Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Dispelling Myths: Solid handling

There is a surface water pump for any surface dewatering application. Our complete range of PAS pumps is specially designed to manage solids in suspension. Atlas Copco´s water pumps offer a great solids handlings capability. The whole PAS range can handle high solids. Up to 100mm solids handling with a flow demand of around 2160 m3/h. Therefore our water pumps remove all types of fluids, there is no liquid containing solids that they can't handle.

Contact us

Subtitles available in the video

The myth:

In an emergency situation like this, I need a reliable and efficient diesel pump that can remove all fluids. And it should be done very efficiently and in a short time, which it is not always the case.

Customers

Our expert dispels the myth:

On a daily basis and in many different applications, we need to remove all types of fluids. We might be tempted to think it is just removing clean water, right? But, 90% of the time it's about removing all types of fluids, some containing solids handlings. Therefore, any pump should be designed to cope with this to guarantee great performance. At Atlas Copco, we offer a complete range of PAS pumps, specially designed to manage solids in suspension. Our open impellers can manage solids up to 100 mm, with a flow demand of around 2160 m3/h. On top of that, our patented hinge-door access guarantees easy clean-up in case of clogging, with minimal downtime. You need just only 3 minutes to clean up and start again. With our PAS range of pumps, there is no liquid containing solids that they can't handle!

Antonio Titomanlio , Product Manager
Power and Flow division

Watch more episodes

Check out our solutions porfolio