Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Software ToolsNet 8 snižuje náklady na stažení výrobku

Představte si tuto situaci: Inženýr u výrobce dílů byl po konečné montáži povolán, aby vyšetřil výrobek, který prošel výrobou s uvolněným šroubem. Při šetření dospěl k závěru, že šroub byl podle zaznamenaných údajů utažen řádně.

Sestava prošla všemi požadovanými kontrolami a dosáhla předepsaného utahovacího momentu. Inženýr měl problém: Jak by mohl být tento šroub, který splnil požadavky, na konci montáže uvolněný?

Inženýr zahájil své šetření tím, že se podíval na stopu utahovacího momentu, grafické znázornění utažení. Šetření utahovacího momentu ukázalo jiný obrázek než typická sestava a správně utažený šroub. Inženýr dokázal rychle zjistit, že začátek utahování vypadal velmi odlišně od typické sestavy.

Prvním úkolem bylo upravit proces tak, aby byl tento problém zaznamenáván ve stanici. Inženýr odhadl, že touto stanicí prošlo při současném procesu 50 000 produktů. Vyhlídka na stažení všech 50 000 produktů nebo manuální kontrolu 50 000 stop utahovacího momentu byla skličující a stála by společnost značné zdroje. Nové možnosti analýzy dat softwaru ToolsNet 8 naštěstí inženýrovi umožnily se oběma těmto nákladným opatřením vyhnout.

Inženýr pomocí funkce Box Analysis v nástroji analýzy dat ToolsNet 8 společnosti Atlas Copco automaticky vyhodnotil všech 50 000 stop utahovacího momentu pro dotčené sestavy. Pomocí této funkce se mu podařilo zaznamenat devět stop utahovacího momentu, které odpovídaly charakteristikám identifikovaného uvolněného šroubu. Údaje o utahovacím momentu byly vázány na sériová čísla těchto devíti produktů, čímž se potvrdilo, že je lze jasně identifikovat, a výrobci to ušetřilo stažení 50 000 vozidel.

Nástroj přinesl jasný peněžní zisk, co je však důležitější, pomohl výrobci dílů ochránit svou značku.

Software ToolsNet 8 pomáhá zákazníkům najít sestavy s chybějícími podložkami, křížovými závity, nekonzistencemi materiálu nebo jinými nesrovnalostmi. Funkce Box Analysis porovnává stopu utahovacího momentu s uživatelem definovanou referenční stopou a až s deseti uživatelem definovanými kritérii za účelem identifikace odchylujících se sestav. Pokud se sestava odchýlí od předdefinovaných kritérií, software ToolsNet 8 zobrazí odchylku spolu s identifikátorem (například sériovým číslem), názvem programu a časem výsledku. Software automaticky vyhodnocuje všechny křivky utahovacího momentu pro vybranou aplikaci a eliminuje potřebu ručního prohlížení. To je také užitečné pro zlepšení procesu nebo pro identifikaci produktů, kterých se týká stažení z trhu.

Software ToolsNet 8 také dokáže sledovat příchozí výrobní data a upozornit uživatele e-mailem, kdykoli funkce Box Analysis zjistí odchylku.

Někteří výrobci systematicky neshromažďují údaje v centrálním místě a většina z nich zastává reakční přístup a sestavuje zprávy po výskytu problému. Řada výrobců si však začíná uvědomovat význam shromažďování dat a provádění jejich proaktivní analýzy. Software ToolsNet 8 i nadále pomáhá výrobním inženýrům automatizovat analýzu dat, zlepšit výrobní procesy a být proaktivní.

Máte dotazy? Chcete-li se dozvědět více nebo zařídit ukázku produktu, kontaktujte společnost Atlas Copco ještě dnes. 

Articles Productivity Software and Controllers