Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Výrobce originálního vybavení
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Koncepce ekologického designu divize Průmyslová technika a nářadí

Illustration of eco design tree and family

Při navrhování výrobku nebo řešení zohledňujeme celý životní cyklus výrobku, abychom snížili dopad na životní prostředí z příslušných fází životního cyklu. Znamená to pro nás zaměření na energetickou účinnost, volbu materiálu, dlouhou životnost výrobků, konstrukci pro montáž, provozní spolehlivost, opětovné použití, možnost repasování a recyklovatelnost – jinými slovy na schopnost cirkulace. Prováděním častých posouzení ekologického designu v procesu vývoje našich výrobků zajišťujeme zaměření na aspekty životního prostředí a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Naše posuzování ekologického designu je založeno na šesti oblastech, na které se ekologický design zaměřuje.

Oblasti zaměření našeho ekologického designu

V divizi Průmyslová technika a nářadí přistupujeme k ekologickému designu ze šesti různých směrů. Ty tvoří jádro posuzování ekologického designu prováděného v rámci každého projektu vývoje výrobků. Tento proces pomáhá definovat cíle ekologického designu již v rané fázi projektu. Klikněte na obrázek a přečtěte si další informace!

V divizi Průmyslová technika a nářadí společnosti Atlas Copco pracujeme nepřetržitě na integraci ekologických aspektů do vývoje našich výrobků, abychom minimalizovali dopad těchto výrobků na životní prostředí. O dosažených úspěších v oblasti ekologie informujeme zákazníky prostřednictvím našich komunikačních materiálů věnovaných úspěchům ekologického designu. Zde naleznete příklad argumentů ekologického designu pro konkrétní výrobek.

Ekologický design nespočívá pouze v dodržování zákonných požadavků. Jsem přesvědčen, že v budoucnosti budou zákazníci zvyšovat poptávku po našich výrobcích navrhovaných udržitelným způsobem. Ekologický design také představuje cestu, která nám umožní přispět k lepšímu světu pro naše děti.

Lars Eklöf , prezident divize MVI

V ekologickém designu, který vytváří přidanou hodnotu prostřednictvím nižších nákladů na životní cyklus výrobku, spatřuji cestu k odlišení společnosti Atlas Copco a našich výrobků od konkurence.

James McAllister , prezident divize GI

Koncepce ekologického designu se zaměřuje na zvyšování ekologického povědomí a usnadnění komunikace týkající se dopadu na životní prostředí v rámci společnosti Atlas Copco, stejně jako externě směrem k zákazníkům a dalším zúčastněným stranám.

Koncepce ekologického designu