Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Výrobce originálního vybavení
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Jak vyhovět požadavkům nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR)

Nové nařízení definuje přísnější požadavky pro řízení a dokumentování kvality. Musíte...

Master terminology, illustration

✔ Zařadit svá zařízení pro zdravotnictví a zdravotnické technologie do stanovených rizikových tříd;

✔ Mít systémy řízení rizik a kvality a tyto systémy musí projít auditem provedeným notifikovanými orgány;

✔ Mít vhodné technické pomocné prostředky;

✔ Chránit se před nepředvídatelnými důsledky, pokud jde o odpovědnost za výrobky.

Některé praktické příklady...

Symbols for web and apps 2014 - Search Icon for web and apps

✔ Při montáži displeje pomocí systémů šroubováků řízených počítačem se zaznamenanými výsledky lze za určitých okolností vynechat test utažení. Tím je možné snížit částku, kterou je nutné investovat do nákladného testovacího vybavení.

✔ Závada představující riziko usmrcení nebo zranění osob u jednoho jednotlivého výrobku. V důsledku by mohl být výrobce, pokud by nebyla během montážního procesu zdokumentována výroba každého jednotlivého zařízení, nucen stáhnout celou sérii.

✔ Výrobce zobrazovacích jednotek používaných na operačních sálech musí prokázat, že jsou tyto jednotky nepropustné. Pokud jsou k montáži displeje používány moderní utahovací systémy řízené počítačem, úspěšně provedené utažení je během procesu zdokumentováno.

Jak vyhovět požadavkům?

Screenshot of ToolsNet station software

Náš softwarový balík ToolsNet 8 může v oblasti utahování shromažďovat rozsáhlou řadu různých dat zcela nezávisle na montáži. Můžeme také pořizovat dokumentaci z důvodu dohledatelnosti a generovat jednoznačné čárové kódy pro tento účel. Kromě toho máme odborné znalosti v oblasti optimalizace komplexních procesů, které nám umožňují pomoci libovolné průmyslové společnosti ušetřit náklady, dosáhnout větší flexibility a zabezpečit konkurenceschopnost.

Co byste měli vědět...

✔ Asociace Federal Medical Technology Association a další instituce již oznámily, že až jedna třetina výrobců v Německu nemusí být schopna vyrovnat se s požadavky nařízení MDR, a může tak zmizet z trhu.

✔ V nedávné studii o trendech a výhledech v oblasti zdravotnických technologií asociace VDI (Svaz německých inženýrů) varuje, že přísné požadavky nařízení mohou zpomalit procesy vývoje v tomto sektoru nebo pro ně představovat překážku. Zejména malé a středně velké společnosti čelí významné výzvě. Je však důležité neztrácet naději, postavit se čelem této výzvě a získat potřebné informace.

Chcete si být jisti a vyhovět požadavkům nařízení MDR? Chcete, abychom podrobně zkontrolovali všechny procesy a našli způsob, jak zajistit a dokumentovat kvalitu co nejjednodušeji a nejlevněji? Klikněte sem a požádejte naše odborníky o další informace!