Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Co znamená „házení“ u ručních vrtaček?

Pokud jde o ruční vrtačky nebo vrtací jednotky, k házení dochází, když se vrták neotáčí kolem vlastní osy v naprosto přímé linii.

Je velmi obtížné házení zcela eliminovat, je však důležité je minimalizovat, protože nakonec ovlivňuje kvalitu otvoru. Jinými slovy – finální otvor nebude 100% kulatý, bude-li házení příliš velké.

Na míru házení má vliv mnoho faktorů, mezi něž patří:

  • Vrtací bit
  • Sklíčidlo nebo kleština
  • Obsluha
  • Nástroj
handheld-drills-1-air-motors
handheld-drills-2-air-motors
handheld-drills-3-air-motors

Jak zajistit menší míru házení

Při utahování sklíčidla použijte všechny 3 polohy pro rovnoměrné utažení pomocí klíče sklíčidla. Tím se vytvoří stejný tlak ze všech tří čelistí ve sklíčidle, které drží vrtací bit, a omezí se házení (obrázek 2). Zkontrolujte, zda vnitřek čelistí sklíčidla není poškozený nebo opotřebovaný. Pokud jsou čelisti opotřebené, může dojít k nadměrnému házení. Sklíčidlo je spotřební materiál a je třeba je čas od času vyměnit v závislosti na četnosti používání.

Když dochází k házení

Je užitečné znát statistiky týkající se důvodů, proč k házení dochází, abyste mohli posoudit a předvídat, proč k házení může dojít. S největší pravděpodobností – z 90 % – je poškozený používaný vrtací bit. V 9 % případů dochází k házení, pokud jsou poškozené nebo opotřebené zuby sklíčidla nástroje. Pouze v 1 % případů je poškozený nebo nesprávně smontovaný vlastní nástroj (obrázek 3).

Articles Air Motors Air motors