sillä työntekijältä kuluu 20 % enemmän aikaa suorittaa työtehtävä. Tuottavuus ja kustannustehokkuus kärsivät merkittävästi, sillä työn tekemiseen kuluu enemmän aikaa, mikä merkitsee myös suurempaa työnteon kustannusta per työtehtävä. Mitäpä, jos kone huollettaisiin ajallaan, ja tuon ylimääräisen 20 % kustannuskasvun sijaan työntekijä voisi käyttää säästyvän ajan johonkin muuhun tuottavaan työhön? Kun vertaat ennakkohuollon kustannuksia vaajaatehoisten työkalujen aiheuttamiin tuotantohäviöihin, huomaat että ennakoiva huolto ja koneen tehokas toiminta on erittäin kustannustehokasta.

Atlas Copco Toolsin kiinteät ennakkohuoltohinnat pitävät sisällään työn, huoltosarjan, puhdistuksen, testauksen sekä rahdin huoltoon ja takaisin. Mikäli kone on rikki, lisäämme uusien osien hinnan + lisätunnit huoltohintaan. Huollostamme koneet saapuvat käyttäjälle täyttäen aina kaikki turvallisuusmääräykset. Työkalukohtaiset ennakkohuoltohinnat löydät Plavelu- ja ennakkohuoltoesitteestämme sivun alaosasta.

Keskushuollossa tapahtuvien ennakkohuoltojen lisäksi kenttähuoltoteknikkomme tekevät pulssikoneiden sekä GTG-hiomakoneiden öljynvaihtoja paikanpäällä asiakkaan luona. Tälläisen paikanpäällä suoritettavan välihuollon hyöty on, ettei koneen tarvitse olla pitkää aikaa poissa tuotannosta. Lisäksi teknikkomme huomaa samalla mikäli koneessa on jotain häiriöitä, jolloin hän voi suositella koneen lähettämistä huoltoon ennen kuin se rikkoutuu kokonaan ja aiheuttaa suuremmat korjauskustannukset sekä tuotantohävikit.

Mikäli huoltosuunnitelman tekeminen työkaluille, ennakkohuollot tai öljynvaihdot paikanpäällä kiinnostavat, ota yhteyttä huollon myyntiin!

<a href="mailto:patrick.pinomaa@atlascopco.com">patrick.pinomaa@atlascopco.com</a>

Patrick Pinomaa

Huollon myyntipäällikkö

Ennakkohuolto Huolto