Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Lidská interakce

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Lidská interakce

Vylepšení montážních linek pomocí inteligentních nástrojů se zaměřením na operátora
Společnost Atlas Copco má dlouhodobé a osvědčené zkušenosti v poskytování efektivních a ergometrických nástrojů operátorům. Tyto zkušenosti použila při navrhování nástrojů pro továrnu zítřka. Jedním z největších problémů, kterým musí výrobní závody v současné době čelit, je udržování dostatečné úrovně vyškolení pracovníků. Přizpůsobení se několika novým skupinám produktů vyžaduje zaškolení starých i nových pracovníků, aby zvládli výrobní proces. To vyžaduje čas a vede ke zranitelnosti firmy vůči jakýmkoliv výrazným změnám, pokud jde o pracovní sílu. Rovněž je stále obtížnější získat při náboru nové zaměstnance, kteří jsou kvalifikovaní pro moderní výrobní práce.

Výzvy

K zajištění soustavné konkurenceschopnosti jsou vyžadovány neustálé změny ve výrobě. Musíte tak investovat čas a finanční prostředky do zaškolování pracovníků, abyste mohli vyrábět produkty nejlepší možné kvality. To však může být nákladné.
Jedním z osvědčených postupů je spojení zkušených operátorů s méně zkušenými, kteří tak mohou být v případě potřeby instruováni a vedeni. Se snižujícím se počtem pracovních sil a zvýšeným rozptýlením práce v prostorech výrobního závodu je to často nereálné. Ideálním stavem je schopnost zajistit, aby operátoři vykonávali svou práci správně bez zaškolení.

Příležitosti

Zásluhou konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) od společnosti Atlas Copco nebyla správa všech problémů souvisejících se zaškolováním a náborem nových pracovníků nikdy jednodušší. V této čtvrté průmyslové revoluci jsme svědky rozmachu inteligentních, vzájemně propojených montážních linek.
Inteligentní nástroje mohou podporovat operátory detekcí poruch a chyb a poskytováním pokynů pro jejich odstranění. Z tohoto důvodu je možné investovat méně času a finančních prostředků do zaškolování zaměstnanců, protože mají při práci neustále k dispozici pokyny poskytované v reálném čase. To se týká nejen nových zaměstnanců, ale také zkušených operátorů přesunutých na nové výrobní linky.
Jeden z předních výrobců v automobilovém průmyslu zjistil, že implementací softwaru pro vedení operátorů mohl zkrátit dobu zaškolování a snížit náklady na zaškolování při zavádění nových modelů o 30 %. Přímé pokyny a okamžitá náprava jsou jednou z výhod konceptu Chytré propojené montáže od společnosti Atlas Copco.

Vylepšení montážních linek pomocí inteligentních nástrojů se zaměřením na operátora

Veškeré nástroje se zpětnou vazbu, které mají operátoři k dispozici, byly vytvořeny přímo pro ně. To operátorům umožňuje ověřit, zda dosáhli požadovaných výsledků, nebo opravit jakékoli chyby. Nástroje a všechny jejich připojené systémy jsou také navrženy tak, aby je bylo možné snadno a intuitivně používat, takže k zaškolení je potřeba méně času.
Nástroje společnosti Atlas Copco využívají řešení TurboTight® ke zlepšení ergonomie pro operátory. Tento řídicí algoritmus umožňuje nástroji absorbovat reakční sílu při utahování a současně operátorovi toto utahování významně usnadňuje, čímž zkracuje doby cyklů a zvyšuje flexibilitu.
Software pro vedení operátorů poskytuje pracovníkům přímé pokyny formou obrázků a textu na obrazovce, operátoři tedy provádí méně rozhodnutí. Nepřetržité poskytování pokynů umožňuje operátorům pracovat efektivně a vyvarovat se chyb a současně snižuje potřebu zaškolení. Lehký, ergonomický a bezdrátový design nástrojů Atlas Copco výrazně snižuje nebezpečí zranění operátorů a poškození zařízení, takže jsou tyto inteligentní nástroje mezi pracovníky výroby oblíbené. Tyto druhy inteligentních integrovaných řešení vymezují užitečnost konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž).
Závěr
Jako součást modernizace výrobního závodu a provedení kroků směrem ke 4. průmyslové revoluci je zásadní zaměřit se na operátory a jejich pracovní prostředí. Při implementaci řešení Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž), jako jsou inteligentní nástroje, nezískáte pouze výhodu při výrobě, ale budete také schopni podle potřeby rychle zaškolit nové pracovníky nebo přesunout zkušené operátory na nové výrobní linky.
Koncept Chytré propojené montáže společnosti Atlas Copco přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují výsledky.
KLIKNĚTE NÍŽE a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.

Bílá kniha Customer Story Video Kapesní příručka