10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Close

Life cycle cost van een compressor

Compressed Air Wiki Air compressors Compressor Economy

Een gebruikelijke manier om de investering in een product, een materiaal of een specifieke dienst systematisch en toch eenvoudig te beschrijven en te analyseren, is met behulp van een life cycle cost (LCC) analyse. In deze analyse worden alle fasen in de levenscyclus van het machine of de dienst onderzocht. Dit omvat alles: van de selectie van grondstoffen tot de uiteindelijke afvalverwerking/recycling.

Wat zijn life cycle cost?

De analyse van de life cycle cost wordt vaak als vergelijkingsmethode tussen de verschillende investeringsopties gebruikt, bijvoorbeeld voor producten of systemen met een gelijkwaardige functie. Het resultaat van de LCC wordt vaak gebruikt om inzicht te verschaffen in kwesties met betrekking tot specifieke processen of productontwerpelementen. LCC-analyses kunnen ook worden gebruikt door bedrijven in de communicatie met onderaannemers, met klanten of met de autoriteiten om kenmerken van hun systeem te beschrijven.De resultaten van een LCC-analyse kunnen als basis dienen voor het nemen van beslissingen die ertoe bijdragen dat een product of dienst zo weinig mogelijk effect heeft op het milieu. LCC-analyse geeft echter geen antwoord op alle mogelijke vragen en daarom moeten andere aspecten, zoals kwaliteit en beschikbare technologie, worden onderzocht om relevant achtergrondmateriaal te bieden.

Hoe worden de life cycle cost van een compressor berekend?

Berekening van de life cycle cost van een compressor kan een soms broodnodig inzicht bieden

LCC-berekeningen worden steeds vaker gebruikt als middel om diverse investeringsopties te evalueren. Opgenomen in de LCC-berekening worden gecombineerde kosten als gevolg van de werking van het product over een specifieke periode. Hiertoe behoren de kapitaaluitgaven, de operationele kosten en de onderhouds-/servicekosten.

De LCC-berekening wordt vaak geïmplementeerd op basis van een geplande of werkende installatie. Deze dient als basis voor het definiëren van vereisten voor een nieuwe installatie. Er moet echter op worden gewezen dat een LCC-berekening vaak slechts een gekwalificeerde schatting van de toekomstige kosten is en enigszins beperkt is omdat deze is gebaseerd op de huidige kennis van de staat van de apparatuur, en toekomstige ontwikkelingen in de energieprijzen van invloed kunnen zijn. Ook wordt bij deze berekening geen rekening gehouden met "zachte" waarden die even belangrijk kunnen zijn, zoals productieveiligheid en de daaraan gerelateerde kosten.

Voor het uitvoeren van een LCC-berekening is kennis en bij voorkeur ervaring nodig met andere persluchtinstallaties. In de ideale situatie moet deze samen door de koper en de verkoper worden uitgevoerd. Belangrijke punten zijn hoe verschillende investeringsopties van invloed zijn op factoren als productiekwaliteit, productieveiligheid, daarvan afhankelijke investeringsvereisten, onderhoud van productiemachines en het distributienetwerk, milieu-effect, de kwaliteit van het eindproduct en de risico's van uitval en afgekeurde producten.

Een term die in deze context niet over het hoofd moet worden gezien is LCP, Life Cycle Profit. Deze factor vertegenwoordigt de winst die kan worden gemaakt via energieterugwinning en verlaging van het aantal afgekeurde producten, om slechts enkele mogelijkheden te noemen. Bij de beoordeling van service- en onderhoudskosten moet ook rekening worden gehouden met de verwachte staat van de apparatuur aan het eind van de berekeningsperiode (dat wil zeggen of deze moet worden beschouwd als volledig opgebruikt of in de oorspronkelijke staat kan worden hersteld). Verder moet het berekeningsmodel worden aangepast aan het betreffende compressortype. Het voorbeeld in hoofdstuk 5 kan als model dienen voor de economische beoordeling van een compressorinstallatie, met of zonder energieterugwinning.

Samen met elektriciteit, water en gas houdt perslucht onze wereld draaiende. We zien het misschien niet altijd, maar perslucht is overal om ons heen. Omdat er zoveel verschillende toepassingen voor (en eisen aan) perslucht zijn, zijn compressoren nu verkrijgbaar in allerlei verschillende soorten en maten. In deze gids vertellen wij wat compressoren doen, waarom u ze nodig hebt en welke opties u hebt.

 

Wilt u extra hulp? Klik op de onderstaande knop, waarna een van onze experts zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Gerelateerde artikelen

Cost savings wiki_800x600

De kosten van perslucht

28 June, 2022

Bij het bespreken van de kosten van perslucht is het de moeite waard om te vermelden dat elektrische energie het grootste deel van uw bedrijfskosten vormt. Lees deze handleiding voor meer informatie.

how to install a compressor?

Evolutie van schroefcompressorinstallatie

31 May, 2022

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.