Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Vyplňování mezer: Výkonná směs pro vyšší výkon

Řízení teploty hraje klíčovou roli u vysokonapěťových akumulátorů elektrických vozidel. Články akumulátoru mohou dosahovat maximálního výkonu pouze při určitém rozmezí teplot a nesmí se přehřívat. Pro efektivní přenos tepla způsobeného provozem článků akumulátoru do okolí se na desku akumulátoru aplikuje tepelná směs. Získejte více informací o tomto kritickém kroku při procesu spojování.

Směsi pro přenos tepla podporují aktivní řízení teploty u velkých akumulátorových zdrojů používaných v elektrických vozidlech. Přenášejí teplo způsobené nabíjením a vybíjením článků na příslušné chladicí struktury. Akumulátor tak může pracovat v optimálním teplotním rozsahu a nepřehřívá se. To je důležité pro splnění požadavků trhu nově se objevujících moderních elektrických vozidel, pokud jde o bezpečnost, výkon, dojezdovou vzdálenost a krátkou dobu nabíjení. Během procesu spojování při výrobě akumulátorů je na desku akumulátoru aplikován materiál obsahující tepelně vodivé plniče s vysokou přesností, aby se pod něj nedostal vzduch. Jednotky článků se poté instalují na kapalný materiál. Utahovací systémy společnosti Atlas Copco mohou brát v úvahu chování viskózních směsí pro přenos tepla na spoji, zamáčknout součásti do rovnoměrné vrstvy a zajistit optimální kontakt mezi skříní a modulem akumulátoru.

Definování optimálního vzoru aplikace

Typický vzor aplikace materiálu pro vyplňování mezer

Typický klikatý vzor pro vyplňování mezer u akumulátorů EV

Aby byla zajištěna tepelná vodivost směsi, je velmi důležitá přesná aplikace bez vzduchových vměstků. To je problém, protože směs se často používá ve velkých množstvích s vysokým průtokem. V závislosti na procesu spojování, vlastnostech materiálu a tvaru součástí jsou k dispozici různé aplikační vzory, které zajišťují spojení modulů se směsí bez vzduchových vměstků. Mezi tyto vzory patří rovnoběžné čáry, klikatice nebo napodobeniny kostí. Za normálních okolností je k definování optimálního vzoru aplikace vždy nutné komplexní testování.

V našem inovačním středisku ve městě Bretten mohou výrobci akumulátorů, výrobci zařízení a dodavatelé materiálů diskutovat s našimi odborníky na spojování. „Společně navrhujeme správný proces výroby na testovacích článcích a upravujeme materiál, měřicí zařízení a proces podle konkrétních požadavků projektu,“ řekl Udo Mössner, odborník na spojování akumulátorů v oddělení prodeje techniky společnosti Atlas Copco IAS, GmbH. Ve spolupráci s uznávaným výzkumným ústavem pracuje společnost Atlas Copco také na nových simulacích, které mají stanovit nejlepší možný aplikační vzorec na základě vlastností materiálu a tlakových sil. Jedná se o metodu, která může v budoucnu ušetřit čas a peníze.

Sledování kvality aplikace vyplňování mezer ve výrobě

Nanášení tmelu pro vyplnění mezer může být sledováno integrovaným kamerovým systémem – jakékoli chyby v poloze housenek, šířce housenek a jejich spojitosti jsou okamžitě detekovány.

Aplikace vyplňování mezer může být monitorována integrovaným kamerovým systémem – veškeré chyby jsou okamžitě detekovány.

Šířku, polohu a spojitost housenky lze nepřetržitě sledovat pomocí systému kamerových senzorů integrovaného v měřicí hlavě. Chyby aplikace, jako jsou mezery v housence lepidla, jsou okamžitě zjištěny a je možné je opravit. Moderní systémy od společnosti Atlas Copco nabízejí funkci korekce housenek pro automatické odstranění mezer ve směsi. Tím se zkracuje doba cyklu a snižují se náklady na opravy a zajištění kvality.

Kompenzace tolerancí: jen tolik, kolik je nezbytně nutné

Skenování přihrádky pro akumulátory: Mezeru, kterou je třeba vyplnit, lze vypočítat na základě měření rozměrů prostoru pro akumulátory a moduly akumulátorů. To umožňuje přesné dávkování směsi pro přenos tepla.

Skenování přihrádky pro akumulátory: Mezeru, kterou je třeba vyplnit, lze vypočítat na základě měření rozměrů prostoru pro akumulátory a moduly akumulátorů. To umožňuje přesné dávkování směsi pro přenos tepla.

Ekonomické využití směsí pro přenos tepla je účinné nejen z tepelného hlediska, ale také šetří náklady. Při dávkování materiálu je však nezbytné brát v úvahu tolerance mezer mezi přihrádkou pro akumulátory a modulem článku. Tolerance rozměrů různých dílů mají za následek vznik mezery o velikosti 0,5 až 3 mm. Ve výrobním procesu výrobci často používají příliš mnoho materiálu, aby zajistili, že je mezera dostatečně vyplněna i v případě dosažení maximální tolerance. Mnozí výrobci, dodavatelé staveb a specialisté na měření proto intenzivně pracují na zajištění aplikace přesně požadovaného množství materiálu. Odborníci společnosti Atlas Copco vyvíjejí řešení pro měření pouzder a článků akumulátorů a přesné stanovení tolerancí mezer mezi jednotlivými kombinacemi součástek pomocí 3D skeneru. Tímto způsobem lze vypočítat množství materiálu potřebné pro přesné vyplnění mezery. Objem je pak přesně řízen měřicím systémem a nikoli pomocí rychlosti robota, jak tomu bylo dříve. „Nastavení objemu pomocí řídicí jednotky je mnohem přesnější. Také to, že už nemusíte pracovat na programu robota, je pro vás velkým přínosem. Ve srovnání s konvenčními řešeními dosahujeme až 50% úspor materiálů,“ říká Mössner.

Vstřikování: Nejprve upevněte moduly a poté vyplňte mezeru

Utahování modulu: Modul je rovnoměrně přitlačen do směsi pro přenos tepla a přišroubován pomocí speciálních utahováků Atlas Copco. Výsledkem je čistá kontaktní plocha bez vměstků vzduchu.

Utahování modulu: Modul je rovnoměrně přitlačen do směsi pro přenos tepla a přišroubován pomocí speciálních utahováků Atlas Copco. Výsledkem je čistá kontaktní plocha bez vměstků vzduchu.

Někteří výrobci se rozhodli nezatlačit moduly akumulátoru do směsi pro přenos tepla, ale vstříknout tuto směs do mezery. Mezera je vyplněná zezadu směrem dopředu. Tento přístup také může ušetřit materiál. Hlavní výhodou je, že na citlivé články akumulátoru nepůsobí žádná síla a riziko kontaminace vzduchem nebo nerovnoměrného utažení měkkého materiálu je minimalizováno. Nevýhodou je, že není možná vizuální kontrola spoje. Mössner dodal: „Provedli jsme některé testy se vstřikováním směsi pro přenos tepla v našem Inovačním centru. Proveditelnost tohoto přístupu do značné míry závisí na zákazníkově procesu a jednotlivém materiálu. Je nutné použít směs s nízkou viskozitou. Pokud je mezera příliš malá, může být nutné použít pro vstřikování vyšší tlak, což může také způsobit poškození článků.“

Zvláštní vybavení pro ochranu proti otěru

Uspořádání systému: Typické uspořádání systému z produktové řady SCA společnosti Atlas Copco pro aplikaci dvousložkových tepelných směsí.

Uspořádání systému: Typické uspořádání systému z produktové řady SCA společnosti Atlas Copco pro aplikaci dvousložkových tepelných směsí.

Všechny směsi pro přenos tepla mají vysokou koncentraci plnidla, aby byl zajištěn přenos tepla. Tato plnidla se obvykle skládají z oxidu hlinitého nebo hydroxidu hlinitého, což jsou abrazivní látky, které mohou způsobit rychlé opotřebení vnitřních povrchů součástí. Tam, kde se očekávají obzvláště vysoké průtoky, například u sedel ventilů, lze použít karbidové součásti. Navíc by měl být průměr dílů co největší, aby se snížila rychlost průtoku. Tento přístup umožňuje minimalizovat opotřebení. Pro spolehlivou a produktivní manipulaci se směsí pro přenos tepla je třeba robustní, speciálně navržené čerpadlo a měřicí součásti. Produktová řada SCA nabízí speciální součásti s maximální trvanlivostí.

Automobilový průmysl Automobilový průmysl Dávkovací řešení Řešení spojů Články Řešení spojů Automobilový průmysl