Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Rock Drill Air-Oil

Semi-synthetic lubricant for handheld pneumatic rock drills

Contact us +30 2103499600

High film strength that withstands heavy loads and safely protects components

Works throughout the temperature range -25 to +108°C/-13 to +226ºF

Readily biodegradable according to OECD301B

Description

All pneumatic tools require some oil in the airline to lubricate the inner moving parts and reduce the wear between them, cooling them and reducing friction. Rotation units (in rock drills) without oil fail after short time.

Rock Drill Air-Oil is a semi-synthetic lubricant that increases machine reliability and service life by offering superior protection against machine wear and corrosion. Specially developed for Atlas Copco BBC, BBD and RH pneumatic Rock Drills, is also suitable for AY pneumatic pokers with an air line lubricator.

Performance

  Method Unit - Metric Data
Density at 15°C / 59°F
ISO 12185 927 kg/m³ 124 oz/gal (US)
Viscosity at 40°C / 104°F
ISO 3104 65 cSt
Viscosity at 100°C / 212°F ISO 3104 13.4 cSt
Viscosity Index ISO 2909 215
Flash point ISO 2592 250 °C 482°F
Pour point temperature ISO 3016 -39 °C -38 °F

Capacity

  Part Number
1l 34 US fl oz 8099 0201 01
4l  1.06 US gal 8099 0201 04

Related products