Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Výhody používání pneumatických nástrojů ve srovnání s elektrickými nástroji

Výrobci budou vždy hledat způsoby, jak snížit náklady a současně zlepšit efektivitu. Zatímco počáteční náklady na elektrické nástroje vypadají atraktivně, pneumatické nástroje nabízejí nižší celkové náklady na vlastnictví a z dlouhodobějšího hlediska vyšší produktivitu. Čím to je?

30. června 2020

Slévárny a kovovýroba Vláda a obrana Všeobecný průmysl Výrobky Články Výrobce originálního vybavení Letecký průmysl Elektronika Automobilový průmysl Průmyslové nářadí a řešení Atlas Copco Těžká zařízení a stroje Stavba lodí Energetika Železniční průmysl

Zde je několik důvodů, proč jsou pneumatické nástroje lepší než elektrické nástroje:

Vynikající ergonomie – Pro vysoce produktivní brusky jsou nejdůležitějšími faktory hmotnost a úroveň vibrací nástroje. Když má obsluha držet celou pracovní dobu v rukách těžkou brusku, může to být velmi únavné a náročné. A pokud je obsluha navíc vystavována vysokým úrovním vibrací z brusky, celou situaci to ještě zhorší. Pracovní proces trvá déle a obsluze hrozí větší nebezpečí budoucích pracovních úrazů, které budou mít za následek absenci v zaměstnání.

Poměr výkonu vůči hmotnosti – Pneumatické brusky nabízejí lepší poměr výkonu vůči hmotnosti než elektrické brusky. Stručně řečeno pneumatické brusky vyvinou mnohem větší výkon vzhledem ke své velikosti a hmotnosti, než je tomu u většiny jiných typů motorů. Výrobci elektrických nástrojů často klasifikují výkon svých nástrojů podle počtu wattů dodávaných elektrickým motorům. Ve specifikacích elektrického nástroje však není uvedeno, že výkon dodávaný do elektrického motoru není stejný jako výkon, který se dostane k vřetenu. Ve skutečnosti k abrazivní části nástroje dorazí pouze 50 až 60 % jmenovitého výkonu. Naopak u pneumatických brusek se vstupní i výstupní výkon rovnají. Pneumatický nástroj jmenovitý pro jednu koňskou sílu poskytne jednu koňskou sílu výkonu pro odstraňování materiálu na vřetenu.

Vyšší produktivita – Pneumatická bruska není citlivá na přehřívánídokáže udržet stanovený výkon, čímž zajistí vyšší míru produkce. Obsluha používající elektrický nástroj musí dávat pozor, aby nedošlo k přetížení nástroje, jelikož to by způsobilo poškození motoru, což by mělo za následek nákladné opravy a výměnu nástroje.

Žádné riziko úrazu elektrickým proudem – Brusky všech možných typů se často využívají v prostředích, kde se vyskytuje vlhkost, vodivé materiály a hořlavé kapaliny. Poškozené kabely a dráty ohrožují bezpečnost obsluhy, protože u nich hrozí úraz elektrickým proudem. Kovové obráběcí nástroje navíc často potřebují k čištění a přípravě na svařování hořlavé chemikálie, jako je například aceton. Louže rozlité kapaliny se pak snadno vznítí kvůli vadným elektrickým kabelům. Koncentrace výparů mohou být vyšší při práci ve stísněných prostorách, jaké se nachází například v hornickém průmyslu a v sektoru čištění nádrží. Naproti tomu pneumatické nástroje k fungování elektřinu nepotřebují a u jejich rotačních lamelových vzduchových motorů nehrozí vznik jisker.

Vysoký výkon v náročných prostředích – Dvěma největšími hrozbami pro životnost elektrického nástroje jsou prach a horko – a stejně tak jim neprospějete, pokud je ponoříte do vody nebo je necháte smažit na pražícím slunci. Elektrické motory jsou charakteristické jmenovitým provozním cyklem, který je třeba respektovat. Bez pravidelného odpočinku bude horko generované samotným motorem snižovat výkon, až nakonec dojde k předčasnému selhání nástroje. V každém procesu odstraňování materiálu navíc dochází k tvorbě částeček. Motorové konstrukce elektrických nástrojů vyžadující chlazení prostřednictvím otevřené mřížky jsou náchylnější k hromadění prachu a nečistot. Naproti tomu pneumatické nástroje jsou navrženy přímo pro použití ve slévárnách, loděnicích, příbřežních těžebních plošinách, elektrárnách, závodech na výrobu kovů a petrochemických rafinériích. Vzduchové nástroje mají 100% provozní cyklus, takže jsou navrženy pro fungování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Snadný servis – Průmyslová bruska není vybavení na jedno použití. Je možné ji po mnoho let pravidelně repasovat a servisovat. Průměrný interval údržby elektrického nástroje se pohybuje mezi 60 a 120 hodinami, po jejichž uplynutí je běžně třeba nástroj vyčistit. V porovnání s tím servisní intervaly pneumatického nástroje pro garážové/údržbové použití v průměru dosahují 200 hodin, zatímco průmyslově používané pneumatické brusky dokážou mezi údržbou pracovat i 2000 hodin.

Advantage air tool
Závěr – Ať už obrušujete díly ve strojní dílně, připravujete povrch pro nátěr nebo oddělujete brány a nálitky ve slévárně, je vaším cílem co nejrychleji dostat produkt na světlo světa. Díky pneumatickým bruskám strávíte na jednotlivých úkolech méně času a navíc se při nich budete cítit bezpečněji a pohodlněji. Když k tomu připočtete jejich 100% provozní cyklus a dlouhé servisní intervaly, budete moci více času věnovat práci a méně času servisování nástrojů. Přestože může být počáteční cena pneumatické brusky vyšší, záleží hlavně na celkových nákladech na vlastnictví. Pneumatické nástroje jsou rozumná investice, díky níž dosáhnete vyšší produktivity výroby.