10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Close

Wat is een drukvat?

Air Treatment Air compressors Ancillary equipment Compressed Air Wiki Air receivers

Een luchtketel, ook wel persluchttank genoemd, vormt een wezenlijk onderdeel van een persluchtsysteem. De belangrijkste taak van de luchtketel is om te fungeren als tijdelijke opslag voor het opvangen van pieken in de vraag van uw systeem en om de werking van uw installatie te optimaliseren. 

Waarom hebt u een luchtketel nodig?

Uw compressorinstallatie kan in theorie zonder luchtketel werken. Zonder ketel kunnen de belast- en ontlastcycli van de compressor echter toenemen, waardoor de compressor harder moet werken. Het is belangrijk om te onthouden dat belast-/ontlastcycli afhankelijk zijn van de schommelende luchtvraag in uw faciliteit. Luchtketels, meestal aangeduid als vaten of tanks, worden gebruikt om perslucht op te slaan voordat deze in het luchtleidingsysteem en/of de apparatuur terechtkomt. Eenvoudiger gezegd fungeren luchtketels als buffer tussen de compressor en de fluctuerende druk die wordt veroorzaakt door de veranderende vraag. Sommige luchtcompressoren zijn geschikt voor "tankmontage", wat wil zeggen dat ze als eenheid worden geleverd en boven op de luchtketel worden gemonteerd. Dit type opstelling heeft een grote voorkeur op locaties waar ruimte schaars is. Als u een op een tank gemonteerde luchtcompressor gebruikt, bespaart u zowel ruimte als de initiële installatiekosten voor een autonome luchtketel. Montage op tank is het meest gebruikelijk bij kleinere compressoren, voornamelijk tot 26 kW of 35 pk. Grotere luchtcompressoren zijn niet geschikt voor montage op tanks, omdat ze topzwaar worden en een veiligheidsrisico kunnen vormen.

Natte en droge luchtketels

Wat is de beste manier om de grootte van een luchtketel te bepalen?

In eerdere artikelen hebben we de beste methoden besproken voor het dimensioneren van een luchtcompressor, omdat een juiste dimensionering belangrijk is om te voldoen aan de luchtbehoefte van een bedrijfsproces. Bij de dimensionering van een luchtketel moet rekening worden gehouden met een vuistregel van 3-4 liter per CFM of 10-15 liter perslucht per liter/seconde, afhankelijk van het type luchtcompressor en de toepassing. Net als bij het dimensioneren van een luchtcompressor zijn er een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de juiste grootte van de luchtketel voor uw installatie: 1. Minimaliseren van drukschommelingen/drukvallen: Een luchtketel kan worden gebruikt om drukschommelingen te minimaliseren die een impact kunnen hebben op het productieproces en de kwaliteit van uw eindproduct. Bij de keuze van de juiste luchtketel voor uw compressor moet u rekening houden met twee waarden: de uitlaatdruk van uw compressor en wat uw toepassing nodig heeft op het gebruikspunt. Houd er rekening mee dat de in uw luchtketel opgeslagen perslucht alleen nuttig is zolang de druk voldoende is voor het proces dat deze perslucht gebruikt. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de tijd (in minuten) dat de luchtketel perslucht onder de benodigde druk voor uw eindgebruiker / apparatuur kan leveren. 2. Voldoen aan kortetermijnpieken wat persluchtbehoefte betreft: Als de vraag naar perslucht gedurende de dag sterk varieert, is het belangrijk om rekening te houden met de pieken in de vraag om zeker te zijn dat de systeemdruk niet onder een acceptabel niveau zakt. Een luchtketel biedt opslagruimte om te voldoen aan de piekvraag naar perslucht waaraan de compressor niet kan voldoen. Afhankelijk van het tijdstip van de dag, het ploegenrooster of bij een ongebruikelijke luchtvraag (bijv. incidenteel gebruik van een zandstraler) kan uw behoefte aan perslucht variëren. Het is belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van de toepassing en de vereiste hoeveelheid CFM's of liter/seconde perslucht, evenals van de verwachte pieken van uw systeem, omdat dit bepaalt welke persluchtstroom nodig is om tekorten voor welk deel van uw proces dan ook te voorkomen. 3. Energieaspecten: Het gebruik van een luchtketel kan het energiegebruik van uw persluchtsysteem helpen verminderen door belast-/onbelastcompressoren (met vast toerental) in staat te stellen gedurende een langere cyclus en met nauwere drukbanden te werken. Als de tank van de juiste afmeting is en er meer perslucht voorhanden is dan nodig, is er minder kans dat de hulpcompressor opstart om te voldoen aan de toegenomen vraag. De luchtketel kan zo aanzienlijke energiebesparingen opleveren en voorkomt ook drukschommelingen en frequente motorstarts, terwijl een constante druk wordt geleverd en de levensduur van de compressor wordt verlengd. 4. Veiligheidsoverwegingen: In noodgevallen levert een luchtketel perslucht waarmee productieprocessen en systemen veilig kunnen worden afgesloten.

Hoe vaak moet ik mijn luchtketel aftappen?

Luchtketel, minimaal
Bij compressoren zonder geïntegreerde persluchtdrogers of zonder een droger in het persluchtsysteem kan er vocht in de luchttank terechtkomen. Onbehandelde en natte perslucht kan schade aan apparatuur veroorzaken, de kwaliteit van uw product aantasten en kan ook de luchtketel aantasten. Condens of water verzamelt zich in de luchtketel en kan, als het niet wordt afgevoerd, leiden tot corrosie, mogelijk met vroegtijdige achteruitgang van het luchtvat tot gevolg. Aanbevolen wordt om uw luchtketel minimaal een keer per dag af te tappen en vaker als de compressor de hele dag volledig belast draait. Een gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat u dit nooit vergeet is om te investeren in een vlotterafvoer, een timerafvoer of een elektronische condensaftap. Voor de beste oplossingen en om verzekerd te zijn dat uw persluchtsysteem geschikt is voor uw bedrijfsproces, kunt u contact opnemen met een persluchtspecialist die u verder kan helpen.

Welke druk moet er in mijn luchtketel aanwezig zijn en is het belangrijk?

U hebt het misschien al eens gehoord: een hogere druk in uw luchtketel zou meer perslucht voor uw proces en gereedschappen betekenen, waardoor u geen grotere compressor zou hoeven te kopen, zelfs niet als de vraag naar perslucht in de loop van de tijd zou toenemen. Deze bewering is niet waar en de druk in uw tank moet worden gerelateerd aan de uitlaatdruk van uw compressor.De meeste standaardcompressoren met vast toerental en variabel toerental kunnen perslucht leveren tot 12 bar (175 psig), maar de meeste industriële persluchtinstallaties werken tussen 7-8 bar (100-125 psig). Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf moet de maximale druk van de luchtketel overeenkomstig worden ingesteld. Als uw compressor met vast toerental bijvoorbeeld maximaal 8 bar (125 psig) kan leveren, moet de luchtketel geschikt zijn voor minimaal 10 bar (150 psig).De meeste luchtcompressoren met variabel toerental kunnen tot 12 bar (175 psig) leveren, daarom zou een luchtketel voor 14 bar (200 psig) geschikter zijn voor dit type persluchtsysteem. Elke luchtketel moet zijn voorzien van een overdrukklep, die ontworpen is om druk uit de tank af te laten wanneer de maximaal toelaatbare druk is bereikt. Het is belangrijk om te onthouden dat hogere druk niet gelijk is aan een hoger debiet (CFM of l/s), maar juist het tegenovergestelde; als we de druk verhogen, neemt de luchtstroom af.Het is erg belangrijk om de minimale en maximale drukinstellingen voor persluchtaangedreven apparatuur te begrijpen en om, waar mogelijk, drukregelaars te gebruiken bij de uitlaat van de luchtketel en/of op het gebruikspunt. Een goede vuistregel is dat elke 2 psig gelijk is aan 1% van de verbruikte energie (1 bar is gelijk aan 7% van de energie). Dat betekent dat we de systeemdruk moeten afstemmen op de behoeften van het bedrijf, wat ook verdere energiebesparingen oplevert.

Doe-het-zelf-luchtketel?

Het lijkt misschien aantrekkelijk om zelf een luchtketel te bouwen, maar dit is een slecht idee vanwege de grote veiligheidsrisico's en wettelijke voorschriften. Luchtketels moeten altijd bij een gerenommeerde compressorfabrikant of een professionele drukvatenbouwer worden aangeschaft. U kunt het beste contact opnemen met uw lokale persluchtspecialist voor advies en een geschikte oplossing voor uw persluchtbehoefte.

Bereken de grootte van de luchtketel die u nodig hebt

Gerelateerde artikelen

how to install a compressor?

Evolutie van schroefcompressorinstallatie

31 May, 2022

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

an illustration about compressor installation

Distributie van perslucht

20 December, 2022

Bij het ontwerpen en dimensioneren van een persluchtdistributienetwerk moet een aantal beslissingen worden genomen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.