Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Ověření nástroje versus kalibrace nástroje

Často se „ověření nástroje“ a „kalibrace nástroje“ zaměňují, ale je to tak správně? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Pokusme se vyjasnit některé zmatky kolem těchto termínů.

Zajištění kvality utahování Články Kvalita

 

Ověření nástroje

Jedna definice ověření zní: Testovací proces používaný k ověření a prokázání, že položka pracuje podle továrních specifikací. 

Ověření se používá pouze ke kontrole, zda jsou očekávané výsledky v rámci továrních specifikací. Ověření se navíc používá pro všechny pneumatické nástroje nebo nástroje DC, jež nemají kalibrační hodnotu, kterou lze upravit, například:

  • pneumatické nástroje,
  • nástroje DC bez převodníku.

Při zkoumání této definice určitě přijde na mysl proces zajištění kvality, konkrétně test Cm/Cmk nebo SPC. Tyto procesy poskytují statistické nástroje nezbytné pro kontrolu přesnosti nástroje a pro zjištění změn jeho výkonu v čase.

Kalibrace nástroje

A co kalibrace? Je definována takto: V měřicí technologii a metrologii je kalibrace porovnáním naměřených hodnot dodaných testovanou jednotkou s hodnotami kalibračního standardu známé přesnosti.

Existuje zde jeden termín, který je klíčem k pochopení rozdílu oproti ověření: porovnání. V tomto případě je kalibrace standardem používaným pro porovnání hodnot, které uživatelé z našeho nástroje odečítají.

Klíčem je porovnání

Rozdíl je zde jasný. Ke kontrole přesnosti nepoužíváme statistické nástroje. Namísto toho proces spočívá v přímém numerickém porovnání, aby bylo možné zjistit, zda – a jak moc – je nástroj nepřesný.

Toto porovnání může také poskytnout cenné informace pro nastavení nástroje. U elektrického nástroje to znamená, že můžeme upravit jeho kalibrační hodnotu tak, aby se opravily jeho hodnoty.

Výrobci nástrojů obvykle navrhují kalibrovat své nástroje alespoň jednou za rok. Jde o návrh, protože frekvence kalibrace závisí na několika faktorech, například jak často jsou nástroje používány nebo jak je aplikace kritická.

Chcete se dozvědět více o tom, co pro vás může společnost Atlas Copco udělat? Máte dotazy ohledně kalibrace nástroje nebo ověření nástroje? Kontaktujte nás ještě dnes a požádejte o předvedení přístroje.