Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Energy Storage Systems
Sản phẩm và giải pháp

Hệ thống Điều khiển: Điều khiển trung tâm

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Control and Data Monitoring Compressor Regulation and Control

Các hệ thống điều khiển đang trở nên tiên tiến hơn và phát triển nhanh, cung cấp nhiều giải pháp mới. Các bài viết này trình bày một vài hệ thống kiểm soát và giám sát cho các loại máy nén khí phổ biến nhất. Trong bài viết này chúng ta nói về điều khiển trung tâm

Hệ thống điều khiển trung tâm

centralized control in a compressor installation
Điều khiển trung tâm cùng với máy nén thường biểu thị một hệ thống điều khiển tương đối thông minh. Nhu cầu cơ bản là giữ cho áp suất định ở trong những giới hạn chặt chẽ và đưa ra sự vận hành tối ưu trong việc cài đặt. Để đạt được điều này, hệ thống phải có khả năng dự đoán trước điều có thể xảy ra, cùng lúc giám sát sự có tải cung cấp trong máy nén khí . Hệ thống đo đạc cảm nhận được tốc độ áp suất thay đổi nhanh như thế nào (áp suất/ thời gian). Sử dụng những dữ liệu này, hệ thống có thể đưa ra các tính toán có thể dự đoán được nhu cầu khí, ví dụ như, Cắt tải/ đóng tải hoặc khởi động/dừng thiết bị. Khi được cài đặt đúng cách, sự dao động áp suất sẽ được giữ trong khoảng ±0.2 bar.

Thực sự quan trọng đối với hiệu suất vận hành rằng hệ thống kiểm soát trung tâm lựa chọn máy nén hoặc tổ hợp máy nén năng suất nhất, nếu hệ thống được tạo nên từ những máy nén với công suâtrs khác nhau. Sau đó hệ thống sẽ hoạt động gần như luôn luôn or trạng thai có tải, từ đó giảm thiểu thời gian giảm tải và tối ưu kinh tế. Đại khái là có thể kết nối những thiết bị cũ với hệ thống này từ đó hiện đại hóa toàn bộ hệ thống máy nén một cách dễ dàng. Sự vận hành có hiệu suất cao hơn và khả năng đáp ứn của hệ thống cũng được tăng cao hơn.

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Kiểm soát toàn diện.

Các bài liên quan

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Hệ thống Điều khiển: Kiểm soát toàn diện

3 tháng tư, 2020

Có nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể xử lý khí nén và các công cụ khác nhau được sử dụng trong các quy trình này. Tìm hiểu thêm về Hệ thống kiểm soát toàn diện trong hệ thống máy nén khí.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Hệ thống Điều khiển: Giám sát dữ liệu

3 tháng tư, 2020

Có nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể xử lý khí nén và các công cụ khác nhau được sử dụng trong các quy trình này. Ở đây chúng tôi nói về việc kiểm soát và giám sát máy nén khí ..