Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Rock Drill Air-Oil

All pneumatic tools require some oil in the airline to lubricate the inner moving parts and reduce the wear between them, cooling them and reducing friction. Rotation units (in rock drills) without oil fail after short time. Rock Drill Air-Oil is a semi-synthetic lubricant that increases machine reliability and service life by offering superior protection against machine wear and corrosion. Specially developed for Atlas Copco BBC, BBD and RH pneumatic Rock Drills, is also suitable for AY pneumatic pokers with an air line lubricator.

Features: Benefits:
  • High film strength that withstands heavy loads and safely protects components
  • Improved machine reliability and service life. Safely protects components such as piston, cylinder, chuck drive, rifle bar and ratchet wheel against wear and corrosion
  • Works throughout the temperature range -25 to +108°C/-13 to +226ºF
  • Superior temperature range compared to other mineral oils. 
  • Adhesion and larger drop formation contribute to the excellent lubricating properties
  • Readily biodegradable according to OECD301B
  • Environmentally friendly
  • Pneumatic tools work in an open lubrication circuit. Oil ends up in the environment, and contamination can result in hefty fines in many countries. 

Related products and services: