Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak omezit opravy sledováním utahovacího momentu a úhlu

Stahování výrobků z oběhu a opravám na montážní lince lze zabránit sledováním kvality při procesu utahování a z toho vyplývající okamžitou detekcí chyb.

23. července 2020

Slévárny a kovovýroba Vláda a obrana Články Všeobecný průmysl Servis a podpora Výrobce originálního vybavení Letecký průmysl Elektronika Řešení pro utahování šroubů Automobilový průmysl Průmyslové nářadí a řešení Těžká zařízení a stroje Energetika Stavba lodí Železniční průmysl

Existují různé způsoby, jak k sobě upevnit jednotlivé díly a komponenty, např. lepení, nýtování, sváření a pájení. Zdaleka nejběžněji se však komponenty propojují pomocí šroubů, které upínají spojovací prvky buď pomocí matky, nebo přímo skrze otvor opatřený závitem v jedné z komponent. Výhodou této metody je jednoduchost designu a montáže, snadná demontáž, vynikající produktivita a v neposlední řadě NÍZKÉ NÁKLADY!

Jak vypočítat utahovací moment?

Utahovací moment je z praktických důvodů kritériem, které se běžně používá k určení předběžného tlaku ve šroubu. Utahovací moment – neboli moment síly – lze měřit buď dynamicky při utahování šroubu, nebo staticky pomocí kontroly utahovacího momentu s využitím momentového klíče po utažení.

How to measure torgue

Utahovací moment = SÍLA × DÉLKASpecifikace utahovacího momentu se značně liší podle požadavků spoje na kvalitu. Například spoj, který hraje klíčovou roli v otázce bezpečnosti u zavěšení kol motocyklu, nesmí selhat, a jsou na něj proto neustále kladeny velmi přísné požadavky s minimální tolerancí.
angle measurement
Vyšší úrovně řízení kvality se dosahuje přidáním utahovacího úhlu mezi měřené parametry. V pružné části šroubu toho lze využít k ověření, zda nechybí nějaké členy spoje, např. že je k dispozici těsnění nebo podložka. Pomocí měření utahovacího úhlu lze ověřit rovněž kvalitu šroubu, a to jak ještě před měřením sklonu, tak i v rámci konečného dotažení.

Během důmyslných utahovacích procesů lze úhel použít také k definování meze tažnosti a umožnění utahování do plastové části šroubu.

Jak měřit utahovací moment?

Měření utahovacího momentu se řídí jedním ze dvou principů:

  1. Statické měření, kdy se utahovací moment kontroluje až po dokončení utahovacího procesu.
  2. Dynamické měření, kdy se utahovací moment nepřetržitě měří během celého utahovacího cyklu.
Sledování kvality tradičně zahrnovalo měření utahovacího momentu, při kterém vzniká předpětí. Výsledky utahování však ovlivňují i odchylky tření nebo součástí. Z tohoto důvodu je třeba měřit i druhý rozměr, obvykle úhel otočení. Řízení a sledování utahovacího momentu i úhlu detekuje různé chyby, například chybějící těsnění, překřížení závitu, problémy s materiálem a chyby obsluhy.
Zajištěním kvality v procesu utahování uživatel omezuje nákladné stahování výrobků z oběhu, opravy a záruční opravy a brání poškození cenné pověsti.

Kompletní informace se dozvíte níže po stažení naší elektronické knihy!

We also provide you with Atlas Copco’s unique tightening consulting solution that optimizes your tightening strategy from design (R&D) to mass production with our tightening laboratory and experts. 

Zjistěte více!