Jak omezit opravy sledováním utahovacího momentu a úhlu

Stahování výrobků z oběhu a opravám na montážní lince lze zabránit sledováním kvality při procesu utahování a z toho vyplývající okamžitou detekcí chyb.

19. října 2018

Průmyslové nářadí a řešení

Existují různé způsoby, jak k sobě upevnit jednotlivé díly a komponenty, např. lepení, nýtování, sváření a pájení. Zdaleka nejběžněji se však komponenty propojují pomocí šroubů, které upínají spojovací prvky buď pomocí matky, nebo přímo skrze otvor opatřený závitem v jedné z komponent. Výhodou této metody je jednoduchost designu a montáže, snadná demontáž, vynikající produktivita a v neposlední řadě NÍZKÉ NÁKLADY!

Jak vypočítat utahovací moment?

Utahovací moment je z praktických důvodů kritériem, které se běžně používá k určení předběžného tlaku ve šroubu. Utahovací moment – neboli moment síly – lze měřit buď dynamicky při utahování šroubu, nebo staticky pomocí kontroly utahovacího momentu s využitím momentového klíče po utažení.

Utahovací moment = SÍLA × DÉLKASpecifikace utahovacího momentu se značně liší podle požadavků spoje na kvalitu. Například spoj, který hraje klíčovou roli v otázce bezpečnosti u zavěšení kol motocyklu, nesmí selhat, a jsou na něj proto neustále kladeny velmi přísné požadavky s minimální tolerancí.

Vyšší úrovně řízení kvality se dosahuje přidáním utahovacího úhlu mezi měřené parametry. V pružné části šroubu toho lze využít k ověření, zda nechybí nějaké členy spoje, např. že je k dispozici těsnění nebo podložka. Pomocí měření utahovacího úhlu lze ověřit rovněž kvalitu šroubu, a to jak ještě před měřením sklonu, tak i v rámci konečného dotažení.

Během důmyslných utahovacích procesů lze úhel použít také k definování meze tažnosti a umožnění utahování do plastové části šroubu.

Jak měřit utahovací moment?

Měření utahovacího momentu se řídí jedním ze dvou principů:

  1. Statické měření, kdy se utahovací moment kontroluje až po dokončení utahovacího procesu.
  2. Dynamické měření, kdy se utahovací moment nepřetržitě měří během celého utahovacího cyklu.

Sledování kvality tradičně zahrnovalo měření utahovacího momentu, při kterém vzniká předpětí. Výsledky utahování však ovlivňují i odchylky tření nebo součástí. Z tohoto důvodu je třeba měřit i druhý rozměr, obvykle úhel otočení. Řízení a sledování utahovacího momentu i úhlu detekuje různé chyby, například chybějící těsnění, překřížení závitu, problémy s materiálem a chyby obsluhy.
Zajištěním kvality v procesu utahování uživatel omezuje nákladné stahování výrobků z oběhu, opravy a záruční opravy a brání poškození cenné pověsti.

Kompletní informace se dozvíte níže po stažení naší elektronické knihy!

  • Pocket Guide to Tightening Technique 3.2 MB, PDF