Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak snížit náklady na údržbu montážní linky

V mnoha průmyslových odvětvích údržba obvykle postupuje podle protokolů poskytnutých výrobcem zařízení, kde doporučení pro údržbu vycházejí z provozních hodin nebo jiného fixního časového intervalu, nikoli z prediktivní analýzy.

Tento přístup založený na pravidlech může být pro výrobce nákladný ze dvou důvodů – kvůli provádění údržby v době, kdy není potřeba, a kvůli ztrátě rozvoje mezi intervaly, což může vést k poruchám nebo poškození zařízení.

Zásluhou monitorování zařízení v reálném čase pomocí snímačů Internetu věcí lze údržbu provádět přesněji. Mezi další možnosti, které nabízí podpora údržby založené na analýze Internetu věcí a dat, patří například to, že obsluha může identifikovat chybové vzorce porovnáním výkonu jednoho kusu vybavení s globální databází podobného zařízení.

Díky těmto informacím se pracovníci údržby mohou rozhodnout změnit používání vybavení, které přispívá k chybovosti. Použitím metadat o zařízení (např. o modelech, výrobních datech atd.) lze také dosáhnout přesnějších analýz a předpovědí. Je například pravděpodobnější, že starší model motoru produkuje více tepla a hluku než novější verze.

Provádění údržby co možná nejpřesněji eliminuje zbytečné prostoje v rámci plánované údržby a může zabránit vážným problémům zařízení zjištěním změn výkonu, které signalizují potenciální poruchu. Odhady naznačují, že výrobce může eliminací neplánovaných prostojů snížit náklady na údržbu o 5 až 10 procent a zvýšit výkon o 3 až 5 procent.

Regulační orgány a dodavatelé vybavení Internetu věcí budou mít přehled o záznamech zařízení a budou moci poskytovat včasné kontroly a certifikace pro zajištění spolehlivosti zařízení. Partneři třetích stran budou moci sledovat data pro preventivní údržbu a zaznamenávat svou práci do systému.

Whitepaper - Atlas Copco’s smart factory concept, the gateway to Industry 4.0

Odhady naznačují, že výrobce může eliminací neplánovaných prostojů snížit náklady na údržbu o 5 až 10 procent a zvýšit výkon o 3 až 5 procent.

Stáhněte si dokumentaci a získejte další informace o konceptu chytré továrny – bráně k projektu 4. průmyslové revoluce!