Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Geluid in compressorinstallaties

Compressors Sound Compressed Air Wiki Compressor Installations

Alle machines genereren geluid en trillingen, compressoren ook. Het geluidsniveau van machines kan worden beïnvloed door de eigenschappen van de ruimte waarin ze zich bevinden, bijvoorbeeld de grootte van de ruimte. In dit artikel gaan we hier verder op in en bespreken we vijf methoden die u kunt gebruiken om geluid te verminderen. Klik hier voor meer informatie over de basisprincipes van geluid.

Lawaai in compressorinstallaties

a formula for dimensioning
Het geluidsniveau van een compressor wordt op gestandaardiseerde wijze gemeten op een machine (in een akoestisch vrij veld, bijvoorbeeld buiten, zonder muren of met behulp van een methode voor het scannen van de geluidsintensiteit). Wanneer de compressor in een ruimte wordt geïnstalleerd, wordt het geluidsniveau beïnvloed door de eigenschappen van die ruimte. De grootte van de ruimte, de materialen die voor de wanden en het plafond zijn gebruikt en de aanwezigheid van andere apparatuur in de ruimte (en de potentiële geluidsniveaus van die apparatuur) hebben allemaal een aanzienlijke invloed op het geluidsniveau.

Bovendien heeft de plaatsing van de compressor in de ruimte ook invloed op het geluidsniveau als gevolg van de installatie en de aansluiting van de leidingen en andere onderdelen. Het geluid dat door persluchtleidingen wordt geproduceerd, is vaak problematischer dan het geluid dat door de compressor en de bijbehorende energiebron wordt geproduceerd. Dit kan het gevolg zijn van trillingen die mechanisch op de leidingen worden overgebracht, vaak in combinatie met trillingen die door de perslucht worden overgebracht. Daarom is het belangrijk om trillingsdempers en zelfs delen van het leidingsysteem met een combinatie van geluiddempend materiaal, bedekt met een afgedichte isolatiebarrière, te monteren.

Geluid verminderen

Al het geluid dat de compressorinstallatie produceert verminderen
Er zijn vijf verschillende manieren om geluid te verminderen. Geluidsisolatie, geluidsabsorptie, trillingsisolatie, trillingsdemping en demping van de geluidsbron. Geluidsisolatie houdt in dat er een geluidsbarrière tussen de geluidsbron en de ontvanger wordt geplaatst. Dit betekent dat slechts een deel van het geluid kan worden geïsoleerd, afhankelijk van het gebied en de isolatie-eigenschappen van de barrière. Een zwaardere en grotere barrière is effectiever dan een lichtere, kleinere barrière. Geluidsabsorptie houdt in dat de geluidsbron wordt afgeschermd door licht, poreus absorptiemateriaal dat aan een barrière is bevestigd. Dikker absorptiemateriaal is effectiever dan dunner absorptiemateriaal en de typische minimumdichtheid bedraagt ca. 30 kg/m3 voor opencellig polyurethaanschuim en ca. 150 kg/m3 voor minerale wol.

Trillingsisolatie wordt gebruikt om de overdracht van trillingen van het ene deel van een constructie naar een ander deel te voorkomen. Een veelvoorkomend probleem is de overdracht van trillingen van een ingebouwde machine naar de omliggende geluidsisolatiebarrière of naar de vloer. Stalen veren, luchtbalgen, kurk, kunststof en rubber zijn voorbeelden van materialen die worden gebruikt voor trillingsisolatie. De materiaalkeuze en dimensionering ervan worden bepaald door de trillingsfrequentie en de stabiliteitseisen voor de installatie van de machine. Bij trillingsdemping wordt een constructie uitgerust met een uitwendig dempingsoppervlak dat bestaat uit elastisch materiaal met een hoge hysterese. Als het dempingsoppervlak voldoende dik wordt aangebracht, wordt trilling en dus geluidsuitstraling van de barrièrewand effectief voorkomen. Demping van een geluidsbron is vaak van invloed op de werking van de geluidsbron. Het kan beperkte resultaten opleveren, maar toch een haalbare oplossing bieden in termen van kosten.

Gerelateerde artikelen

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

an illustration about compressor installation

Wat is geluid?

Geluid is iets wat we allemaal kennen, maar misschien niet begrijpen. Alle machines maken geluid, ook compressoren. Laten we eens kijken wat geluid nou werkelijk is.

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.