Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Když sekáč nepadne do odsekávacího kladiva

Už jste někdy vyzkoušeli odsekávací kladivo od jiné značky a uvědomili si, že vaše sekáče nejdou do kladiva upevnit, i když podle technického listu máte správný dřík sekáče? Potom nejste sami.

Většina výrobců odsekávacích kladiv totiž sekáče nevyrábí. Ty obvykle vyrábí specializované firmy, které dokáží přizpůsobit dříky specifikacím jakéhokoli odsekávacího kladiva. Neexistuje žádná společná norma pro konstrukci dříku, a proto i ta nejmenší změna v rozměrech může znemožnit upevnění sekáče do kladiva.

Tři nejdůležitější rozměry pro upevnění

rozměry dříku sekáče

• délka dříku
• rozměr dříku (šestihranný – šířka přes plošky, kulatý – průměr)
• průměr vodítka

Pokud je dřík příliš dlouhý, píst udeří do sekáče brzy, což povede ke snížení výkonu. Na druhou stranu pokud je dřík příliš krátký, může píst namísto sekáče narazit do vnitřku válce, čímž může poškodit nástroj a způsobit spoustu nadbytečných vibrací.

Pokud je dřík příliš velký, sekáč nebude možné upevnit do kladiva. A když je dřík příliš malý, rychleji opotřebuje trysku, což může vést k poškození nástroje. Vedený dřík se také v důsledku opotřebení může stát nevedeným.

A v neposlední řadě pokud má vodítko příliš velký průměr, sekáč do kladiva nepůjde upevnit. A pokud je jeho průměr příliš malý, nářadí ztratí výkon, protože z něj bude unikat vzduch.

Příklad: tři šestihranné dříky o rozměru 14,8 od různých výrobců

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny tři šestihranné dříky o rozměru 14,8 od tří různých výrobců. Jeden z nich padne do nástrojů společnosti Atlas Copco dokonale, zatímco zbylé dva nikoli.

 

Šířka přes plošky

Průměr vodítka

Délka dříku

Atlas Copco

14,8

17,3

60

Značka 1

14,7

17,2

63,5

Značka 2

14,8

17,5

60

• Dřík „Atlas Copco“ je navržen tak, aby padnul do všech našich odsekávacích kladiv.

• Dřík „značky 1“ bude možné do našich nástrojů upevnit, ale bude z nich kvůli menšímu průměru vodítka unikat vzduch. Dřík je také delší, takže píst bude do sekáče narážet brzy, čímž se sníží výkon. Navíc vzhledem k mírně menšímu rozměru šestihranu existuje zvýšené riziko nadbytečného opotřebení trysky.

• Dřík „značky 2“ nelze do nástroje upevnit vůbec, protože vodítko má příliš velký průměr.

Nezapomeňte tedy zkontrolovat rozměry sekáčů a kladiv pro zajištění jejich vzájemné kompatibility!