De wetten van Ohm voor gelijk- en wisselstroom - Atlas Copco Netherlands
Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

De wetten van Ohm voor gelijk- en wisselstroom

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

Om lucht in perslucht om te zetten, hebt u vermogen nodig. Dit vermogen wordt geleverd in de vorm van elektriciteit: wisselstroom of gelijkstroom. In dit artikel geven we een korte inleiding op de wetten van Ohm. Deze wetten definiëren de plaats van weerstand in de relatie tussen stroomsterkte en spanning.

Wat is de wet van Ohm voor gelijkstroom?

De wet van Ohm stelt dat de stroom door een geleider tussen twee punten recht evenredig is met de spanning tussen de twee punten. Door het invoeren van de evenredigheidsconstante, de weerstand, komt men uit op de gebruikelijke wiskundige vergelijking die deze relatie omschrijft:U = R x IWaarbij I de stroom door de geleider in ampère is, V de spanning gemeten over de geleider in volt en R de weerstand van de geleider in ohm. Meer in het bijzonder stelt de wet van Ohm dat de R in deze relatie constant is, onafhankelijk van de stroom.

Wat is de wet van Ohm voor wisselstroom (en wat is zelfinductie)?

Formule voor impedantie Z, schijnbare weerstand (Z) ten opzichte van weerstand (R) en inductieve weerstand (X)
Een wisselstroom die door een spoel loopt, brengt een magnetische stroming teweeg. De sterkte en richting van deze stroming veranderen op dezelfde manier als bij een elektrische stroom. Als de stroming verandert, wordt volgens de wetten van de inductie een EMK (elektromotorische kracht) in de spoel opgewekt.De EMK is tegengesteld aan de spanning van de aangesloten pool. Dit verschijnsel wordt zelfinductie genoemd. Zelfinductie in een wisselstroomeenheid resulteert enerzijds in faseverschil tussen de stroom en de spanning, en anderzijds in een inductieve spanningsval. De weerstand van de eenheid ten opzichte van de wisselstroom wordt schijnbaar groter dan de weerstand die wordt berekend of gemeten bij gelijkstroom.Faseverschil tussen de stroom en spanning wordt aangeduid met de hoek φ. Inductieve weerstand (de zogenaamde reactance) wordt vertegenwoordigd door X. De weerstand wordt vertegenwoordigd door R. De schijnbare weerstand in een eenheid of geleider wordt vertegenwoordigd door Z.
Formule van de wet van Ohm voor wisselstroom, U=I*Z

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

De elektromotor

Lees over de basisprincipes van elektromotoren en hoe ze in moderne luchtcompressoren worden gebruikt.