Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Máy nén khí
Solutions
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process Gas and Air Equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất

Đánh giá hệ thống máy nén khí bằng AIRScan

AIRscan cung cấp phân tích đáng tin cậy và các đề xuất có căn cứ để cải thiện hiệu suất năng lượng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Đánh giá hệ thống máy nén khí bằng AIRScan

Loading...

Theo đuổi hiệu suất năng lượng

AIRscan cung cấp phân tích đáng tin cậy và thông tin chuyên sâu có thể đưa vào thực tiễn để cải thiện hiệu suất năng lượng

Tiết kiệm năng lượng: giảm lên đến 30% chi phí

Phần mềm kiểm tra máy nén độc đáo của chúng tôi mô phỏng các cấu hình khác nhau của hệ thống máy nén khí của bạn. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp dự báo thực tế về mức tiết kiệm năng lượng tiềm năng

Báo cáo rõ ràng

Báo cáo AIRscan cung cấp một bản tóm tắt cho những người ra quyết định cũng như đánh giá vấn đề chuyên sâu và các giải pháp cho các kỹ thuật viên

Chất lượng kiểm tra đảm bảo điều gì cho tôi?

AIRscan tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11011 dành cho đánh giá hiệu suất năng lượng khí nén. Điều này đảm bảo hệ thống hoàn chỉnh của bạn được đánh giá theo khuôn khổ được xác định rõ ràng. Ngoài ra, nếu bạn đã, hoặc đang cân nhắc sử dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, thì kiểm tra AIRscan có thể phục vụ bạn như là một điểm chuẩn.

Chuyện gì xẽ xảy ra nếu tôi chọn không sử dụng AIRscan?

Bạn gặp rủi ro mất khả năng giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. AIRscan thông thường xác định các phép đo rõ ràng dẫn đến tiết kiệm năng lượng 25-30%.

Nếu tôi thuê ai đó kiểm tra hệ thống thì có những rủi ro gì?

Rủi ro là phân tích không chính xác với các đề xuất không hoàn hảo, dẫn đến đầu tự vào các giải pháp không mang lại kết quả cho bạn. Các Cố vấn năng lượng chuyên trách của chúng tôi cung cấp lời khuyên độc lập, phù hợp với các tình huống của bạn, dựa trên thông tin chuyên sâu và cải tiến mới nhất trong công nghệ nén khí.

Bước tiếp một bước trên con đường tiết kiệm năng lượng

Yêu cầu các chuyên gia tìm ra cách hệ thống máy nén khí của bạn có thể cung cấp hiệu suất đẳng cấp thế giới.
Liên hệ với đại diện của Atlas Copco ngay hôm nay.