Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Proces zajištění kvality – Platforma pro zajištění kvality 4.0

Používejte naše inovativní zařízení pro zajištění kvality a software na řízení kvality a eliminujte tak riziko vysokých nákladů na přepracování a poskytujte svým zákazníkům dodávku vysoce kvalitních produktů.

Obraťte se na naše odborníky!

Chytré propojené řešení pro celý proces zajištění kvality

Zjistěte, jak snížit defekty při utahování, prodloužit dobu provozuschopnosti, snížit náklady a zlepšit kvalitu během procesu zajištění kvality. S novou Platformou pro zajištění kvality 4.0 společnosti Atlas Copco splňujete nároky na chytré propojené řešení pro kompletní proces zajištění kvality. Naše zařízení pro zajištění kvality poskytují flexibilní, vzájemně propojená a inovativní řešení na podporu konkurenceschopné, moderní výroby. Platforma pro zajištění kvality 4.0 je flexibilní řešení pro všechny aplikace zajištění kvality.

Podívejte se na níže uvedené odkazy a ujistěte se, že zlepšujete jak kontrolu kvality, tak zajištění kvality:

↦ Při procesu testování zabraňujete lidských chybám  

↦ Předcházíte vadám na montážní lince 

↦ Při kontrole kvality získáváte hodnotu z relevantních dat 

↦ Šetříte čas při provádění kontrol ostatních veličin 

↦ Zajišťujete nejvyšší spolehlivost testů a automatizujte proces 

↦ Zvyšujete provozuschopnost v procesu zajišťování kvality

Zabraňte manipulaci s daty

Minimalizujte vliv lidského faktoru snížením ruční práce

Snižte potřebu školení obsluhy

Zabraňte lidským chybám během testovacího procesu

Díky pokročilé kombinované simulaci dat ze systému sledování a řízení kroků procesu dosáhnete spolehlivé a vysoké kvality spojů. Objevte, jak s naším řešením zvýšit rychlost a zrychlit o 66 %. Operátor dostává pokyny po celou dobu testovacího procesu. Snadnější používání s kompletním průvodcem pro operátory při vizuálních kontrolách.

Minimalizujte dopad lidského faktoru a chyb investicí do technologie, která podporuje operátory v procesu zajištění kvality. Pomocí chytrých propojených nástrojů můžete měřit výsledky efektivně a přesně. Poté je ale třeba hlášená data sbírat a spravovat. A právě k tomu slouží moduly STpad a STpalm. Moduly STpad a STpalm vedou operátora i při kontrolách, které nevyžadují numerické měření, jako je třeba sběr dat o vadách a testy go/no-go. Vedení kontroly kvality vás podporuje při standardizaci vizuálních kontrol optimalizací trasy podle uspořádání závodu. Pokročilé navádění snižuje potřebu školení obsluhy, čímž eliminuje nutnost ručních vstupů a lidské chyby.

Další informace o našich souvisejících zařízeních pro zajištění kvality:

 

Dohled na zajištění kvality              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Snímače

proces zajištění kvality, tovární síť, zkouška, automobilový průmysl

Předejděte závadám a snižte jejich počet

Sledujte veškeré změny pro usnadnění auditů

Analýza primární příčiny pro proces zajištění kvality

Zabraňte závadám montážní linky

Analyzujte data rychle, důkladně a efektivně. Digitalizace procesu zajištění kvality. Sledujte a definujte každý jednotlivý krok struktury závodu prostřednictvím digitalizace procesu zajištění kvality.

Klíčovým faktorem ke snížení počtu selhání je plánování a provedení strukturovaného plánování zajištění kvality a dále okamžité, důkladné a efektivní analýzy dat. Díky pokročilému softwaru zajištění kvality, který slouží jako dohled na zajištění kvality, můžete sledovat příčiny tras, monitorovat a definovat každý jednotlivý krok struktury závodu. Správa a sběr dat z jakékoli kontroly kvality se stávají snadnými. Díky nástroji QA Supervisor na zajištění kvality můžete sledovat všechny změny v nastavení linky. Ušetřete velké množství času a snižte si náklady, a tím zajistěte, že bude jakýkoli audit rychlý a efektivní. Přeměňte své výsledky na cenná data a pokryjte všechny aspekty svých aplikací na zajištění kvality.

Další informace o našich souvisejících zařízeních pro zajištění kvality:

 

Dohled na zajištění kvality              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Snímače

 

Kvalitní digitalizace dat

Sledujte a porovnávejte data

Zlepšení procesu prostřednictvím zpráv o trendech

Generujte hodnotu z příslušných dat během kontrol kvality

Dosáhněte nejvyšší flexibility při kontrolách reziduálního momentu. Staňte se konkurenceschopnějšími a efektivnějšími díky vytváření hodnoty ze svých dat. Zlepšete svůj proces prostřednictvím dat.

Plánujte, programujte a provádějte kontroly kvality, ať jste kdekoli, přistupujte k datům v reálném čase a kontrolujte výsledky z libovolného zařízení pomocí webového prohlížeče. Nyní se můžete postarat o vše, co potřebujete, díky úzké součinnosti modulů STpad nebo STpalm a STwrench. Komunikujte s ostatními odděleními a týmy, sdílejte data a sledujte stav linky v reálném čase. Shromažďujte zpětnou vazbu v reálném čase a výsledky z výrobní linky. Analyzujte, sledujte a porovnávejte data prostřednictvím statistik a zpráv o trendech, které zlepšují váš proces. Díky jedinečné synchronizaci s dohledem na zajištění kvality softwaru na zajištění kvality lze řešit specifické úkoly, definovat rozvržení závodu, včetně budov, linek, stanic a spojů.

Další informace o našich souvisejících zařízeních pro zajištění kvality:

 

Dohled na zajištění kvality              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Snímače

 

vytváření hodnoty z dat, digitalizace dat, správa dat zajištění kvality

Rychlý přenos dat

Pokračujte v úloze od bodu, v němž jste ji opustili

Nastavte všechna potřebná kritéria měření

Šetřete čas při provádění kontrol ostatních veličin

Vyhněte se trávení času prováděním operací nebo vyplňováním dat, která nejsou potřebná k provedení kontroly. Spravujte a ukládejte data přímo do systému prostřednictvím jediného zařízení. 

Kontroly ostatních veličin mohou přinášet klíčové informace při práci s nástroji zajištění kvality na celé výrobní lince. Zatímco se kroutící moment hlásí do systému automaticky, měření jako délka a tlak je třeba nahlásit ručně, aby doplnily celkový obraz. Díky Platformě pro zajištění kvality 4.0 a snadno použitelnému rozhraní může obsluha zaznamenávat a ukládat data přímo do systému pomocí jednoho zařízení. Snadná trasa vede ke sledování a identifikaci. Platforma pro zajištění kvality 4.0 umožňuje během procesu zajištění kvality spravovat, nastavovat a upravovat kritéria měření, která potřebujete, nezávisle na tom, co kontrolujete.

Další informace o našich souvisejících zařízeních pro zajištění kvality:

 

Dohled na zajištění kvality              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Snímače

 

Modul ST Pad, proces zajištění kvality, aplikace na kontrolu ostatních veličin, kontroly ostatních veličin

Během procesu měření dbejte na bezpečnost uživatele

Snižte ruční práci pomocí automatizace

Ušetřete čas prováděním simultánních operací

Zajistěte nejvyšší spolehlivost testů díky automatizaci procesů

Zajistěte nejvyšší spolehlivost testů a nezávislost operátora na nejnovějších montážních technologiích, jako jsou roboti a automatizovaná vřetena.

Vaše automatizované stanice lze testovat, zatímco uživatel se může soustředit na jiné priority projektů a pracovat v bezpečném prostředí. Zajistěte nejvyšší spolehlivost testů a nezávislost operátora na nejnovějších montážních technologiích, jako jsou roboti a automatizovaná vřetena díky chytrému převodníku IRC-Connect. S modulem STpad nebo STpalm máte kontrolu nad výsledky utahování v reálném čase, což zajišťuje vysoce kvalitní výkon. Snadný přístup ke všemu, co potřebujete, díky přenosnosti modulu STpad a nezávislé konektivitě modulu IRC-Connect. Modul IRC-Connect promění váš snímač v inteligentní bezdrátový senzor. Ten umožňuje bezpečné ukládání dat a spolehlivé testování za všech provozních podmínek.

Další informace o našich souvisejících zařízeních pro zajištění kvality:

 

Dohled na zajištění kvality              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Snímače

 

nejvyšší spolehlivost testů, automatizace procesů zajištění kvality, správa softwaru kvality

Zvyšte flexibilitu

Provádějte simultánní operace

Rychlá a snadná sledovatelnost

Zvyšte provozuschopnost v procesu zajišťování kvality

Zvyšte dobu provozuschopnosti v procesu zajišťování kvality provedením všech kontrol montážní linky prostřednictvím jediného zařízení a současně pokryjte všechny aplikace zajištění kvality.

Ke všem typům kontroly kvality na lince použijte jediné zařízení: ke kontrole nástrojů, kontrole spojů, vizuální kontrole i kontrole rozměrů. Modul STpad je ústřední zařízení na Platformě pro zajištění kvality 4.0 a lze jej používat buď s nástroji IRC-Connect, STwrench nebo Stbench a hladce přecházet od jednoho k druhému. Díky jedinečné interakci mezi modulem STpad a softwarem QA Supervisor na zajištění kvality můžete vizualizovat a získávat zpětnou vazbu k výsledkům a data v reálném čase. Platforma umí dokonce pracovat v samostatném režimu. Díky integrované 2D čtečce čárových kódů a kameře uchovává kompletní data o sledovatelnosti, která lze přenést a bezpečně uložit do databáze.

Další informace o našich souvisejících zařízeních pro zajištění kvality:

 

Dohled na zajištění kvality              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Snímače

 

Zařízení pro zajištění kvality, delší doba provozuschopnosti, řízení procesů pro zajištění kvality, STpad, STpalm

Objevte naše související zařízení na zajištění kvality

Získejte více informací o procesu zajišťování kvality

Zpět na začátek

Máte nějaké dotazy? Vyplňte prosím níže uvedený formulář a náš tým vám pomůže!

Tím, že pošlete tento požadavek, vás bude společnost Atlas Copco schopna kontaktovat pomocí shromážděných údajů. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.