Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Jaký je doporučený maximální utahovací moment pro váš šroub?

Nalezení maximálního utahovacího momentu pro většinu běžných typů šroubů je důležitým prvním krokem při zajištění požadované svěrné síly. Cílem utahování je vytvoření svěrné síly takovým způsobem, že sestavené díly fungují podle záměru.

Při utahování nebo aplikaci utahovacího momentu na šroub svěrná síla přitlačí díly velkou silou, která v ideálním případě zůstane velmi vysoká a konzistentní. Existují tři důležité faktory pro pochopení a nalezení doporučeného maximálního utahovacího momentu pro daný šroub: Velikost šroubu, pevnostní třída šroubu a tření.

torque-bolt-graph

Výše uvedená tabulka je z katalogu průmyslových nástrojů a řešení společnosti Atlas Copco pro rok 2019. Použití tohoto postupu pomůže porozumět třem hlavním faktorům, které jsou rozhodující pro nalezení maximálního utahovacího momentu pro daný šroub.

Rozměr svorníku

Velikost šroubu je prvním faktorem při hledání doporučeného maximálního utahovacího momentu pro daný šroub. Při pohledu na výše uvedenou tabulku se sloupec se závitem vztahuje k průměru šroubu v milimetrech (mm). Šroub se závitem M3 má průměr 3 mm a podobně má šroub se závitem M5 průměr 5 mm. Čím větší je šroub, tím větší je moment potřebný k dosažení potřebné svěrné síly. Pro účely tohoto článku použijeme k popisu velikosti šroubu závit M12. Šroub M12 má průměr přibližně 12 mm nebo 0,5 palce. Pochopení velikosti šroubu je klíčem k přechodu na další faktor, pevnostní třídu šroubu. 

Pevnostní třída šroubu

Šrouby jsou vyrobeny z různě pevné oceli. Pevnostní třída šroubu vám umožní určit míru namáhání a pevnosti v tahu, které šroub zvládne před zlomením. Při určování správných nástrojů pro utahování je důležité znát kvalitu šroubů. Věděli jste, že šroub M12 třídy 10,9, běžný upevňovací prvek pro montáž automobilů, má konečnou pevnost v tahu téměř 20 000 liber? Podle výše uvedené tabulky doporučený utahovací moment pro šroub M12 třídy 10,9 je 114,0 Nm. Je důležité si uvědomit, že vyšší pevnostní třídy šroubů vyžadují vyšší utahovací moment, aby se vytvořila větší svěrná síla.

Tření šroubu

Posledním klíčovým faktorem při určování maximálního utahovacího momentu šroubu je tření. Tření bude vždy přítomno ve šroubovaném spoji, protože je nezbytné k zabránění uvolnění dílu ve spoji. Musí být překonáno na dvou samostatných místech šroubu: Na závitech a pod hlavou šroubu. Pro výpočet utahovacího momentu je důležité porozumět koeficientům tření, které se rovnají hodnotě 0,125 uvedeným v tabulce výše. Podobně jako u pevnostní třídy šroubů bude vyšší tření vyžadovat vyšší utahovací moment k dosažení správné svěrné síly. Podle vedoucího laboratoře pro utahování šroubů společnosti Atlas Copco přibližně 90 % utahovacího momentu, který jsme aplikovali na upevňovací prvky, je vynaloženo na překonání tření šroubu. Zbývajících 10 % utahovacího momentu se využívá na vytvoření svěrné síly a elastického natažení šroubu.

Nalezení doporučeného maximálního utahovacího momentu pro konkrétní šroub je klíčem k dosažení dostatečné svěrné síly a zajištění zamýšleného výkonu sestavy. Nedostatečný utahovací moment nebo nesprávné použití maziva může způsobit uvolnění spojů, zatímco příliš velký utahovací moment může vést k prasknutí šroubu. Chcete-li zjistit doporučený utahovací moment pro daný šroub, doporučujeme vyhledat velikost šroubu, pevnostní třídu šroubu a tření pomocí výše uvedené tabulky.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás a naplánujte si ukázku ještě dnes.

Articles