Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Dispelling Myths: With music

Any type of diesel power generator can be paralleled together with another type as long as their frequencies and voltage are the same at the point of interconnection. Connecting generators in parallel increases the power capacity, control in load management, ease of maintenance and redundancy. By adding generators modularly, sites can install what they need when they need it.

Contact us

Subtitles available in the video

The myth:

Although I know that power need vary a lot form one application to another and also the load. Paralleling I mean… it’s too difficult and it takes so much time!

Customers

Our expert dispels the myth:

Do you know that synchronizing generators is exactly the same as synchronizing music? It doesn't look that simple, right? You always need an expert like a DJ or a great controller that will do it for you like the Atlas Copco QC controllers do for generators. You need less that 60 seconds to do a perfect paralleling! Guaranteed!

Jorge Gutierrez , Product Manager
Power and Flow division

Watch more episodes

Check out our solutions porfolio