10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Schone perslucht garanderen voor uw transportproces

Om een idee te krijgen van wat schone perslucht is, is het belangrijk eerst naar de verontreinigingen te kijken. Omgevingslucht bevat altijd verontreinigingen, zoals vocht en stofdeeltjes. Andere verontreinigingen zoals olie kunnen in uw proces terechtkomen als u niet de juiste persluchtapparatuur gebruikt. Aangezien de perslucht rechtstreeks in contact komt met het vervoerde materiaal, kunnen deze verontreinigingen zowel uw pneumatische transportsysteem als uw eindproducten schaden. Om de reputatie van uw bedrijf, de continuïteit van uw proces en de kwaliteit van uw producten te beschermen, moet u deze verontreinigingen uit uw persluchtstroom houden.

Als eerste stap om uw systeem te beschermen moet u weten welke verontreinigingen er zijn en wat u eraan kunt doen.

Verontreinigingen die uw perslucht kunnen schaden

De lucht die ons omringt bevat drie hoofdtypen verontreinigingen: stof, olie en vocht. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan de concentratie ervan vrij hoog zijn - en deze neemt verder toe wanneer de lucht wordt samengeperst, bijvoorbeeld voor uw pneumatische transportsysteem

contaminants, pneumatic conveying
  • Stof: een kubieke meter lucht kan meer dan 140 miljoen minuscule vuildeeltjes bevatten in industriële omgevingen. De meeste zijn te klein (minder dan twee micron) om te worden verwijderd door een normaal inlaatfilter. Als de lucht niet wordt behandeld, kunnen deze deeltjes schade toebrengen aan uw apparatuur verderop in het systeem.
  • Olie: er zijn twee manieren waarop olie de persluchtstroom kan binnendringen. De eerste manier is, net als vocht, via deinlaatlucht in de vorm van koolwaterstoffen (zoals koolwaterstoffen die worden geproduceerd bij verbranding van fossiele brandstoffen).
    De andere bron van olieverontreiniging in de perslucht is het eigen smeersysteem van de compressor. Daarom moet u altijd olievrije apparatuur gebruiken bij het transporteren van voedingsmiddelen, farmaceutische producten of andere producten die moeten worden beschermd tegen olieverontreiniging.
  • Vocht: lucht bevat altijd vocht, bijvoorbeeld in de vorm van waterdamp en condensaat. Qua volume, is waterdamp de belangrijkste verontreiniger, die via de inlaat het persluchtsysteem binnenkomt. Als er vocht in de perslucht achterblijft, kan dit de levensduur van uw apparatuur verkorten door corrosie en is er meer onderhoud vereist.

In een pneumatisch transportsysteem vormt vocht een nog groter gevaar voor de producten die worden vervoerd, omdat het bacteriegroei kan veroorzaken. Vocht is de hoofdoorzaak voor de snelle verslechtering van producten, omdat corrosie (een gevolg van vocht in de lucht) het getransporteerde materiaal kan aantasten. Voor sommige bulkmaterialen is dit mogelijk onbelangrijk, maar voor andere, zoals voedingsmiddelen, is dit een groot probleem.

Waarom is vocht zo gevaarlijk voor pneumatische transportsystemen?

De dreiging van vocht wordt vaak over het hoofd gezien. Maar als we kijken naar de lijst met producten die het vaakst via pneumatisch transport worden getransporteerd, is het gemakkelijk te zien waarom vocht zo'n probleem kan zijn. Veel van deze producten zijn voedingsmiddelen, zoals bloem, suiker en graan, en we weten allemaal wat er met bloem en suiker gebeurt wanneer ze nat worden. Ze klonteren snel en de kwaliteit daalt. Maar dat is niet eens het ergste geval, omdat de bacteriën in onbehandelde lucht deze voedingsproducten kunnen vervuilen en de gezondheid van eindgebruikers in gevaar kunnen brengen.

Andere veel getransporteerde producten die gevoelig zijn voor vocht zijn onder andere farmaceutica, chemicaliën, bouwmaterialen, mineralen en metalen onderdelen. Al deze producten vereisen bijzonder droge perslucht van hoge kwaliteit om ervoor te zorgen dat ze optimaal worden beschermd.

Een schoon pneumatisch transportsysteem

Gelukkig is het niet moeilijk om uw systeem tegen al deze verontreinigingen te beschermen. Net zoals er verschillende verontreinigingen zijn die uw persluchtsysteem kunnen schaden, zijn er ook verschillende apparaten die ervoor zorgen dat uw perslucht schoon is. Filters, drogers, koelers, waterafscheiders en meer kunnen u helpen bij het verwijderen van verontreinigingen uit de perslucht.

 

Verder garandeert het gebruik van Klasse 0-gecertificeerde olievrije apparatuur dat er geen olie in uw systeem terechtkomt tijdens het compressieproces. Zo kunt u de risico's van olieverontreiniging beperken en hoeft u geen filters (voor het filteren van olieverontreinigingen) te gebruiken.

 

Het opbouwen van uw systeem met deze verschillende luchtbehandelingscomponenten kan een uitdaging zijn. Wanneer u uw apparatuur bij verschillende fabrikanten koopt, moet u goed in de gaten houden hoe u deze in één systeem kunt installeren en of alle apparatuur uiteindelijk goed is afgestemd om samen te werken.

Als u voor één leverancier gaat, bent u er zeker van dat alle apparatuur onderling perfect is afgestemd. Verder biedt dit grote voordelen op het gebied van onderhoud, omdat u alleen monteurs van één leverancier nodig hebt. Eén leverancier kan ervoor zorgen dat alle componenten van de compressorruimte optimaal zijn afgestemd op elkaar, dat ze allemaal veilig werken zonder overbelast te worden en dat ze worden bewaakt door één overkoepelende regelaar.