Naše řešení

Hodnoty momentu v reportu mimo rozsah

Každý krok řízení kvality je digitalizován. I jiné důležité kontroly mimo utahovací moment jsou hlášeny digitálně, aby byla nabídka kompletní.

Obraťte se na naše obchodní oddělení!

Software QA Supervisor je skvělým řešením pro sběr dat

Ve výrobě budou vždy nutné kontroly jiných veličin než utahovacího momentu, které je třeba provádět – a hlásit – manuálně.

Kontroly ostatních veličin
Toto měření poskytuje zásadně důležité informace pro kontrolu kvality v celém výrobním procesu. Zatímco utahovací moment je do systému hlášen automaticky, veličiny jako délka nebo tlak je nutno hlásit manuálně, aby byl obraz kompletní.

Podívejte se na všechny naše produkty