Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressors
Solutions
Producten
Compressors
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process gas and air equipment
Service en onderdelen
Compressors
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Compressors
Compressors
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industrial Tools & Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen

Elektrisch vermogen

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

Om lucht in perslucht om te zetten, hebt u vermogen nodig. Dit vermogen wordt geleverd in de vorm van elektriciteit. Hier geven we informatie over de drie typen elektrisch vermogen: actief, reactief en schijnbaar vermogen. We kijken ook naar de arbeidsfactor.

Wat is actief, reactief en schijnbaar vermogen?

Een visuele weergave van elektrisch vermogen
Actief vermogen P (in watt) is het nuttige vermogen dat kan worden gebruikt voor arbeid. Een wattmeter meet alleen de stroomcomponent die in fase is met de spanning. Dit is de stroom die door de weerstand in het circuit loopt. Reactief vermogen Q (V.Ar) is het "nutteloze", "uit-fase"- of "fantoomvermogen" en kan niet worden gebruikt om arbeid te verrichten. Wel is het nuttig voor het opwekken van het magnetiserende veld dat nodig is voor de motor. Schijnbaar vermogen S (V.A) is het vermogen dat uit de netvoeding moet worden verbruikt om toegang te krijgen tot actief vermogen.
Formule actief, reactief en schijnbaar vermogen
Het omvat het actief en reactief vermogen en eventuele warmteverliezen van het elektrische distributiesysteem.

De relatie tussen actief, reactief en schijnbaar vermogen wordt meestal geïllustreerd met een vermogensdriehoek.

Het actieve vermogen voor driefasige ster- en driehoekconfiguraties is: Formule (P, Q, S)
Het actieve vermogen voor driefasige ster- en driehoekconfiguraties is:

Wat is de arbeidsfactor?

De fasehoek drukt de mate uit waarin stroom en spanning uit fase zijn. Een hoeveelheid die bekendstaat als de arbeidsfactor (PF) is gelijk aan cos φ. Veel energiebedrijven leggen een boete op aan hun consumenten voor toepassingen met een lage, achterlopende arbeidsfactor. Dit komt doordat de elektrische distributie-, transmissie- en opwekkingsapparatuur aanzienlijk groter moet worden ingeschaald met het oog op het schijnbare vermogen (som van actief en reactief vermogen en warmteverliezen), terwijl consumenten worden gefactureerd op basis van kWh-verbruik (kilowattuur), waarbij alleen het actieve vermogen wordt geregistreerd. Arbeidsfactorverbeteringen resulteren vaak in aanzienlijke kostenbesparingen. De arbeidsfactor kan worden verbeterd door het terugdringen van het reactief vermogen:

  • Door gebruik van apparatuur met hoge arbeidsfactor: verlichtingsballasten
  • Met synchroonmotoren die met voorlopende arbeidsfactor draaien bij constante belasting
  • Met condensatoren die de arbeidsfactor verbeteren

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

De elektromotor

Lees over de basisprincipes van elektromotoren en hoe ze in moderne luchtcompressoren worden gebruikt.