Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Systém tlakového podávání pro samoděrovací nýtování a podávání ze zásobníku

Snadné vytváření spojů na lehkých karosériích motorových vozidel

Podívejte se na naše řešení pro automobilový průmysl

Vyšší účinnost

Rychlá, opakovatelná produktivita a kvalita spojů

Nižší celkové náklady

Robustní systém s nejdelšími intervaly údržby

Lepší zkušenosti uživatelů

Snadné řízení, sledování a diagnostika

Nýtovací systém Henrob s podáváním nýtů ze zásobníku

Naše tlakové systémy podávání jsou ideální pro aplikace velkoobjemového nýtování, kde je z ekonomického hlediska výhodné nepřetržité podávání. Systémy přímého podávání a podávání ze zásobníku jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoké úrovně spolehlivosti pomocí integrované inteligence pro identifikaci poruch a samočinného zotavení. Použití rychle vyměnitelných dílů minimalizuje prostoje a požadavky na údržbu. 

Nýtovací systém Henrob s podáváním nýtů ze zásobníku

Podávání nýtů ze zásobníku

 • Zásobník: Krátké doby podávání nýtů / vhodné řešení pro celý sortiment typických nýtů pro automobilový průmysl / nýtovačka se servomechanizmem a přívodem vzduchu s tlakem 4 bar
 • Energeticky efektivní nýtování: Dosažitelná hodnota 7 Wh na nýt
 • Vyšší produktivita: Energetický systém = více nýtů během jednoho cyklu
 • Spolehlivé sledování procesu spojování: Řízení pomocí kodéru k zajištění konzistentní a opakovatelné kvality spojení
 • Méně časté provádění preventivní údržby: Preventivní údržba po každých 4 milionech cyklů
 • Síla pro nýtování: Poskytuje sílu pro nýtování až 85 kN

Součásti systému

Ovládací panel

Volitelný kapacitní modul regeneruje elektrickou energii během cyklu nýtování.

Ovládací panel

Doplňkové vybavení pro zpětné získávání energie

Ovládací panel, který je vhodný pro standardní uspořádání systému a multikomunikační protokoly, nabízí adekvátní řešení pro vaši výrobní linku. Ovládací panel obsahuje rozhraní člověk-stroj s dotykovou obrazovkou, sledování procesů, diagnostiku systému a plánování údržby, čímž přispívá k plynulému průběhu procesů.

Služby řízené daty

Sledujte svůj výkon

Henrob Toolsnet laptop for self-pierce riveting

Sledování až 20 ovládacích panelů

Služby řízené daty (DDS) optimalizují procesy sledováním nýtovaných spojů s protokolováním dat a diagnostikou systému poskytující podrobné údaje o výkonu na výrobní lince, čímž napomáhající přidělování zdrojů údržby. Zálohování systému pak umožňuje rychle nahrát systémová data v nouzových situacích.

Přísun nýtů

Nepřetržitý přísun nýtů, odolný proti chybám

Přísun nýtů

Nepřetržitý přísun nýtů, odolný proti chybám

 • Standardní podavač nýtů obsahuje prvek pro kontrolu délky nýtů, aby zabránil používání nýtů nesprávné velikosti v dané aplikaci.
 • Volitelné řešení využívající techniku Poka Yoke a technologii RFID zajišťuje plnění pouze správnými nýty.
 • Systém pracuje při tlaku 4 bar, čímž snižuje provozní náklady a také poskytuje příznivější ekologickou stopu.

Stanice pro plnění zásobníků

Zvyšte produktivitu snížením počtu systémů a použitím volitelného vybavení pro více nýtů.

Stanice pro plnění zásobníků

Vyžadováno méně nýtovacích systémů

Podávání více nýtů je pro zajištění dostatečné flexibility realizováno pomocí stanice pro plnění zásobníků, která podporuje kompletní sortiment typických nýtů pro automobilový průmysl. Tím zvyšuje produktivitu a snižuje počet nýtovacích systémů, které jsou vyžadovány k instalaci stejného sortimentu nýtů. Vylepšené konstrukční prvky umožňují rychlý a snadný přístup k součástem, a tím zjednodušují servisní práce i údržbu.

Měnič matric Henrob

Zvyšuje flexibilitu procesu a snižuje náklady díky menšímu počtu nástrojů pro více spojů.

Měnič matric Henrob

Možnost provádění více procesů v jedné stanici

Pro každý spoj je automaticky zvolena správná matrice, aniž by kdokoli musel vstoupit do automatizované buňky. Matrice jsou z důvodu předcházení chybám k dispozici v souladu s technikou Poka Yoke. Poškozené matrice jsou automaticky detekovány, připraveny a vyměněny, přičemž doba přesunu za účelem výměny matrice dosahuje pouze 4,5 sekundy.

Kontrolní kamera Henrob pro matrice

Odstraňuje riziko používání opotřebovaných matric, a tím zajišťuje kvalitní spojení.

Kontrolní kamera Henrob pro matrice

Kontrola stavu matrice během procesu nýtování

Kontrolní kamera pro matrice umožňuje ověřovat použitelnost matric, které jsou nepostradatelné pro proces spojování. Kontrola, která probíhá mezi jednotlivými cykly a trvá 0,5 s, zaručuje, že matrice bude spolehlivě plnit svou funkci při příštím použití nýtovacího zařízení. Kameru lze připevnit na plnicí stanici nebo na samostatný stojan.
Nýtovačka pro samoděrovací nýty – podávání nýtů ze zásobníku

Nýtovačka pro samoděrovací nýty – podávání nýtů ze zásobníku

Vlastnosti

 • Technologie nýtování využívající servomechanizmy
 • Sledování procesu v reálném čase
 • Nepřetržitý přísun nýtů
 • Krátké doby cyklů
 • 100% činitel využití
 • Vysoká technická dostupnost

Volitelné doplňky

 • Servisní funkce řízené daty
 • Možnost použití různých vyměnitelných matric
 • Kontrola pomocí kamery matrice
 • Možnost změny nastavení funkcí nástroje
 • Přísun nýtů s využitím techniky Poka Yoke

Možné použití