Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Aplikace lisování

Poskytují vysokou produktivitu a plnou shodnost v operacích stlačování. Rychlé, bezpečné a přesné

Kontaktujte nás zde

Spojení funkcí – jedno špičkové řešení

Utahování a lisování je jediné svého druhu. Je naprosto unikátní. Díky spojení tří funkcí snižujeme náklady na programování a ověřování, náklady na náhradní díly a servisní údržbu a nabízíme jednu společnou platformu pro vaše pracovníky. Tímto způsobem rovněž zkracujeme dobu zaškolení a snižujeme s ním související náklady.

Samostatná řídicí jednotka

Řídicí jednotka Power MACS 4000 je zásluhou Stand-alone provedení samostatnou jednotkou. Není ji tak nutné instalovat do elektrického rozvaděče

Rychlý a přesný

Nástroj PST používá stejný výkonný motor jako utahovací vřeteno QST a také stejný servomechanizmus v řídicí jednotce Power MACS 4000. Zásluhou velmi přesného odečítání hodnot snímače zatížení a softwarových parametrů pokročilého sledování a řízení může tlakový systém PST dosahovat řízené a velmi vysoké rychlosti. A také velmi přesných výsledků při stlačování

Spojení funkcí – kompaktní design

Čas je cenný. Poskytuje nám možnost dosáhnout vyšší kvality, nebo většího množství. V kombinaci s prostorem představuje skutečný zisk pro všechny zúčastněné. Rychlost a samotná kompaktnost jsou senzační. Budete okouzleni, až uvidíte tu přesnost. Náš systém s tlakovým vřetenem postavený na ověřeném průmyslovém řešení QST poskytuje vysokou produktivitu i plnou shodnost. Lze snadno používat a udržovat. Kompaktnost a provozní rychlost zajistí plynulý, rychlý, bezpečný a přesný průběh operací stlačování.

Zlepšete svoje procesy

Další informace: