Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Verhuuraanbod
Atlas Copco Rental
Accessoires
Verhuuraanbod
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Olievrije luchtcompressoren
Stikstofgeneratoren
Verhuuraanbod
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressors
Solutions
Producten
Compressors
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process Gas and Air Equipment
Service en onderdelen
Compressors
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Compressors
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Vacuum solutions

De wetten van Ohm voor gelijk- en wisselstroom

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

Om lucht in perslucht om te zetten, hebt u vermogen nodig. Dit vermogen wordt geleverd in de vorm van elektriciteit: wisselstroom of gelijkstroom. In dit artikel geven we een korte inleiding op de wetten van Ohm. Deze wetten definiëren de plaats van weerstand in de relatie tussen stroomsterkte en spanning.

Wat is de wet van Ohm voor gelijkstroom?

De wet van Ohm stelt dat de stroom door een geleider tussen twee punten recht evenredig is met de spanning tussen de twee punten. Door het invoeren van de evenredigheidsconstante, de weerstand, komt men uit op de gebruikelijke wiskundige vergelijking die deze relatie omschrijft:
U = R x I
Waarbij I de stroom door de geleider in ampère is, V de spanning gemeten over de geleider in volt en R de weerstand van de geleider in ohm. Meer in het bijzonder stelt de wet van Ohm dat de R in deze relatie constant is, onafhankelijk van de stroom.

Wat is de wet van Ohm voor wisselstroom (en wat is zelfinductie)?

Formule voor impedantie Z, schijnbare weerstand (Z) ten opzichte van weerstand (R) en inductieve weerstand (X)

Een wisselstroom die door een spoel loopt, brengt een magnetische stroming teweeg. De sterkte en richting van deze stroming veranderen op dezelfde manier als bij een elektrische stroom. Als de stroming verandert, wordt volgens de wetten van de inductie een EMK (elektromotorische kracht) in de spoel opgewekt.

De EMK is tegengesteld aan de spanning van de aangesloten pool. Dit verschijnsel wordt zelfinductie genoemd. Zelfinductie in een wisselstroomeenheid resulteert enerzijds in faseverschil tussen de stroom en de spanning, en anderzijds in een inductieve spanningsval. De weerstand van de eenheid ten opzichte van de wisselstroom wordt schijnbaar groter dan de weerstand die wordt berekend of gemeten bij gelijkstroom.

Faseverschil tussen de stroom en spanning wordt aangeduid met de hoek φ. Inductieve weerstand (de zogenaamde reactance) wordt vertegenwoordigd door X. De weerstand wordt vertegenwoordigd door R. De schijnbare weerstand in een eenheid of geleider wordt vertegenwoordigd door Z.

Formule van de wet van Ohm voor wisselstroom, U=I*Z

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

De elektromotor

Lees over de basisprincipes van elektromotoren en hoe ze in moderne luchtcompressoren worden gebruikt.