Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Pokyny pro operátora a vizuální kontroly

Díky inteligentním propojeným nástrojům můžete měřit výsledky s vysokou přesností a efektivitou

Obraťte se na naše obchodní oddělení!

Montáž Průmyslové nářadí a řešení Zajištění kvality utahování Automobilový průmysl

Pokyny pro operátora a vizuální kontroly

Díky inteligentním propojeným nástrojům můžete měřit výsledky s vysokou přesností a efektivitou. Poté je ale třeba hlášená data sbírat a spravovat. A právě k tomu slouží moduly STpad a STpalm.

Moduly STpad a STpalm vedou operátora i při kontrolách, které nevyžadují numerické měření, jako je třeba sběr dat o vadách a testy go/no-go.

Software QA Supervisor umožňuje standardizovat vizuální kontroly, a optimalizovat tak výrobní proces podle uspořádání výrobní haly.

Použití modulů STpad a STpalm umožňuje eliminovat ruční zadávání dat a tedy lidské chyby, protože celý proces je nyní digitalizován. Pokročilé vedení omezuje nutnost školení operátora.

K dispozici je úplná sledovatelnost včetně evidence pomocí čárových kódů a snadného vyhledávání příčin a provádění nápravných opatření.

Podívejte se na všechny naše produkty