Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak zlepšit kvalitu koncového produktu pomocí dat

V dnešní době vysoké konkurenceschopnosti na většině trhů budou výrobní podniky stačit konkurenci jen v případě, že budou schopny produkovat výrobky a poskytovat služby té nejvyšší kvality. Díky konceptům kyberfyzických systémů i Internetu věcí a IoS se nabízí mnoho příležitostí k udržení konkurenceschopnosti. 4. průmyslové revoluce zajistí vyšší kvalitu produktů v několika oblastech, například: lepší přizpůsobení, kvalitnější interakce se zákazníky, návrh hodnoty na základě dat a přechod z nabízení produktů na nabízení služeb.

improve quality of end-product

Nabídka služeb místo pouhých produktů může vytvořit více příležitostí pro interakci se zákazníky, což zvyšuje pravděpodobnost uzavření partnerství. V konkurenčním prostředí představuje přizpůsobení produktu způsob, jak pro společnost vytvořit jedinečný prodejní argument. Ve 4. průmyslové revoluci, kde hromadná výroba umožňuje hromadné přizpůsobení, mají produkty do větší míry jedinečné vlastnosti definované koncovým zákazníkem.

Fyzické toky budou nepřetržitě mapovány na digitálních platformách. Všechna data shromážděná z kyberfyzického systému poskytnou příležitost analyzovat, zdokonalit a vytvořit doporučení, jak zlepšit výrobu a zvýšit kvalitu koncového produktu nebo služby.

Shromážděná data, možnosti připojení a mobilní zařízení spolu umožňují vytvářet intuitivní mobilní aplikace. Stažení a pozdější použití aplikace vytvořené speciálně pro použití jednoho konkrétního zařízení se stane skutečností.

Stejná kombinace mobilních zařízení, zvýšená spolehlivost a levné polohovací systémy umožní zobrazení polohy v reálném čase v 3D mapách. Tím se následně otevřou dveře ke scénářům rozšířené nebo smíšené reality. Očekává se, že v oblastech, jako je identifikace a lokalizace materiálů, nebo při aktivitách spojených s údržbou dojde k hmatatelnému nárůstu.

Odhaduje se, že používání internetu věcí (IoT) by mohlo snížit počet pracovních úrazů v továrních prostředích o 10 až 25 procent, což bude v roce 2025 představovat úsporu až 225 miliard USD...

Stáhněte si bílou knihu a získejte více informací o naší koncepci chytré továrny – brány do 4. průmyslové revoluce!