Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Cestovní mapa – Úvod do koncepcí 4. průmyslové revoluce pro nováčky

Hlavním cílem nováčků je obvykle poznat a prozkoumat nové technologie a zjistit, kde lze ve výrobním procesu aplikovat koncepce 4. průmyslové revoluce. To nemusí nutně souviset s tím, kde tyto koncepce přinesou nejlepší obchodní výhody.

V tomto ohledu je prvním krokem vyhodnocení vaší současné situace se zřetelem na šest dimenzí:

1) Technologie a zařízení

Normálně to je jádro raného vývoje, ale je důležité pochopit obchodní hodnotu, která stojí za tímto vývojem. Společnosti by měly určit, kde lze procesní snímače přidat buď modernizací stávajících zařízení, nebo raději výměnou některých zařízení nebo nástrojů.

2) Propojitelnost

Pro rozsah pilotních projektů je třeba vytvořit propojení mezi snímači, IT systémy a úložišti dat. Součástí rozsahu by měly být komunikační standardy a bezpečnostní řešení. Samostatný pilotní projekt je však dobrým startem a bude vyžadovat méně sofistikované zabezpečení a standardizaci.

3) Údaje o produktu

Důležitost správných údajů o produktech je často podceňována a nedostatečné podrobnosti o výrobcích a nevhodná procesní data mohou představovat překážky na cestě, jejichž překonání vyžaduje značné úsilí. Například kvalita sestavy může být měřena s vysokou přesností pomocí různých snímačů. Předpokládá se však, že existuje definice požadované kvality – jaký utahovací moment a úhel je vyžadován při utahování šroubu.

4) IT systémy

Za normálních okolností nemají společnosti na úrovni nováčků ty správné systémy, které by podporovaly koncepce 4. průmyslové revoluce. Měly by omezit IT řešení na úroveň, která je dostatečná k ověření zkoumaných a vyhodnocovaných koncepcí 4. průmyslové revoluce.

5) Organizační dopad

Implementace koncepcí 4. průmyslové revoluce je cestou vývoje a změn pro jakoukoli společnost, i když počáteční fáze bude mít pouze omezený organizační dopad. Jedním z klíčových cílů počáteční fáze je učení nových koncepcí a společnosti by se měly snažit budovat organizaci a kulturu spolupráce a agilnosti, aby byly připraveny na nadcházející změny.

6) Strategický pohled

Přístup nováčků by se měl zaměřit na prozkoumání a poznání nových technologií a vytvoření vizí, jak mohou koncepce 4. průmyslové revoluce prospět společnosti v sadě „případů použití“. Tyto „případy použití“ budou sloužit jako vstup pro další rozvoj strategie a formulaci cestovní mapy.


Kromě toho je důležité použít agilní přístup, kde je řešení vyvíjeno pomocí iterací a sady minimálních životaschopných produktů, aby bylo možné prokázat funkčnost a postupně ověřovat každou část řešení.

Dalším krokem je výběr rozsahu, například jedné buňky nebo stanice (nebo jednoho montážního procesu) a jednoho produktu.

Na konci této cestovní mapy by společnosti měly mít funkční řešení pro zlepšení kvality v montážním procesu. Kromě toho společnost získá znalosti a prokáže výsledky k určení obchodní hodnoty takovéhoto „případu použití“ – to vše jsou důležité vstupy pro plánování další fáze vývoje v rámci 4. průmyslové revoluce.


Odhaduje se, že používání internetu věcí (IoT) by mohlo snížit počet pracovních úrazů v továrních prostředích o 10 až 25 procent, což bude v roce 2025 představovat úsporu až 225 miliard USD...

Stáhněte si bílou knihu a získejte více informací o naší koncepci chytré továrny – brány do 4. průmyslové revoluce!