Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak pracovat s vrtačkami

Práce s vrtačkou rozhodně není tak obtížná, jak by se mohlo zdát. Tento článek shrnuje užitečné tipy k nejběžnějším tématům, která byste si měli promyslet, než začnete pracovat s vrtačkou.

30. června 2020Vždy vrtejte ostrými bity! To není třeba přehnaně zdůrazňovat – kvalitní bity a dobré vybavení pro bitové broušení vám ušetří energii i čas.

Správný hrot může snížit posuvnou sílu o 30 %. Čím menší silou musíte bit tlačit proti obrobku, tím jednodušší je ukočírovat vrták. Jen tak bude otvor rovný a kulatý. Vždy proto používejte bity s křížovým podbrusem nebo bity se zúženým jádrem.

Drilling Guide
Předvrtejte velké otvory. Když je průměr otvoru v oceli větší než 5–6 mm, potřebná posuvná síla začíná přerůstat sílu, kterou mohou nabídnout příruční vrtačky. Více než 70 % posuvné síly se spotřebuje na hraně sekáče. Pokud k předvrtání použijete menší průměr bitu, než bude finální průměr, můžete o stejnou hodnotu snížit posuvnou sílu. Velmi velké otvory lze předvrtat postupně v několika fázích.

Udělejte otvor na přesném místě. Když začnete vrtat, bit snadno sklouzne mimo pozici – obzvláště při použití bitů s hranou sekáčku. Vyhnout se tomu můžete použitím bitů s křížovým podbrusem nebo bity se zúženým jádrem, označením středu středovým razníkem nebo použitím vrtačky, která umožňuje pomalý rozjezd. Také lze využít šablony – to se hodí, když je třeba umístit několik otvorů na konkrétní místa a pozice otvorů na sobě navzájem závisí.

Při vrtání skrze dva díly najednou tyto díly udržujte přitisknuté k sobě. To je velmi běžné při použití ručních vrtaček. V případě velkých a těžkých konstrukcí může být vhodné upevnit k sobě díly šroubem nebo vrutem přes první otvor a teprve poté vrtat další otvory.

A znovu ohledně předvrtávání… Přibližně 70 % posuvné síly se spotřebuje na to, aby hrana sekáčku (první část bitu, která bude vrtaná) prošla skrz materiál. V důsledku toho, jakmile hrot pronikne skrz, proces proražení začne být mnohem jednodušší a bit může projít rychle, což znamená, že pravděpodobně nebude mít čas vyříznout otvor čistě. A bit se zasekne. Tomuto problému předejdete předvrtáním.

Vrtání hlubokých otvorů. Když je délka otvoru 5× větší než průměr otvoru, bit je třeba v pravidelných intervalech vytahovat, aby se mohly odstranit odštěpky. Tento postup je třeba opakovat tím častěji, čím hlubší je otvor. Zchlaďte bit namočením do oleje nebo vody.

Zajistěte svému otvoru kvalitu. Kvalita v zásadě souvisí se zaoblením/rovností, úhlovou přesností a výstružníky v zadní části otvoru. Vyšší kvality dosáhnete zvolením správného typu vrtáku. Aby byl otvor vyvrtán pod správným úhlem, je rovněž důležité vrtat kolmo k pracovní ploše. Výstružníkům v zadní části otvoru se také vyhnete vrtáním proti podložce a zajištěním dostatečné ostrosti bitu.

Příčné otvory v hřídelích a trubkách. Označte otvor středovým razníkem
Grinding guide
Zajistěte obrobek pevně na místě, které vám poskytne dobrý přístup k práci a kde můžete snadno připojit bit.
Také se doporučuje použít upínák, který navede bit přímo skrz průměr válce.
Drilling Guide
Otvory pod úhlem. Začněte vyvrtáním prohlubně, a to pomocí vrtáku, jehož průměr je dvakrát větší než průměr vrtaného otvoru pod daným úhlem. Tím získáte dobrý počáteční bod, od kterého lze vrtat kvalitní otvor.

Se správnými znalostmi je vše mnohem snazší.


Související informace