Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Specialty Rental Solutions
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Olie-afgedichte vacuümpompen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Een kennismaking met elektriciteit

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

Om lucht in perslucht om te zetten, hebt u vermogen nodig. Dit vermogen wordt geleverd in de vorm van elektriciteit: wisselstroom of gelijkstroom. In dit artikel geven we een korte inleiding op elektriciteit.

Wat is elektriciteit? Enkele basisprincipes.

Elektriciteit is het resultaat van elektronen die tijdelijk worden gescheiden van protonen, waardoor een verschil in elektrische potentiaal (of spanning) ontstaat tussen het gebied met overtollige elektronen en het gebied met een tekort aan elektronen. Wanneer elektronen een elektrisch geleidend pad vinden om door te bewegen, treedt er elektrische stroom op. De eerste elektrische toepassingen maakten gebruik van gelijkstroom (DC), waarbij de elektrische lading van de elektronenstroom unidirectioneel is. Gelijkstroom wordt geproduceerd door batterijen, fotovoltaïsche (PV) zonnecellen en generatoren. Wisselstroom (AC), bijvoorbeeld gebruikt om kantoren en werkplaatsen van stroom te voorzien en om standaard motoren met vast toerental te laten draaien, wordt gegenereerd door een dynamo. Wisselstroom verandert periodiek van grootte en richting in een vloeiend, sinusvormig patroon. Spanning neemt net als stroomsterkte toe van nul tot een maximale waarde en daalt dan naar nul, verandert van richting, groeit uit tot een maximale waarde in de tegenovergestelde richting en wordt daarna weer nul. De stroom heeft dan een periode T voltooid, gemeten in seconden, waarin deze al zijn waarden heeft doorlopen. De frequentie is het omgekeerde van de periode, het aantal voltooide cycli per seconde, en wordt gemeten in Hertz. f = 1/T f = frequentie (Hz) t = tijd voor één periode (s). De niveaus van stroom en spanning worden meestal aangeduid door de RMS-waarde (root mean square) over één periode. De relatie voor de RMS-waarde van stroom en spanning heeft een sinusvormig patroon en luidt: root mean square = (piekwaarde) / V2.

Een inleiding op vermogen. Afbeelding van de 'handleiding' met betrekking tot vermogen
Periodieke, doch niet-sinusvormige stroom- en spanningscurven zijn alles wat geen zuivere sinusgolf is. Vereenvoudigde voorbeelden zijn vierkante, driehoekige of rechthoekige golfvormen. Vaak zijn ze afgeleid van wiskundige functies en kunnen ze worden voorgesteld door een combinatie van zuivere sinusgolven van verschillende frequenties, soms een veelvoud van de laagste (de zogenaamde fundamentele) frequentie.stroom: i(t) = I0 + i1(t) + i2(t) + … + in(t) + …spanning: v(t) = V0 + v1(t) + v2(t) + … + vn(t) + ...

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elektrisch vermogen

Elektriciteit speelt een grote rol bij de compressie van lucht. Lees meer over elektrisch vermogen en de relatie tussen actief, reactief en schijnbaar vermogen.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

De elektromotor

Lees over de basisprincipes van elektromotoren en hoe ze in moderne luchtcompressoren worden gebruikt.