Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Power Equipment
Løsninger
Produkter
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Produkter
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Products
Compressors
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Products
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Compressors
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Compressors
Kantflensliming av høy kvalitet med E-Swirl-påføring

Kantflensliming av høy kvalitet med E-Swirl-påføring

Viktig kvalitetsfaktor: fylling inne i flensen

Kantflensliming er en av de mest utfordrende sammenkoblingsmetodene i bilkarosseriets konstruksjon. Her settes fokus på den ideelle fordelingen av materialer for å oppnå optimal fylling av sømområdet og dermed sikre strukturell stabilitet og hindre korrosjon. Påføring av limet har en betydelig innvirkning på dette.

1. juli 2020

Bilindustri Industriverktøy og systemløsninger Tilkoblingsløsninger Påføringsløsninger Artikler Emner Produkter Tilkoblingsløsninger

Prosessen med kantflensliming: 1. Nesting 2. Bretting 3. Endelig flens

Prosessen med kantflensliming: 1. Nesting 2. Bretting 3. Endelig flens

I bilkarosseriets konstruksjon er det tre store arbeidsprosesser: strukturliming, avstiving og liming av kantflens. Kantflenser brukes for å lukke deler som er synlige fra utsiden, for eksempel dører, panser, motorpanser eller bagasjerom. Lukene produseres i et eget trinn innenfor produksjonsprosessen. Kantflensliming er en av de mest utfordrende sammenføyningsmetodene i karosseriverkstedet. Limet oppfyller viktige strukturelle egenskaper, forbedrer kollisjonssikkerheten og beskytter mot korrosjon. Andre sammenføyningsteknikker, som f.eks. punktsveising eller nagling, passer ikke her, da de etterlater synlige koblinger og setter det estetiske utseendet i fare. Ved liming av kantflens blir to plater nestet inni hverandre. Limet – ofte en en-komponents eller to-komponents epoksy eller et gummi-basert materiale – påføres den ytre platen. Den blir deretter bøyd rundt den indre platen og brettet over. Under flensingen blir limet presset inn og fyller dermed hele det flensede området.


Kvalitet ved bruk av kantflensliming

Kvalitetskriterier for kantflensliming

Kvalitetskriterier for kantflensliming

Den langsiktige stabiliteten til dette limet er avhengig av materialfordelingen i kantflensen. Følgende kriterier er relevante:


  • A: 100 prosent liming mellom den indre og den ytre platen
  • B: Definert X-prosent liming mellom den indre og den ytre platen
  • C: Fullstendig fylling av kantflensen med lim
  • D: Tilstrekkelig fordeling av lim på innsiden

Hvis kantflensen ikke er tilstrekkelig fylt med lim, fører dette til dannelse av hulrom og luftkanaler. Under den påfølgende e-beleggingsprosessen fylles disse hulrommene med væske. Denne væsken tørker deretter under herdingen i ovnen, slik at det dannes luftbobler og fuktskader. I tillegg til synlige feil blir også kantflensen utsatt for korrosjon. Kjøretøyets karosseri må tas ut for at det skal være mulig å omarbeide. Hvis det på den andre side er påført for mye lim, eller hvis limstrengen ikke er plassert riktig, fører dette til uønskede materiallekkasjer. Komponenten må bearbeides før lakkering for å sikre at e-beleggingsbadet ikke blir forurenset eller for å unngå problemer under kosmetisk forsegling – og som følge av dette øker materialforbruket og kvalitetskostnadene.


Materialfordeling: fokuser på påføringen

Påføringsmønster for tradisjonell strengpåføring, virvelpåføring og virvler med innsnevringer.

Påføringsmønster for tradisjonell strengpåføring, virvelpåføring og virvler med innsnevringer.

Det er en rekke faktorer i den fullstendige sammenføyningsprosessen som kan påvirke materialfordelingen i kantflensen – slik som valg av lim eller flensemetode. En av de viktigste faktorene som virker inn, er selve påføringsprosessen. Generelt brukes automatiske, robotbaserte limmålings- og dispenseringssystemer for å styre parametere som materialflyt, temperatur, trykk og påføringshastighet på en nøyaktig og repeterbar måte. Det finnes vanligvis to passende bruksmønstre: En klassisk strengpåføring og som ofte kalles en virvel, hvor materialet påføres i en virvelbevegelse. Begge påføringene kan gi flenskantliming av høy kvalitet under ideelle forhold.


Forbedret prosesspålitelighet

Virvelpåføring med innsnevringer: På steder der det kreves mindre materiale, kan volumet reguleres systematisk mens det fortsatt opprettholdes en konsekvent høy kvalitet på påføringen.

Virvelpåføring med innsnevringer: I områder der det kreves mindre materiale kan volumet justeres.

Likevel stiller utfordringene i moderne produksjon og dagens trender, for eksempel flermaterial-design og lette konstruksjoner, stadig høyere krav til industrien. Stadig mer kompleks kjøretøydesign og -geometrier krever mer dynamiske robotbevegelser og gjør det vanskeligere å få tilgang til komponentene. Påføringsløsninger må være fleksible. Virvelpåføringsteknikken kan gi flere fordeler her. Mens strengpåføringen krever at avstanden til komponenten stemmer overens med strengdiameteren, tillater virvelmetoden større avstander til komponenten på opp til 50 millimeter. Endring av avstanden påvirker ikke påføringsmønsteret. Dette gjør robotprogrammering enklere, gir høyere hastigheter og enklere tilgjengelighet, spesielt for komplekse geometrier.

Samtidig sørger virvelpåføring for en materialfordeling som er optimalisert for bruk med kantflenspåføring – samme mengde materiale fordeles over en større overflate. Påføringen er fortsatt nøyaktig med skarpt definerte konturer. Dette har en positiv effekt på pressingen under foldeprosessen. Moderne virvelapplikatorer gir også mulighet til nøyaktig justering av bredden på påføringen. På steder der det kreves mindre materialer, kan det anvendte volumet dermed reduseres systematisk, samtidig som det opprettholdes en konsekvent høy kvalitet på påføringen. Dette gjør at skjøten kan justeres perfekt til flensens geometriske form. Materiallekkasjer og omarbeiding kan derfor unngås. Samtidig reduserer den materialforbruket.

Kvalitetssikring

Kriterier for visuell inspeksjon: strengbredde, strengkontinuitet, strengposisjon

Visuell kontroll av strengen

Ved bruk av streng- og virvelpåføring kan kvaliteten på materialpåføringen i tillegg sikres ved hjelp av et visuelt inspeksjonssystem. Innebygde kamerabaserte kvalitetsovervåkningssystemer oppdager feil i forbindelse med bredde, kontinuitet og posisjon for påføringen umiddelbart under påføring – uten ekstra syklustid. I tillegg tilbyr noen kamerasystemer også en automatisert funksjon for automatisk reparasjon av strengen, for eksempel ved et avbrudd i limpåføringen.


Vanlige kriterier for visuell kontroll av strengkvaliteten:


  • Strengbredde
  • Strengkontinuitet
  • Strengposisjon

Sammendrag

Kantflensliming er en av de mest utfordrende oppgavene innen produksjon av karosseriproduksjon. Materialfordelingen i kantflensen har store konsekvenser for den langsiktige kvaliteten på limingen. Feil kan forårsake korrosjon og føre til høye kostnader til omarbeiding. En virvelpåføring kan motvirke dette og øke prosesspåliteligheten. Det er imidlertid ulike faktorer som påvirker kvaliteten og produktiviteten ved kantflensliming, og de krever omfattende sammenføynings- og prosesskompetanse. I sine globale innovasjonssentre, samarbeider Atlas Copco tett sammen med kunder og materialleverandører – fra programutvikling gjennom materialtesting til prosessoptimalisering og kvalitetssikring.

Finn ut mer:

E-Swirl 2 AdX BIW: Eksentrisk animasjon

Loading...