10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Close

Kostenbesparingsmogelijkheden voor compressoren

Air compressors Compressor Economy Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control How To

In de wereld van compressoren is er vaak sprake van aanzienlijke en niet-benutte energiebesparingsmogelijkheden waaronder energieterugwinning, drukverlaging, reductie van lekkage en optimalisatie van de werking door de juiste keuze van een besturings- en bewakingssysteem en de keuze van de grootte van de compressor.We kijken naar enkele mogelijkheden om de bedrijfskosten van de compressor te beperken.

Het vermogensbehoefteconcept

Bij het maken van berekeningen is het belangrijk dat het totale vermogensbehoefteconcept wordt toegepast. Er moet rekening worden gehouden met alle energiegebruiksfactoren die tot een compressorinstallatie behoren: bijvoorbeeld inlaatfilters, ventilatoren en pompen, drogers en afscheiders. Om vergelijkingen tussen verschillende investeringsalternatieven te kunnen maken, is het belangrijk vergelijkbare waarden te hanteren. Daarom moeten de waarden worden geformuleerd volgens internationaal erkende normen en regulering, bijvoorbeeld ISO 1217 4e editie - 2009.

De werkdruk

De werkdruk is rechtstreeks van invloed op het gevraagde vermogen. Een hogere druk betekent een hoger energiegebruik: gemiddeld 8% meer vermogen voor 1 bar drukverhoging. Het verhogen van de werkdruk om een drukval te compenseren resulteert altijd in een slechter operationeel rendement. Ondanks dit negatieve effect op het rendement is verhoging van de compressordruk een veelgebruikte methode om een drukval, veroorzaakt door een leidingensysteem met een te kleine diameter of verstopte filters, te compenseren. Bij een compressorinstallatie die is uitgerust met verscheidene filters kan de drukval aanzienlijk hoger zijn, vooral als de filters lange tijd gefunctioneerd hebben zonder te zijn vervangen. In zo'n situatie leidt het niet vervangen tot hogere kosten. In een groot aantal installaties is het niet mogelijk om grote drukverlagingen te implementeren, maar door moderne regelapparatuur te gebruiken kan de druk realistisch met 0,5 bar worden verlaagd. Dit betekent een energiebesparing van enkele procenten. Dit lijkt misschien weinig, maar omdat het totale rendement van de installatie in gelijkwaardige mate wordt vergroot, is de waarde van deze drukverlaging in termen van daadwerkelijke besparingen direct merkbaar.

Optimalisatie van luchtverbruik

optimalisatie van het luchtverbruik kan allerlei voordelen bieden
Met een analyse van het persluchtgebruik en werkroutines kunnen oplossingen worden gezocht voor een evenwichtigere belasting van het persluchtsysteem. De behoefte aan een groter luchtdebiet kan hierbij worden vermeden, evenals een toename in operationele kosten.Onrendabel persluchtverbruik, dat gewoonlijk het gevolg is van luchtlekkage, versleten apparatuur, processen die niet correct zijn geconfigureerd of het onjuiste gebruik van perslucht, wordt het beste verholpen met meer algemene kennis over het systeem. Verdeling van het persluchtsysteem in secties die met afsluiters kunnen worden gescheiden, kan leiden tot vermindering van het energiegebruik 's nachts en in het weekend. Bij de meeste installaties is er wel sprake van enige mate van luchtlekkage. Dit betekent een pure verspilling die moet ingeperkt. Vaak kan een luchtlekkage wel 10-15% van het geproduceerde persluchtdebiet bedragen. Luchtlekkage staat evenredig aan de werkdruk. Een manier om lekkages te beperken, is het repareren van lekkende persluchtapparatuur en daarbij het verlagen van de werkdruk, bijvoorbeeld 's nachts.Het verlagen van de werkdruk in het persluchtsysteem met slechts 0,3 bar beperkt de luchtlekkage met 4%. Indien de luchtlekkage in een installatie van 100 m³/min 12% bedraagt en de druk met 0,3 bar wordt verlaagd, geeft dit een besparing van circa 3 kW.

Regelmethode

Met behulp van een modern centraal besturingssysteem kan de persluchtinstallatie optimaal voor verschillende operationele processen worden gebruikt terwijl de veiligheid en beschikbaarheid worden verbeterd. Het kiezen van de juiste regelmethode bevordert energiebesparingen vanwege een lagere toepasbare systeemdruk en een betere benuttingsgraad, die voor elke machine in de persluchtsysteem wordt geoptimaliseerd. Tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid toe, waardoor het risico op een ongeplande systeemuitval wordt beperkt. Ook maakt een centrale besturing programmering voor automatische drukvermindering in het gehele persluchtsysteem mogelijk voor 's nachts en in het weekend. Aangezien persluchtverbruik zelden constant is, moet de installatie van de compressor flexibel zijn ontworpen, met een combinatie van compressoren met motoren van verschillende capaciteit en toerenregeling. Compressoren kunnen werken op basis van een toerenregeling en vooral schroefcompressoren zijn hiervoor geschikt, want hun debiet en energiegebruik zijn vrijwel evenredig aan hun toerental.

Hoe werkt energieterugwinning in compressoren?

Energieterugwinning in compressoren kan worden geoptimaliseerd
Bij gebruik van elektriciteit, gas of olie voor verwarming van productiefaciliteiten of het bedrijfsproces zou als duurzaam alternatief de mogelijkheid van volledige of gedeeltelijke vervanging van deze energie met teruggewonnen overtollige energie uit de compressorinstallatie kunnen worden onderzocht. De doorslaggevende factoren bij deze afweging zijn de energiekosten in €/kWh, de mate van benutting en de prijs van de benodigde aanvullende investeringen.Een goed geplande investering in terugwinning van overtollige compressie-energie heeft vaak een terugverdientijd van slechts 1 tot 3 jaar. Meer dan 90% van het vermogen dat aan de compressor wordt geleverd kan worden teruggewonnen in de vorm van zeer waardevolle warmte. Het temperatuurniveau van de teruggewonnen energie bepaalt de mogelijke toepassingsgebieden en dus de waarde. De hoogste mate van efficiëntie wordt over het algemeen bereikt met watergekoelde installaties, wanneer de hete koelwateruitlaat van de compressorinstallatie rechtstreeks kan worden aangesloten op een doorlopende verwarmingsvraag, bijvoorbeeld het retourcircuit van de bestaande verwarmingsketel.Teruggewonnen overtollige compressie-energie kan vervolgens effectief het hele jaar worden benut. Verschillende compressorontwerpen hebben verschillende vereisten. In sommige situaties waarbij sprake is van een grote hittestroom met pieken, lange transportafstanden voor de warmte naar het gebruikspunt of een vraag die in de loop van het jaar varieert, is het mogelijk interessant om te kijken naar de mogelijkheden van verkoop van de teruggewonnen energie in de vorm van warmte, koeling of elektriciteit enzovoort.Lees meer over terugwinning van energie in compressorinstallaties.

Samen met elektriciteit, water en gas houdt perslucht onze wereld draaiende. We zien het misschien niet altijd, maar perslucht is overal om ons heen. Omdat er zoveel verschillende toepassingen voor (en eisen aan) perslucht zijn, zijn compressoren nu verkrijgbaar in allerlei verschillende soorten en maten. In deze gids vertellen wij wat compressoren doen, waarom u ze nodig hebt en welke opties u hebt.

 

Wilt u extra hulp? Klik op de onderstaande knop, waarna een van onze experts zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Gerelateerde artikelen

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

25 April, 2022

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.

Cost savings wiki_800x600

De kosten van perslucht

28 June, 2022

Bij het bespreken van de kosten van perslucht is het de moeite waard om te vermelden dat elektrische energie het grootste deel van uw bedrijfskosten vormt. Lees deze handleiding voor meer informatie.