Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Verhuuraanbod
Atlas Copco Rental
Accessoires
Verhuuraanbod
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Olievrije luchtcompressoren
Stikstofgeneratoren
Verhuuraanbod
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressors
Solutions
Producten
Compressors
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process Gas and Air Equipment
Service en onderdelen
Compressors
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Compressors
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Vacuum solutions

Life cycle cost van een compressor

Compressed Air Wiki Compressor Economy Compressors

Een gebruikelijke manier om de investering in een product, een materiaal of een specifieke dienst systematisch en toch eenvoudig te beschrijven en te analyseren, is met behulp van een ife cycle cost (LCC) analyse. In deze analyse worden alle fasen in de levenscyclus van het machine of de dienst onderzocht. Dit omvat alles: van de selectie van grondstoffen tot de uiteindelijke afvalverwerking/recycling.

Wat zijn life cycle cost?

De analyse van de life cycle cost wordt vaak als vergelijkingsmethode tussen de verschillende investeringsopties gebruikt, bijvoorbeeld voor producten of systemen met een gelijkwaardige functie. Het resultaat van de LCC wordt vaak gebruikt om inzicht te verschaffen in kwesties met betrekking tot specifieke processen of productontwerpelementen. LCC-analyses kunnen ook worden gebruikt door bedrijven in de communicatie met onderaannemers, met klanten of met de autoriteiten om kenmerken van hun systeem te beschrijven.

De resultaten van een LCC-analyse kunnen als basis dienen voor het nemen van beslissingen die ertoe bijdragen dat een product of dienst zo weinig mogelijk effect heeft op het milieu. LCC-analyse geeft echter geen antwoord op alle mogelijke vragen en daarom moeten andere aspecten, zoals kwaliteit en beschikbare technologie, worden onderzocht om relevant achtergrondmateriaal te bieden.

Hoe worden de life cycle cost van een compressor berekend?

Berekening van de life cycle cost van een compressor kan een soms broodnodig inzicht bieden

LCC-berekeningen worden steeds vaker gebruikt als middel om diverse investeringsopties te evalueren. Opgenomen in de LCC-berekening worden gecombineerde kosten als gevolg van de werking van het product over een specifieke periode. Hiertoe behoren de kapitaaluitgaven, de operationele kosten en de onderhouds-/servicekosten.


De LCC-berekening wordt vaak geïmplementeerd op basis van een geplande of werkende installatie. Deze dient als basis voor het definiëren van vereisten voor een nieuwe installatie. Er moet echter op worden gewezen dat een LCC-berekening vaak slechts een gekwalificeerde schatting van de toekomstige kosten is en enigszins beperkt is omdat deze is gebaseerd op de huidige kennis van de staat van de apparatuur, en toekomstige ontwikkelingen in de energieprijzen van invloed kunnen zijn. Ook wordt bij deze berekening geen rekening gehouden met "zachte" waarden die even belangrijk kunnen zijn, zoals productieveiligheid en de daaraan gerelateerde kosten.


Voor het uitvoeren van een LCC-berekening is kennis en bij voorkeur ervaring nodig met andere persluchtinstallaties. In de ideale situatie moet deze samen door de koper en de verkoper worden uitgevoerd. Belangrijke punten zijn hoe verschillende investeringsopties van invloed zijn op factoren als productiekwaliteit, productieveiligheid, daarvan afhankelijke investeringsvereisten, onderhoud van productiemachines en het distributienetwerk, milieu-effect, de kwaliteit van het eindproduct en de risico's van uitval en afgekeurde producten.


Een term die in deze context niet over het hoofd moet worden gezien is LCP, Life Cycle Profit. Deze factor vertegenwoordigt de winst die kan worden gemaakt via energieterugwinning en verlaging van het aantal afgekeurde producten, om slechts enkele mogelijkheden te noemen. Bij de beoordeling van service- en onderhoudskosten moet ook rekening worden gehouden met de verwachte staat van de apparatuur aan het eind van de berekeningsperiode (dat wil zeggen of deze moet worden beschouwd als volledig opgebruikt of in de oorspronkelijke staat kan worden hersteld). Verder moet het berekeningsmodel worden aangepast aan het betreffende compressortype. Het voorbeeld in hoofdstuk 5 kan als model dienen voor de economische beoordeling van een compressorinstallatie, met of zonder energieterugwinning.

Gerelateerde artikelen

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

De kosten van perslucht

Bij veel persluchtinstallaties bestaan er aanzienlijke en niet-benutte kostenbesparingsmogelijkheden. Lees hier meer informatie over deze mogelijkheden.

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.