Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Specialty Rental Solutions
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Olie-afgedichte vacuümpompen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Compressor plaatsen en optimale werkcondities

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

De plaats waar het grootste deel van het persluchtsysteem zich bevindt, is de compressorruimte. Het kan een ruimte zijn die is ontworpen en wordt gebruikt voor andere doeleinden of het kan een ruimte zijn die speciaal voor de compressor is gemaakt. In beide gevallen moet de ruimte aan bepaalde eisen voldoen om het maximale uit uw compressorinstallatie te halen.

Waar moet u een compressor installeren?

Optimale werkomstandigheden voor een compressor, compressor in een werkomgeving
De hoofdregel voor een persluchtinstallatie is in de eerste plaats het regelen van een aparte centrale compressorinstallatie. De ervaring leert dat centralisatie de voorkeur verdient, ongeacht de bedrijfstak. Het biedt onder andere een verbeterd rendement, een beter ontworpen persluchtsysteem, meer gebruiksgemak, eenvoudiger onderhoud, bescherming tegen onbevoegde toegang, een goede geluidsbeheersing en eenvoudigere mogelijkheden voor gecontroleerde ventilatie.

Het is ook mogelijk om de compressorinstallatie te plaatsen in een aparte ruimte in een gebouw dat voor andere doeleinden wordt gebruikt. Bij dit soort installaties moet rekening worden gehouden met bepaalde risico's en ongemakken, bijvoorbeeld: geluidshinder of de ventilatiebehoefte van de compressor, fysieke en/of oververhittingsrisico's, condensaatafvoer, gevaarlijke omgevingen zoals stof of ontvlambare stoffen, agressieve stoffen in de lucht, ruimtevereisten voor toekomstige uitbreidingen en toegankelijkheid voor onderhoud. De compressorinstallatie in een werkplaats of magazijn plaatsen, kan wel het terugwinnen van energie makkelijker maken. Als er geen faciliteiten aanwezig zijn om de compressor binnen te installeren, kan deze ook buiten onder een dak worden geplaatst. Hierbij moet rekening worden gehouden met het volgende: het risico op bevriezing van condensaatopvangbakken en -afvoeren, bescherming van de luchtinlaat, aanzuiginlaat en ventilatie-inrichtingen tegen regen en sneeuw, benodigde vaste, vlakke fundering (asfalt, betonplaat of een afgevlakt kiezelsteenbed), het risico van stof, ontvlambare of agressieve stoffen en bescherming tegen onbevoegde toegang.

Compressor plaatsen en ontwerp

De persluchtinstallatie moet zo worden geïnstalleerd dat plaatsing van een distributiesysteem naar grote bedrijfsinstallaties met lange leidingen mogelijk is. Service en onderhoud kunnen worden vergemakkelijkt door de persluchtinstallatie in de buurt van hulpapparatuur zoals pompen en ventilatoren te installeren; zelfs plaatsing dicht bij een boilerruimte kan nuttig zijn. Het gebouw moet zijn voorzien van hijsapparatuur die geschikt is om de zwaarste onderdelen van de compressorinstallatie (meestal de elektromotor) te kunnen plaatsen, en/of ruim genoeg zijn om met een vorkheftruck te kunnen manoeuvreren. Het gebouw moet ook over voldoende vloeroppervlak beschikken voor de installatie van een extra compressor in geval van toekomstige uitbreidingen. Bovendien moet het gebouw voldoende hoog zijn om indien nodig een elektromotor of iets soortgelijks omhoog te kunnen hijsen. De persluchtinstallatie moet zijn voorzien van een afvoer of andere voorzieningen voor het verwerken van condens uit de compressor, nakoeler, luchtketel, drogers enz. De afvoerput moet in overeenstemming met de gemeentelijke wetgeving worden geïmplementeerd.

Fundering van ruimte

Normaal gesproken is voor het plaatsen van een compressorinstallatie alleen een vlakke vloer met voldoende draagvermogen nodig. In de meeste gevallen zijn antitrillingsvoorzieningen geïntegreerd. Bij nieuwe compressorinstallaties wordt meestal een sokkel gebruikt, zodat de vloer kan worden gereinigd. Voor grote zuiger- en centrifugaalcompressoren kan een betonnen plaatfundering vereist zijn, die verankerd is op het fundament of op een stevige bodem. De impact van extern geproduceerde trillingen is voor geavanceerde, complete compressorinstallaties tot een minimum beperkt. Bij systemen met centrifugaalcompressoren kan het nodig zijn om een dempingssysteem tegen trillingen te plaatsen om het fundament van de compressorruimte te beschermen.

De inlaatlucht

De inlaatlucht van de compressor moet schoon zijn en mag geen vaste en gasvormige verontreinigingen bevatten. Vooral vuildeeltjes die slijtage veroorzaken en corrosieve gassen kunnen schadelijk zijn. De luchtinlaat van de compressor bevindt zich meestal in een opening in de geluiddempende behuizing, maar kan ook op afstand worden geplaatst op een plaats waar de lucht zo schoon mogelijk is. Verontreiniging door uitlaatgassen van voertuigen kan dodelijk zijn bij vermenging met lucht die moet worden ingeademd. In installaties die in een stofrijke omgeving staan, moet een voorfilter (cycloon-, paneel- of roterende-bandfilter) worden gebruikt. In dergelijke gevallen moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met de drukval die door het voorfilter wordt veroorzaakt. Het is ook gunstig als de inlaatlucht koud is. Het kan daarom zinvol zijn om deze lucht via een aparte leiding van buiten het gebouw in de compressor te leiden. Het is belangrijk dat hiervoor corrosiebestendige leidingen worden gebruikt die zijn voorzien van gaas over de inlaat en zodanig zijn ontworpen dat er geen sneeuw of regen in de compressor wordt gezogen. Het is ook belangrijk om leidingen te gebruiken met een voldoende grote diameter om de drukval te minimaliseren. Het ontwerp van de inlaatleidingen op zuigercompressoren luistert bijzonder nauw. Leidingresonantie door akoestische staande golven veroorzaakt door de cyclische pulserende frequentie van de compressor kan zowel de leidingen als de compressor beschadigen, trillingen veroorzaken en de omgeving beïnvloeden door irriterend laagfrequent geluid.

De ventilatie van de ruimte

In een compressorruimte genereren alle compressoren warmte. Deze warmte wordt afgevoerd door de compressorruimte te ventileren. De hoeveelheid ventilatielucht wordt bepaald door de grootte van de compressor en of deze lucht- of watergekoeld is. De ventilatielucht voor luchtgekoelde compressoren bevat bijna 100% van de door de elektromotor verbruikte energie in de vorm van warmte. De ventilatielucht voor watergekoelde compressoren bevat ongeveer 10% van de door de elektromotor verbruikte energie. De warmte moet worden afgevoerd om de temperatuur in de compressorruimte op een acceptabel niveau te houden. De fabrikant van de compressor moet gedetailleerde informatie verstrekken over de vereiste ventilatie. Een betere manier om het probleem van warmtevorming aan te pakken is de energie van restwarmte terug te winnen en op de bedrijfslocatie te gebruiken.

a formula for dimensioning
Ventilatielucht moet bij voorkeur van buiten worden aangezogen zonder gebruik te maken van lange leidingen. Bovendien moet de inlaat zo laag mogelijk worden geplaatst, maar zonder het risico te lopen dat deze in de winter met sneeuw wordt bedekt. Er moet zelfs rekening worden gehouden met het risico dat er stof en explosieve of corrosieve stoffen in de compressorruimte terecht kunnen komen. De ventilatieventilator(en) moet(en) hoog op de kopwanden van de compressorruimte worden geplaatst en de luchtinlaat moet op de tegenoverliggende wand worden geplaatst. De luchtsnelheid bij de ventilatie-inlaat mag niet meer dan 4 m/s bedragen.Thermostatisch geregelde ventilatoren zijn in dit geval het meest geschikt. Deze ventilatoren moeten op maat worden gemaakt om de drukval in de leidingen, de buitenste wandklep enz. op te vangen. De hoeveelheid ventilatielucht moet voldoende zijn om de temperatuurstijging in de ruimte tot 7-10 °C te beperken. Als er onvoldoende ventilatie in de ruimte voorzien kan worden, moet de mogelijkheid van watergekoelde compressoren worden overwogen.

Meer informatie over het installeren van een compressorsysteem vindt u hieronder.

Compressed Air Distribution
15855570 - equipment, cables and piping as found inside of a modern industrial power plant
Compressed Air Distribution
Electrical Installation in Compressor Systems
??????????????
Electrical Installation in Compressor Systems

Samen met elektriciteit, water en gas houdt perslucht onze wereld draaiende. We zien het misschien niet altijd, maar perslucht is overal om ons heen. Omdat er zoveel verschillende toepassingen voor (en eisen aan) perslucht zijn, zijn compressoren nu verkrijgbaar in allerlei verschillende soorten en maten. In deze gids vertellen wij wat compressoren doen, waarom u ze nodig hebt en welke opties u hebt.

 

Wilt u extra hulp? Klik op de onderstaande knop, waarna een van onze experts zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Gerelateerde artikelen

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.

choosing your compressor type

What Type of Compressor Do I Need?

20 December, 2022

There are a lot of things you have to consider when choosing an air compressor for your business. We will take a look at some of the compressor types available and which one is best for you.