Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Jak funguje pneumatická nýtovací pistole a jak ji udržíte v optimální kondici?

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak používat pneumatickou nýtovací pistoli na plný potenciál, a vysvětlíme, jak funguje, jak správně se s ní manipuluje a jak lze prodloužit její životnost prostřednictvím jednoduchých činností údržby.

Komerční letadla nevyžadují tolik upevňovacích prvků jako dříve, ale nýtování, zejména tradiční nýtování, je stále nedílnou součástí montáže trupu letadla[1]. Proto patří nýtovací pistole spolu s vrtačkami k nejoblíbenějším nástrojům v leteckém průmyslu, a to i v dnešní době. Jak funguje pneumatická nýtovací pistole? A co je mnohem důležitější. Jsou výrobci letadel schopni vytěžit z nich maximum?

Jak pracuje pneumatická nýtovací pistole v leteckém průmyslu?

Jednoduše řečeno, nýtování je spojení jednoho povrchu k druhému pomocí nýtu. Nýty prochází předvrtanými otvory v přilehlých plochách a poté je jeden konec natažen nebo zdeformován, aby se povrchy zajistily na místě[2]. Při montáži letadla je třeba spojit několik plechů materiálu, aby se zformoval trup letadla. Proto je kvalitní nýtování nezbytné k zajištění toto, aby trup letadla odolal extrémnímu napínání, kompresi a torzním silám, když se dostane do vzduchu[3].

Kvalita nýtování do značné míry závisí na třech věcech: charakteristiky samotného nýtu, kvalita otvoru, kterým nýt prochází, a síla vynaložená na stlačení nýtu z nýtovací pistole[4]. To je bod, kdy má největší význam způsob fungování nýtovací pistole.

Princip, jakým nýtovací pistole vrazí spojovací prvek do překrytého spoje, je poměrně přímočarý. Tělo nýtu je zasunuto do odpalovacího konce pistole s trnem směřujícím ven. Poté je trn zasunut do předvrtaného otvoru, zatímco nýt je stále v pistoli, poté pracovník stiskne spoušť a uvolní stlačený vzduch, který pohání píst a sadu nýtů (která rozklepne nýt v otvoru). Pistole je připojena ke vzduchovému kompresoru prostřednictvím hadice, která dodává pistoli dostatečnou energii pro zatlačení nýtu a následné rozklepnutí konce nýtu[5], přičemž se stlačovací silou zajistí sousedící plochy.  

Co se děje uvnitř nýtovací pistole během nýtování?

Pohyblivé díly uvnitř nýtovací pistole jsou pro nýtování velmi důležité. Patří mezi ně regulátor, který řídí množství stlačeného vzduchu vstupujícího do pistole, škrticí klapka a její spoušť, která umožňuje přívod stlačeného vzduchu, a píst uvnitř posuvného ventilu, který je tlačen stlačeným vzduchem[6]. 

Proces se spustí, když obsluha stiskne spoušť a otevře škrticí klapku. Tím se vytvoří otvor, kterým natlakovaný vzduch z nádrže kompresoru uniká do posuvného ventilu a tlačí píst proti tělu nýtu. Tlak vzduchu aplikovaný na píst je dostatečný k zatlačení nýtu do otvoru a k deformaci zadního konce nýtu, který upevňuje překrytý spoj. Vzduch pak proudí do atmosféry výfukem a pružina zatlačí píst zpět do jeho počáteční polohy. Poté je zařízení připraveno na další cyklus nýtování.

V případech, kdy mohou pracovat ve stejné oblasti současně dva pracovníci, může jeden z nich pracovat s pistolí, zatímco druhý tlačí pevný kovový blok nebo nýtovací opěru na druhé straně obrobku. Síla vyvíjená pneumatickou pistolí a síla vyvíjená obsluhou na nýtovací opěru z druhé strany stlačují nýt a deformují zadní konec proti opěře. 

Jiné pneumatické nýtovací pistole fungují mírně odlišným způsobem. Namísto umístění nýtu do pistole a jeho následného odpálení do vyvrtaného otvoru se nýt nejprve zasune do otvoru, přičemž kolík vyčnívá z druhé strany. Poté je odpalovací konec pistole umístěn nad kolík. Při stlačení spouště se zuby uvnitř pistole zachytí za kolík a tahem za něj stlačí tělo nýtu. Kromě této změny se mechanizmy uvnitř nýtovací pistole chovají podobně, jak bylo popsáno dříve.

Příprava potřebná pro pneumatickou nýtovací pistoli

Před použitím nýtovací pistole je nutné ji namazat. To je velmi důležité pro minimalizaci tření mezi pohyblivými součástmi uvnitř pistole a zajištění toho, aby stejné nastavení tlaku konzistentně zajišťovalo stejný výsledek. Chcete-li namazat nýtovací pistoli, naneste olej na vestavěnou maznici pistole před připojením ke vzduchovému kompresoru. Jakmile je přívodní hadice zajištěna ve spojce, namiřte odpalovací konec směrem dolů nebo od lidí a poté stiskněte spoušť, aby mohl vzduch rovnoměrně rozprostřít olej uvnitř pistole[7]. 

Správné použití a údržba nýtovací pistole

Montáž letadla vyžaduje tisíce nýtů, čímž je při použití nesprávné techniky ohrožen nástroj i obsluha. Toto jsou další kroky, které lze provést pro zajištění správných technik nýtování pro lepší kvalitu nýtování a bezpečnost obsluhy[8].

  • Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky nebo kryt, zda nejsou nesprávně zarovnány, popraskány nebo zda se nevyskytují nějaké vady, které by mohly negativně ovlivnit výkon nebo bezpečnost nástroje.

  • Používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a antivibrační rukavice.

  • Při nýtování se do opřete do pistole. Použijte svou tělesnou hmotnost a pomozte ramenům zatlačit nýtovací pistoli na obrobek, aby nedošlo ke zranění zápěstí.

  • Během nýtování zajistěte, aby byla pistole kolmo k obrobku. 

  • Určete optimální nastavení tlaku vzduchu, který zajistí správné a co nejrychlejší proniknutí nýtu. Přitom se ujistěte, že není na vás a nýtovací pistoli vynaložena větší zátěž, než je nutné.

  • Vytvořte si schéma a rytmus nýtování podle polohy otvorů a při práci dbejte na to, aby nedošlo k nehodě.

  • Zajistěte konzistentní přívod vzduchu pravidelným vypouštěním vzduchového filtru kompresoru a prováděním pravidelné údržby.

Efektivní nástroje pro efektivnější pracovníky

Nástroj je jen tak dobrý jako jeho uživatel, ale funguje to i naopak. Účinnost nástroje spočívá v tom, co stojí mezi dobrým operátorem a produktivním dnem při montáži. Kromě správné údržby nástrojů, které máte v současnosti ve svých regálech, vám následující nýtovací nástroje mohou pomoci maximálně využít možnosti pracovníků a až zázračně zvýšit jejich produktivitu:

  • Nýtovací kladivo řady RRH – Tato nýtovací kladiva mají integrovaný systém tlumení vibrací a revoluční ergonomické provedení, ideální pro několikahodinové nýtování bez rizika poranění rukou nebo zápěstí. Jsou také vybavena jemnou spouští, která umožňuje řízení výkonu, díky čemuž se přizpůsobí různým materiálům a velikostem nýtů.

Atlas Copco vibration damped riveting hammer RRH08P TS with trigger start

  • Nýtovací kladivo řady RRN – Řada RRN patří mezi nejmenší nýtovací kladiva, která jsou v současné době na trhu k dispozici, ale nabízejí velký výkon. Jsou ideální pro práci ve stísněných prostorech bez nutnosti obětovat efektivitu. Každý model je také vybaven vestavěným knoflíkem pro nastavení výkonu, který zvyšuje jeho všestrannost.

Atlas Copco vibration-damped riveting hammer RRH04P TS-12 with trigger start

Jak může společnost Atlas Copco pomoci?

Pneumatická nýtovací pistole patří mezi nejpoužívanější nástroje v leteckém průmyslu díky tisícům nýtů potřebným pro spojení součástí trupu letadla. Při správném používání a údržbě bude vykonávat svou práci dobře a dlouho, přičemž obsluha zůstane v bezpečí a bez rizika zranění zápěstí. Společnost Atlas Copco nabízí nejkvalitnější pneumatickou nýtovací pistoli na trhu a odpovídající servisní řešení, která vám umožní vytěžit z tohoto nástroje maximum.

S pokročilými nýtovacími nástroji společnosti Atlas Copco toho vyrobíte a uděláte více.

Chcete, aby vaše firma fungovala na plný potenciál?

Kontaktujte nás.

Aerospace Articles Drills