Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Důležitost správy pneumatických nástrojů pro efektivitu instalace

Slévárny a kovovýroba Energetická účinnost Vláda a obrana Všeobecný průmysl Výrobky Články Příslušenství vzduchového rozvodu Výrobce originálního vybavení Letecký průmysl Příslušenství k nástrojům Automobilový průmysl Průmyslové nářadí a řešení Těžká zařízení a stroje Stavba lodí Energetika Železniční průmysl

Co myslíte, že je nezbytné pro dosažení vysoké produktivity a optimální funkčnosti každého pneumatického nástroje? Ano, je to optimalizovaná instalace vzduchové infrastruktury. Po výběru správného nástroje pro práci je třeba také věnovat pozornost vzduchové infrastruktuře. Pokud jde o systémy stlačeného vzduchu, dva z nejčastěji používaných pojmů jsou tlak vzduchu a průtok vzduchu. Podívejme se nejprve na to, co tyto pojmy znamenají a jak se měří:

Tlak vzduchu

Průtok vzduchu

Určuje schopnost kompresoru provádět stanovené množství práce v libovolném časovém bodě. Kompresor musí zajišťovat správné množství tlaku – neboli síly – potřebné k provedení operace. Příliš nízký tlak znamená, že se operace neprovede, zatímco příliš vysoký tlak může poškodit zařízení a způsobit neočekávané poruchy. Jedná se o schopnost kompresoru pokračovat v provádění určitého úkolu. Potřebný průtok závisí na délce doby nutné k dokončení úkolu. Při nedostatečném průtoku bude kompresor vyžadovat přestávky pro opětovné vytvoření tlaku v rezervní nádrži kompresoru. Průtok je objem tekutiny procházející přes povrch za jednotku času.

Měření: jednotky síly na jednotku plochy. Bar je metrická jednotka a psi je imperiální jednotka.

Měření: l/s (litry za sekundu) nebo cfm (krychlové stopy za minutu) při určitém tlaku.

Air line installation

Pro zlepšení instalace vzduchového vedení a zvýšení výkonnosti a účinnosti výroby spoléhající na pneumatické nástroje je důležité vědět, co by se mělo a co nemělo dělat.

Co by se dělat nemělo:

 • Nesprávný tlak vzduchu: Mnoho společností používá pneumatické nástroje s příliš nízkým nebo nesprávně nastaveným tlakem vzduchu. Výkon nástroje závisí na správném nastavení vzduchové infrastruktury.
 • Výběr nesprávného pneumatického vybavení: Špatně dimenzované hadice a staré pneumatické vybavení se obvykle u systému stlačeného vzduchu přehlíží a často jsou hlavním zdrojem problému. Pneumatický nástroj obvykle vyžaduje 6,3 bar (90 psi) k provozu se jmenovitým výkonem. Snížení provozního tlaku o 1 bar (15 psi) vede ke snížení produktivity o 25–30 %.
 • Příliš mnoho (přídavných) přípojek: Přidání více pneumatických nástrojů, potrubí a přípojek do stávajícího vzduchového systému zvýší množství úbytků tlaku a systém ztratí svou účinnost. Tím se následně zvýší provozní náklady vzduchového kompresoru a vzduchové infrastruktury.

 • Co by se mělo dělat:

 • Naplánujte vzduchovou infrastrukturu továrny a použijte správná nastavení produktů, která budou výhodná z hlediska účinnosti nástrojů a energetické účinnosti a minimalizují provozní náklady systému.
 • Vyberte správný vzduchový nástroj, protože úbytek tlaku v instalaci závisí na průtoku vzduchu vyžadovaném pneumatickým nástrojem – čím vyšší průtok, tím vyšší úbytek tlaku.
 • Závody by měly kompresory volit tak, aby aplikace zásobovaly správným objemem a průtokem vzduchu, a nedocházelo tak k plýtvání energií.

 • Na závěr uvádíme několik doporučení, jak lze drobnostmi vylepšit vzduchové vedení:

  Mazání prodlužuje životnost. Použijte filtr a regulátor k zajištění a sledování čistého a suchého vzduchu s obsahem oleje.

  Co nejmenší délka. Použijte správný typ hadice o délce maximálně 3–5 metrů.

  Rozměr přívodu vzduchu. Zvolte správnou vsuvku pro každý nástroj. Pro nejlepší výkon použijte spojky s plným průtokem.

  Spotřeba vzduchu. Zvažte použití větších trubek a spojek, abyste zajistili správný tlak vzduchu pro nástroje.

  Přípustný úbytek tlaku. Zabraňte únikům a poslouchejte, zda je neuslyšíte.

  Pracovní prostředí. Pokud pracujete venku nebo v náročném prostředí, nainstalujte odolnější systém vedení vzduchu.


  Další informace najdete v naší dokumentaci Správa pneumatických nástrojů v 5 minutách. Prohlédněte si také naši nabídku produktů pro infrastrukturu vzduchového vedení a našich pneumatických nástrojů.