Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

De kosten van perslucht

Compressed Air Wiki Compressor Economy Compressors

Elektrische energie is de meest voorkomende energiebron voor industriële persluchtproductie. Bij veel persluchtinstallaties bestaan er aanzienlijke en niet-benutte energiebesparingsmogelijkheden waaronder terugwinning van energie, drukverlaging, reductie van lekkage en optimalisatie van gebruik door een juiste keuze van een besturings- en regelingssysteem, evenals de keuze van de grootte van de compressor.

De productiekosten van perslucht

De productiekosten van perslucht kunnen variëren
Bij het plannen van een nieuwe investering kunt u het beste zo ver mogelijk vooruit kijken en proberen te evalueren wat de effecten zijn van nieuwe situaties en behoeften die van invloed kunnen zijn op de persluchtinstallatie. Typische voorbeelden hiervan zijn milieu-eisen, energiebesparingseisen, hogere kwaliteitseisen voor de productie en investeringen in toekomstige uitbreidingen van de productie.

Geoptimaliseerd compressorgebruik wordt belangrijker, vooral voor grotere, persluchtafhankelijke bedrijfstakken. De productie zal in de loop van de tijd veranderen binnen een zich steeds ontwikkelende industrie en bijgevolg zullen de operationele omstandigheden van compressoren ook veranderen. Het is daarom belangrijk dat de persluchtvoorziening wordt gebaseerd op zowel de huidige vereisten als op ontwikkelingsplannen voor de toekomst. De ervaring leert dat een uitgebreide en onpartijdige analyse van de operationele situatie vrijwel altijd zal leiden tot een verbeterde totale efficiëntie.

De energiekosten van compressoren beperken

Energiekosten zijn duidelijk de belangrijkste factor voor de totale kosten van de persluchtinstallatie. Het is daarom belangrijk om de nadruk te leggen op het vinden van oplossingen die voldoen aan de eisen van prestaties en kwaliteit, evenals de noodzaak van efficiënt energiegebruik. De extra kosten die verbonden zijn aan de aanschaf van compressoren en andere persluchtapparatuur die voldoet aan deze beide eisen worden gezien als een goede investering voor een langere periode.

Aangezien energieverbruik vaak ongeveer 80% van de totale persluchtkosten vertegenwoordigt, moet zorgvuldig te werk worden gegaan bij de selectie van het regelingssysteem. Het verschil in de beschikbare regelingssystemen overtreft de aanzienlijke verschillen in compressortypen. Een ideale situatie ontstaat wanneer de volledige capaciteit van de compressor precies is afgestemd op het luchtverbruik van de persluchttoepassing. Dit gebeurt vaak. De meeste typen compressoren worden geleverd met hun eigen interne besturings- en regelsysteem, maar de toevoeging van apparatuur voor centrale besturing van alle compressoren in het persluchtsysteem kan de efficiëntie nog verder verbeteren.

Toerenregeling heeft zich bewezen als een populaire regelingsmethode vanwege aanzienlijke potentiële energiebesparing. Denk hier goed over na en baseer uw selectie van regelingsapparatuur op de toepassingsvereisten om tot goede resultaten te komen. Als 's nachts en in het weekend slechts een kleine hoeveelheid perslucht is vereist, kan het rendabel zijn een kleine compressor te installeren die is aangepast aan deze persluchtvraag buiten de piekuren.

Indien om een bepaalde reden een bepaalde persluchttoepassing een andere werkdruk nodig heeft, moet deze behoefte geanalyseerd worden om te ontdekken of alle persluchtproductie moet worden gecentraliseerd in een centrale compressorinstallatie of het luchtnetwerk moet worden opgesplitst op basis van de verschillende drukniveaus. Segmentering van het persluchtnetwerk kan ook worden overwogen om bepaalde delen 's nachts en in het weekend te sluiten om zo het luchtverbruik te beperken of kosten intern toe te wijzen op basis van luchtdebietmetingen.

Kostentoewijzing

Investeringskosten zijn vaste kosten die bestaan uit de aanschafprijs, de infrastructuurkosten, de installatie- en verzekeringskosten. Het aandeel van de investeringskosten als onderdeel van de totale kosten wordt deels bepaald door de keuze van het persluchtkwaliteitsniveau en deels door de afschrijvingstermijn en de toepasselijke rentevoet. Het aandeel van de energiekosten wordt bepaald door de jaarlijkse bedrijfstijd, de verhouding belaste en onbelaste werking en de energiekosten van de compressor. Extra investeringen, bijvoorbeeld apparatuur voor energieterugwinning, verdienen zichzelf direct terug in de vorm van lagere operationele en onderhoudskosten.

Gerelateerde artikelen

an illustration about compressor installation

Energieterugwinning in compressoren

Ontdek hoe energie uit restwarmte wordt teruggewonnen in watergekoelde en luchtgekoelde persluchtsystemen. We bekijken de terugwinningsmogelijkheden en de verschillende energieterugwinningsmethoden.