Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Bezpečnostní seznam pro práci s bruskami

Tento článek vám poskytne tipy ohledně nejlepších postupů při použití brusek

30. června 2020

Slévárny a kovovýroba Vláda a obrana Všeobecný průmysl Výrobky Články Výrobce originálního vybavení Letecký průmysl Automobilový průmysl Průmyslové nářadí a řešení Brusky Těžká zařízení a stroje Stavba lodí Energetika Železniční průmysl

Chápeme důležitost bezpečného pracovního prostředí a víme, že trénink je prvním krokem k bezpečnému používání jakéhokoli zařízení.

Broušení je třeba brát vážně, jinak by mohlo dojít k ohrožení našeho zdraví. Pracovní vybavení je potřeba využívat správným způsobem a k samotnému broušení se musí přistupovat s respektem. Pokud by člověk přehlížel bezpečnostní aspekty, mohly by se zapojené síly stát zdrojem nebezpečí. Obsluha musí být vždy extrémně obezřetná.

Zde je seznam toho, co by obsluha měla před zahájením práce vzít v úvahu:
  ✔ Zkontrolujte volnou rychlost nástroje, aby se nemohl otáčet rychleji, než je maximální počet otáček za minutu uvedený na kotouči
  ✔ Při broušení s kotoučem používejte ochranný kryt kotouče. Používejte správný rozměr brusného kotouče, aby nebyla překročena jeho rychlost otáčení (ot./min)
  ✔ Zkontrolujte, zda brusný kotouč není prasklý či jinak poškozený
  ✔ Zkontrolujte, zda jsou použity správné příruby, zda jsou správně připevněny a zda jsou hladké a beze stop po výstružnících nebo otřepech
  ✔ Používejte dodané osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, ochrana sluchu, rukavice, helmy, masky atd.
  ✔ Proveďte test provozem v bezpečné uzavřené oblasti, například pod pracovním stolem
  ✔ Zajistěte pravidelné provádění údržby nástrojů
  ✔ Vždy konzultujte národní a mezinárodní normy a směrnice týkající se bezpečnosti

Vždy mějte na paměti, že prevence je lepší než léčba. Pokud pečlivě přijmete preventivní opatření, můžete se při práci vyhnout nehodám.


Přečtěte si více o broušení a bezpečnostních opatřeních zde.

Grinding guide