Tối đa hiệu suất

Tiết kiệm tiêu thụ năng lượng và tận hưởng thời gian vận hành tối đa bằng cách phân tích, theo dõi và tối ưu hóa thiết lập khí nén của bạn

liên hệ với chúng tôi

Tiết kiệm năng lượng

Phân tích, tối ưu hóa và giám sát hệ thống khí nén sẽ cho phép bạn giảm mức tiêu thụ năng lượng

Thời gian hoạt động tối đa

Sử dụng các công nghệ giám sát và điều khiển mới nhất đảm bảo hệ thống ổn định và thời gian hoạt động tối đa.

Ra những quyết định tốt hơn

Khám phá những cơ hội cải thiện hiệu suất và theo dõi tiếp tục mức tiết kiệm của bạn.

Tiêu thụ năng lượng chiếm đến 70% chi phí vòng đời của thiết lập khí nén. Tìm hiểu cách bạn có thể tăng tối đa hiệu suất của phòng máy nén.

Hiểu hệ thống khí nén của bạn

Chúng tôi kiểm tra toàn bộ hệ thống khí của bạn, từ các máy nén qua mạng lưới khí đến mảng nhu cầu.
Dựa trên các bài kiểm tra này, chúng tôi xác định khả năng tiết kệm và đề xuất các hành động để đạt được mức tiết kiệm này.

Tái sử dụng năng lượng

Nén khí tạo ra rất nhiều nhiệt. Khôi phục năng lượng nhiệt này là một phương pháp đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất tổng thể của nhà máy.

Nâng cấp hệ thống điều khiển của bạn

Trong nhiều thiết lập máy nén, điều khiển trung tâm góp phần cung cấp đầu ra áp suất chính xác hơn và giảm mức tiêu thụ năng lượng. Nâng cấp thiết bị lên những công nghệ mới nhất của chúng tôi luôn tạo ra những cải thiện về hiệu suất.

Giám sát hệ thống khí nén

Giám sát dữ liệu cho bạn thông tin chuyên sâu từ xa về hệ thống khí. Nó cho phép bạn phát hiện các vấn đề, xác định những cải thiện tiềm năng và thậm chí là theo dõi tiếp tục mức tiết kiệm thực sự!