10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0
Close

Wat is geluid?

Sound Basic Theory Air compressors Compressed Air Wiki Physics

Alle machines genereren geluid en trillingen. Geluid is een energievorm die zich als longitudinale golven door de lucht, een elastisch medium, voortplant. De geluidsgolf veroorzaakt kleine veranderingen in de omgevingsluchtdruk, die door een drukgevoelig instrument (bijv. een microfoon) kunnen worden geregistreerd.

Wat zijn geluidsvermogen en geluidsdruk?

Een geluidsbron straalt geluidsvermogen uit en dit zorgt voor een geluidsdrukschommeling in de lucht. Het geluidsvermogen is de oorzaak, de geluidsdruk is het gevolg. Kijk eens naar de volgende analogie: een elektrische kachel straalt warmte uit in een ruimte en de temperatuur verandert. De temperatuurverandering in de ruimte is uiteraard afhankelijk van de ruimte zelf. Maar voor dezelfde elektrische stroominvoer straalt de verwarming hetzelfde vermogen uit, dat bijna onafhankelijk is van de omgeving. De relatie tussen geluidsvermogen en geluidsdruk is vergelijkbaar. Wat we horen is geluidsdruk, maar deze druk wordt veroorzaakt door het geluidsvermogen van de geluidsbron. Het geluidsvermogen wordt uitgedrukt in Watt. Het geluidsvermogensniveau wordt uitgedrukt in decibel (dB), d.w.z. een logaritmische schaal (dB-schaal) ten opzichte van een gestandaardiseerde referentiewaarde:

a formula for dimensioning
LW = geluidsvermogensniveau (dB)W = werkelijk geluidsvermogen (W)W0 = referentiegeluidsvermogen (10-12 W)
a formula for dimensioning
De geluidsdruk wordt uitgedrukt in Pa. Het geluidsdrukniveau wordt ook uitgedrukt in decibel (dB), d.w.z. een logaritmische schaal (dB-schaal) ten opzichte van een gestandaardiseerde referentiewaarde:Lp = geluidsdrukniveau (dB)p = werkelijke geluidsdruk (Pa)p0 = referentiegeluidsdruk (20 x 10-6 Pa)

De geluidsdruk die we waarnemen, is afhankelijk van de afstand tot de bron en de akoestische omgeving waarin de geluidsgolf zich voortplant. De voortplanting van geluid binnen is daarom afhankelijk van de grootte van de ruimte en de geluidsabsorptie van de oppervlakken. Daardoor kan het door een machine voortgebrachte geluid niet volledig worden gekwantificeerd door uitsluitend de geluidsdruk te meten. Geluidsvermogen is min of meer onafhankelijk van de omgeving, geluidsdruk niet.Informatie over het geluidsdrukniveau moet daarom altijd worden aangevuld met aanvullende informatie: de afstand van de meetpositie tot de geluidsbron (bijv. gespecificeerd volgens een bepaalde norm) en de ruimteconstante voor de ruimte waarin de meting wordt uitgevoerd. Anders wordt verondersteld dat de ruimte onbegrensd is (d.w.z. een open veld). In een onbegrensde ruimte zijn er geen muren waarop geluidsgolven kunnen reflecteren, waardoor de meting wordt beïnvloed.

Wat is de geluidsabsorptie?

Als geluidsgolven in contact komen met een oppervlak, wordt een deel van de golven gereflecteerd en een ander deel in het oppervlaktemateriaal geabsorbeerd. De geluidsdruk op een gegeven moment bestaat dus altijd voor een deel uit het geluid dat de geluidsbron genereert, en voor een deel uit het geluid dat op omliggende oppervlakken (na één of meer reflecties) gereflecteerd wordt. Hoe effectief een oppervlak geluid kan absorberen, hangt af van het materiaal waaruit het is samengesteld. Dit wordt meestal uitgedrukt als een absorptiefactor (tussen 0 en 1, waarbij 0 volledig reflecterend en 1 volledig absorberend is).

Wat is de ruimteconstante en hoe berekenen we die?

Het effect van een ruimte op de voortplanting van geluidsgolven wordt bepaald door de ruimteconstante. Een ruimteconstante voor een ruimte met meerdere oppervlakken, wanden en andere binnenoppervlakken kan worden berekend door rekening te houden met de afmetingen en absorptie-eigenschappen van de verschillende oppervlakken. De volgende vergelijking is van toepassing:

a formula for dimensioning

Nagalm

a formula for dimensioning
Een ruimteconstante kan ook worden bepaald aan de hand van de gemeten nagalmtijd. De nagalmtijd T wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is om de geluidsdruk na uitschakeling van de geluidsbron met 60 dB te verlagen. Absorptiecoëfficiënten voor verschillende oppervlaktematerialen zijn frequentieafhankelijk en zijn daarom de afgeleide nagalmtijd en de ruimteconstante. De gemiddelde absorptiefactor voor de ruimte wordt dan als volgt berekend:V = volume van de ruimte (m³)T = nagalmtijd (s)
a formula for dimensioning
De ruimteconstante wordt dan verkregen uit de volgende formule:A = totale oppervlakte van ruimte (m²)

Wat is de relatie tussen geluidsvermogensniveau en geluidsdrukniveau?

Onder bepaalde omstandigheden kan de relatie tussen geluidsvermogensniveau en geluidsdrukniveau op een eenvoudige manier worden uitgedrukt. Als geluid wordt uitgestraald vanuit een puntachtige geluidsbron in een ruimte zonder reflecterende oppervlakken of buitenshuis waar zich geen muren dicht bij de geluidsbron bevinden, wordt het geluid gelijkmatig over alle richtingen verdeeld en zal de gemeten geluidsintensiteit op elk punt met dezelfde afstand van de geluidsbron gelijk zijn. De intensiteit is dus op alle punten constant op een bolvormig oppervlak rond de geluidsbron.Als de afstand tot de bron wordt verdubbeld, zal het bolvormige oppervlak op die afstand worden verviervoudigd. Hieruit kunnen we afleiden dat het geluidsdrukniveau, telkens wanneer de afstand tot de geluidsbron wordt verdubbeld, afneemt met 6 dB. Dit geldt echter niet als de ruimte harde, reflecterende wanden heeft. Als dat het geval is, moet rekening worden gehouden met het door de wanden gereflecteerde geluid.

a formula for dimensioning
Lp = geluidsdrukniveau (dB)LW = geluidsvermogensniveau (dB)Q = richtingsfactorr = afstand tot de geluidsbron

Voor Q kunnen de empirische waarden worden gebruikt (voor andere posities van de geluidsbron moet de waarde van Q worden geschat):Q=1 Als de geluidsbron in het midden van een grote ruimte wordt opgehangen.Q=2 Als de geluidsbron zich dicht bij het midden van een harde, reflecterende wand bevindt.Q=4 Als de geluidsbron dicht bij de snijlijn van twee muren wordt geplaatst.Q=8 Als de geluidsbron dicht bij een hoek (snijlijn van drie muren) wordt geplaatst.

a formula for dimensioning
Als de geluidsbron in een ruimte wordt geplaatst waar de grensvlakken niet al het geluid absorberen, zal het geluidsdrukniveau toenemen als gevolg van het nagalmeffect. Deze toename is omgekeerd evenredig aan de ruimteconstante:

In de nabijheid van de voedingsbron daalt het geluidsdrukniveau telkens wanneer de afstand wordt verdubbeld met 6 dB. Bij grotere afstanden tot de bron wordt het geluidsdrukniveau echter gedomineerd door het gereflecteerde geluid, waardoor de afname bij toenemende afstand minimaal is. Machines die geluid doorgeven door hun behuizing of frame gedragen zich niet als puntbron als de luisteraar zich op een afstand van het midden van de machine bevindt die kleiner is dan 2-3 keer de grootste afmeting van de machine.

Hoe meten we geluid?

Geluid meten dat een compressorinstallatie produceert
Het menselijke oor onderscheidt geluid op verschillende frequenties met verschillende waarnemingsefficiëntie. Lage of zeer hoge frequenties worden minder intens waargenomen dan frequenties van ongeveer 1000-2000 Hz. Verschillende standaardfilters passen de gemeten niveaus bij lage en hoge frequenties aan om het vermogen van het menselijke oor om geluiden te horen na te bootsen. Bij het meten van bedrijfs- en industrielawaai wordt gewoonlijk het A-filter gebruikt en wordt het geluidsniveau uitgedrukt in dB(A).

Wat gebeurt er als er interactie is tussen verschillende geluidsbronnen?

Als meer dan één geluidsbron geluid naar een gemeenschappelijke ontvanger zendt, neemt de geluidsdruk toe. Omdat geluidsniveaus echter logaritmisch worden gedefinieerd, kunnen ze niet zomaar algebraïsch worden toegevoegd. Als er meer dan twee geluidsbronnen actief zijn, worden er eerst twee bij elkaar opgeteld en wordt vervolgens de volgende bij de som van de eerste opgeteld enzovoort. Om te onthouden: wanneer twee geluidsbronnen met dezelfde niveaus moeten worden toegevoegd, is het resultaat een toename van 3 dB.Achtergrondgeluid is een speciaal geval, dat moet worden afgetrokken. Achtergrondgeluid wordt als een aparte geluidsbron behandeld en de waarde wordt van het gemeten geluidsniveau afgetrokken.

Samen met elektriciteit, water en gas houdt perslucht onze wereld draaiende. We zien het misschien niet altijd, maar perslucht is overal om ons heen. Omdat er zoveel verschillende toepassingen voor (en eisen aan) perslucht zijn, zijn compressoren nu verkrijgbaar in allerlei verschillende soorten en maten. In deze gids vertellen wij wat compressoren doen, waarom u ze nodig hebt en welke opties u hebt.

 

Wilt u extra hulp? Klik op de onderstaande knop, waarna een van onze experts zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Gerelateerde artikelen

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

25 April, 2022

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

25 April, 2022

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.