Elektrisch vermogen - Atlas Copco Netherlands
Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Elektrisch vermogen

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

Om lucht in perslucht om te zetten, hebt u vermogen nodig. Dit vermogen wordt geleverd in de vorm van elektriciteit. Hier geven we informatie over de drie typen elektrisch vermogen: actief, reactief en schijnbaar vermogen. We kijken ook naar de arbeidsfactor.

Wat is actief, reactief en schijnbaar vermogen?

Een visuele weergave van elektrisch vermogen
Actief vermogen P (in watt) is het nuttige vermogen dat kan worden gebruikt voor arbeid. Een wattmeter meet alleen de stroomcomponent die in fase is met de spanning. Dit is de stroom die door de weerstand in het circuit loopt. Reactief vermogen Q (V.Ar) is het "nutteloze", "uit-fase"- of "fantoomvermogen" en kan niet worden gebruikt om arbeid te verrichten. Wel is het nuttig voor het opwekken van het magnetiserende veld dat nodig is voor de motor. Schijnbaar vermogen S (V.A) is het vermogen dat uit de netvoeding moet worden verbruikt om toegang te krijgen tot actief vermogen.
Formule actief, reactief en schijnbaar vermogen
Het omvat het actief en reactief vermogen en eventuele warmteverliezen van het elektrische distributiesysteem.

De relatie tussen actief, reactief en schijnbaar vermogen wordt meestal geïllustreerd met een vermogensdriehoek.

Het actieve vermogen voor driefasige ster- en driehoekconfiguraties is: Formule (P, Q, S)
Het actieve vermogen voor driefasige ster- en driehoekconfiguraties is:

Wat is de arbeidsfactor?

De fasehoek drukt de mate uit waarin stroom en spanning uit fase zijn. Een hoeveelheid die bekendstaat als de arbeidsfactor (PF) is gelijk aan cos φ. Veel energiebedrijven leggen een boete op aan hun consumenten voor toepassingen met een lage, achterlopende arbeidsfactor. Dit komt doordat de elektrische distributie-, transmissie- en opwekkingsapparatuur aanzienlijk groter moet worden ingeschaald met het oog op het schijnbare vermogen (som van actief en reactief vermogen en warmteverliezen), terwijl consumenten worden gefactureerd op basis van kWh-verbruik (kilowattuur), waarbij alleen het actieve vermogen wordt geregistreerd. Arbeidsfactorverbeteringen resulteren vaak in aanzienlijke kostenbesparingen. De arbeidsfactor kan worden verbeterd door het terugdringen van het reactief vermogen:

  • Door gebruik van apparatuur met hoge arbeidsfactor: verlichtingsballasten
  • Met synchroonmotoren die met voorlopende arbeidsfactor draaien bij constante belasting
  • Met condensatoren die de arbeidsfactor verbeteren

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

De elektromotor

Lees over de basisprincipes van elektromotoren en hoe ze in moderne luchtcompressoren worden gebruikt.