Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Products
Industriële gereedschappen en oplossingen
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Kostenbesparingsmogelijkheden voor compressoren: onderhoud

Compressed Air Wiki Compressor Economy Compressors

Zoals bij alle apparatuur vereist een compressorinstallatie enige vorm van onderhoud. De onderhoudskosten zijn echter gering in verhouding tot andere kosten en kunnen verder worden verlaagd door zorgvuldige planning. De keuze van het onderhoudsniveau wordt bepaald door de vereiste betrouwbaarheid en prestaties van de persluchtinstallatie.

Onderhoud

Onderhoud is slechts een klein onderdeel van de totale bedrijfskosten van een compressor, maar kan in de toekomst veel geld besparen

Onderhoud vormt het kleinste onderdeel van de totale bedrijfskosten van de compressorinstallatie. Dit is afhankelijk van de geplande persluchtinstallatie en de specifieke keuze van compressor en hulpapparatuur. De kosten kunnen worden verlaagd door het combineren van condition monitoring met andere functies indien hulpapparatuur wordt gebruikt voor een volautomatisch werking en bewaking van de complete persluchtinstallatie. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen meestal tussen de 5-10% van de investeringswaarde in de machine. Het totale budget voor onderhoud wordt beïnvloed door:

Onderhoudsplanning

Goed gepland onderhoud van compressoren maakt onderhoudskosten gemakkelijk te budgetteren en zorgt voor verlening van de levensduur van de machine en de hulpuitrusting. De kosten voor het repareren van kleine storingen gaan ook omlaag en de uitvaltijd wordt korter.

Door meer gebruik te maken van geavanceerde elektronica, kunnen machines worden uitgerust met instrumenten voor diagnostisch onderzoek. Dit betekent dat onderdelen optimaal kunnen worden benut en vervanging slechts gebeurt wanneer dit echt nodig is. De noodzaak van het reviseren van onderdelen kan in een vroeg stadium worden achterhaald, nog voordat er aanzienlijke schade optreedt en meer schade kan ontstaan. Bovendien wordt onnodige uitvaltijd voorkomen.

Door gebruik te maken van de aftermarketservices van de compressorleverancier, diens personeel en originele reserveonderdelen, kan de machine een hoge technische operationele standaard behouden en kan gebruik gemaakt worden van modificaties die tijdens de levensduur van de machine beschikbaar komen. De beoordeling van het vereiste onderhoud wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide technici, die ook training geven aan intern eerstelijns onderhoudspersoneel. Bij voorkeur inspecteert deskundig intern personeel dagelijkse de compressorinstallatie, aangezien lokale ogen en oren meer horen en zien dan bewakingsapparatuur op afstand.

Hulpapparatuur

Een compressorinstallatie kan eenvoudig worden uitgebreid met een verscheidenheid aan hulpapparatuur, bijvoorbeeld voor verbetering van de persluchtkwaliteit of voor bewaking van het persluchtsysteem. Zelfs hulpuitrusting moet echter onderhouden worden en ook hiervoor worden onderhoudskosten gemaakt (bijvoorbeeld vervanging van filter of droogmiddel, aanpassing aan andere apparatuur en opleiding van personeel). Bovendien is er sprake van secundaire onderhoudskosten, bijvoorbeeld voor het distributienet en de productiemachines, afhankelijk van de gekozen persluchtkwaliteit, waar bij oliegesmeerde compressoren te denken valt aan de afvoerkosten van olie en filterpatronen. Al deze kosten moeten worden geëvalueerd in de berekening van de bedrijfskosten die de basis vormen voor investeringen in nieuwe compressoren.

Gerelateerde artikelen

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

Hoe vervangt u een luchtcompressor?

Het vervangen van uw oude compressor lijkt misschien een lastige taak, maar het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Wij leggen uit waar u rekening mee moet houden bij het vervangen van uw huidige luchtcompressor door een nieuw exemplaar.