Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Cestovní mapa – Škálování od koncepčních pilotních projektů po průmyslová řešení

Tento scénář je zaměřen na společnosti, které provedly řadu pilotních projektů, při kterých poznávaly a testovaly různé koncepce 4. průmyslové revoluce.

Klíčovým hlediskem škálování od pilotních projektů po širší adaptaci na 4. průmyslovou revoluci je sladění napříč výrobním procesem nebo hodnotovým řetězcem a napříč různými skupinami produktů vyráběnými pomocí vlastních výrobních procesů.

Pilotní projekty a „případy použití“

Je nezbytné sladit jednotlivé pilotní projekty a „případy použití“ na vyšší úroveň, přičemž je vhodné zaměřit se na jednu skupinu produktů a celý výrobní proces nebo hodnotový řetězec pro tuto skupinu produktů. Je možné, že v důsledku toho budou muset být některé pilotní projekty přepracovány s novým zaměřením. Je důležité zajistit, aby řízené koncepce spolupracovaly aplikováním a řízením všech koncepcí pro jednu skupinu produktů nebo výrobní proces. To znamená potvrdit „případy použití“ a technická řešení pro každý krok hodnotového řetězce a jednu skupinu produktů. Výrobní zařízení a nástroje již využívají velké množství snímačů a akčních členů, které mohou komunikovat. Důraz by měl být kladen na definování norem a hlavních technologií, které musí různá řešení v průběhu výrobního procesu dodržovat, aby bylo možné sdílet data a zdroje. Kromě toho se do výrobního prostředí zavádí robotizace a automatizace. Musí být zajištěn dostatečný výkon připojení umožňující škálování řešení. Je třeba vyvinout řešení a zásady kybernetické bezpečnosti, zejména jak řešit přístup třetích stran a související rizika. Společnosti otevírající dodavatelům a partnerům přístup k zařízením a datům potřebují ochranu před neoprávněným přístupem a útoky (např. ransomware) prostřednictvím těchto přístupových bodů. Specifikace produktu existuje do úrovně, kde tolerance a utahování mohou být digitalizovány a pochopeny výrobními zařízeními a montážními nástroji. Stejná data sdílejí také řešení pro zajištění kvality a kontrolu chyb. Možným vývojem je definování procesu změny údajů o produktech nebo specifikací výrobního procesu na základě poznatků získaných z analýz dat.

Realizace výhod plynoucích z „případů použití“

IT prostředí je klíčové. Moderní IT architektura zdůrazňuje modularizaci a oddělitelnost, které umožní adekvátní flexibilitu a agilnost. To znamená, že podnikové kapacity, které jsou zajišťovány procesy a podpůrnými systémy, by měly mít dobře definovaný rozsah implementovaný jako modul, který komunikuje a sdílí data prostřednictvím architektury orientované na služby. Jednou z výhod je to, že stávající „zděděné“ systémy budou i nadále sloužit jako páteř a díky integraci modulů mohou být přidávány nové funkce, když se objeví potřeba dalších kapacit. S rozšiřující se adaptací na 4. průmyslovou revoluci se budou měnit úkoly pracovní síly. Přední výzkumy naznačují, že poptávka po zdrojích nezmizí, protože odstraněné úkoly budou nahrazeny pokročilejšími. Společnosti by proto měly pokračovat v budování kultury a organizace, která je ochotná a schopná přizpůsobit se měnícímu se prostředí. Strategie společnosti, jejímž cílem je škálování od pilotní projektů po adaptaci na celou společnost, by měla mít dlouhodobou vizi (např. „hromadná výroba je číslo jedna“), agilní a flexibilní přístup k řešení a vhodný způsob, jak implementovat příležitosti. Klíčovou oblastí při škálování je podniková architektura a návrh ekosystému IT systémů, zařízení a infrastruktury. V současné době probíhá konvergence systémů a řešení od výrobce zařízení, softwaru ERP a výrobních systémů. Tyto dříve oddělené systémy s nekonkurujícími si funkcemi se nyní adaptují na 4. průmyslovou revoluci a vyvíjejí se překrývající se funkce – a společnosti by měly udělat některá strategická rozhodnutí.

Možný přístup k škálování řešení

Obrázek 1: Ilustrační cestování mapa pro škálování koncepcí 4. průmyslové revoluce

Odhaduje se, že používání internetu věcí (IoT) by mohlo snížit počet pracovních úrazů v továrních prostředích o 10 až 25 procent, což bude v roce 2025 představovat úsporu až 225 miliard USD...

Stáhněte si bílou knihu a získejte více informací o naší koncepci chytré továrny – brány do 4. průmyslové revoluce!