Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu
Engineer using laptop computer for maintenance automatic robotic hand machine tool at industrial manufacture factory

Digitalizujte svůj provoz!

Inteligentní data a vzdálená odborná podpora pro úplnou optimalizaci průmyslového dávkování, samoděrovacího nýtování a samořezného utahování

Jak digitální je váš provoz?

Digitalizujte svůj provoz!

Pokročte – nechte nás analyzovat procesy související se servisem

Chytré produkty a servis řízený daty nám poskytují příležitost systematicky shromažďovat data, analyzovat je a převádět výsledky na procesy a akce. V době Internetu věcí a 4. průmyslové revoluce se jedná o cestu kupředu, směřující k optimalizaci procesů a co nejvyšší efektivitě při současném snížení nákladů a dokonce i ke zlepšení výrobního prostředí. Digitalizujte svůj provoz s námi!

Šetřete čas i peníze pomocí optimalizace služeb

FVyplňte dotazník a naši odborníci se s vámi spojí, aby s vámi probrali vaše služby řízené daty v oblasti průmyslového dávkování, samoděrovacího nýtování nebo samořezného utahování a také výrobní postupy.

Hladký provoz

Servisní portál

Analýza událostí a optimalizace

Servisní portál pro správu služeb u systémů samoděrovacího nýtování, průmyslového dávkování a samořezného utahování

Snížení nákladů na prostoje a obsluhu

 • Správa aktiv
 • Protokoly servisu a historie
 • Předem definovaná krizová varovaní a zprávy
 • Odeslání požadavků na servis
 • Přístup ke konferenčnímu centru
 • Správa uživatelů
 • Přizpůsobené ovládací panely
 • Doporučení pro zlepšení
 • -----------------------------------------------------------------------
 • Delší doba provozuschopnosti
 • Více transparentnosti při provozu
 • Proaktivní identifikace kritických stavů
 • Rychlá detekce a řešení problémů
 • Snížené náklady na prostoje

Optimalizovaná údržba

Maintenance Manager

Optimalizace údržby

Snížení nákladů na plánování údržby a její provádění

Snížení nákladů na plánování údržby a její provádění

 • Plánování údržby založené na skutečném použití
 • Správa a sledování činností údržby
 • Příjem výstrah pro plánovanou údržbu
 • Podání zpětné vazby na činnost údržby
 • Funkce zasílání zpráv
 • Konzistentní přizpůsobení hlavní tabulky údržby na základě zpětné vazby
 • Prediktivní zprávy pro hlavní součásti 
 • Doporučení pro zlepšení
 • -----------------------------------------------------------------------
 • Delší doba provozuschopnosti
 • Snížení nákladů na plánování
 • Úplná kontrola nad údržbou, plánováním a realizací
 • Vyloučení zbytečných prostojů
 • Optimalizace spotřeby dílů a zásob

Vyšší účinnost

KPI (OEE) Cockpit

Celková optimalizace účinnosti

Identifikace potenciálních úspor, snížení nákladů na prostoje, materiál, spotřebu energie nebo dosažení potřebné kvality

Identifikace potenciálních úspor a snížení nákladů na prostoje, materiál, spotřebu energií nebo dosažení potřebné kvality

 • Zobrazení příslušných indikátorů efektivity
 • Přehled vývoje důležitých ukazatelů výkonnosti
 • Identifikace systémů, jejichž charakteristiky jsou mimo povolený rozsah
 • Označení možných míst pro zlepšení procesů
 • Analýza a eliminace hlavních příčin
 • Doporučení pro zlepšení
 • -----------------------------------------------------------------------
 • Úspora nákladů na materiál, energii nebo dosažení potřebné kvality
 • Snížení prostojů
 • Úspora času potřebného k identifikaci hlavní příčiny
 • Plánování a realizace správných opatření
 • Dosažení konzistentní optimalizace

Šetřete čas i peníze pomocí optimalizace služeb