Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Zajištění kvality Články Kvalita

Správa dat usnadněná nástrojem QA Supervisor

V dnešní době jsou data pro náš život zásadní a každý den se spoléháme na různé typy dat. S výrobním závodem je to stejné.

QA Supervisor společnosti Atlas Copco je spolehlivý software na správu dat o kvalitě. Jak přesně může pomoci se správou dat o kvalitě?

Na webu

Za prvé, QA Supervisor je webový software. To znamená, že pro přístup k datům si nemusí uživatel do počítače instalovat žádný software. QA Supervisor bude umístěn na serveru, ke kterému lze přistupovat z libovolného počítače v síti závodu.

V podstatě to znamená, že při každé výměně počítače nemusí uživatel instalovat nástroj QA Supervisor na nový počítač a obstarávat k němu licenci. Kromě toho uživatel nemusí při každém vydání nové verze aktualizovat každý počítač, který se pro přístup k softwaru QA Supervisor používá. Místo toho stačí, když se daný uživatel jednoduše přihlásí na server, který QA Supervisor hostuje, a provede aktualizace.

Software QA Supervisor byl navržen se stejnou filozofií jako Stpad,, STpalmSTbench. Co to znamená?

Znamená to, že QA Supervisor může být použit k programování kontroly a sběru dat bez ohledu na povahu kontroly:

  • kontrola nástrojů,
  • kontrola spojů,
  • kontrola rozměrů
  • nebo vizuální kontrola. 

Kromě toho má software QA Supervisor širokou škálu výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří:

  • neustálé zlepšování procesů kvality,
  • dostupnost z libovolného zařízení bez jakýchkoli nákladů na instalaci softwaru,
  • okamžitý přístup k příslušným datům bez ztráty času,
  • upozornění v reálném čase,
  • nižší náklady na kvalitu.

Pomoc vedoucímu oddělení kvality

Tohle zjednodušuje práci vedoucímu oddělení kvality, který má jediné úložiště pro správu všech požadovaných kontrol, tras, výsledků, záznamů a certifikátů.

Díky integraci se softwarem ToolsNet 8 mohou operátoři kvality konečně naplánovat svůj test automaticky na základě počtu cyklů, které nástroj skutečně vykonal. Navíc zpráva, která kombinuje výrobní data ze softwaru ToolsNet 8 s daty softwaru QA Supervisor, může pomoci identifikovat vzorce a rychle jednat, aby se předešlo vadám kvality.

Chcete-li se dozvědět více o našem softwaru pro správu dat o kvalitě, podívejte se ještě dnes na software QA Supervisor.

Chcete se dozvědět více o produktech společnosti Atlas Copco nebo naplánovat prohlídku linky svého závodu? Kontaktujte nás ještě dnes. 

Zjistit více

Download the documents below to learn more.

QA Visual check application leaflet
QA Joint check application Leaflet
QA Dimensional Check Application Leaflet
QA Tool check application leaflet

  • Podívejte se: Informativní reklama o kvalitě 4.0: Přehled o nástroji QA Supervisor