Kolak valitsi korkealaatuista, öljytöntä ilmaa tuottavan ZT-mallin

Taajuusmuuttajakäyttö (VSD) Elintarviketeollisuus Energian talteenottoratkaisut Öljyttömät kompressorit Class 0

Kolak Snack Foods Ltd on johtava brittiläinen perunalastujen ja naposteltavien valmistaja. Se tuottaa omia merkkituotteitaan, kuten Dylans Hand Cooked Crisps -lastuja, ja kauppiaiden omia merkkituotteita, jotka toimitetaan itsenäisille jälleenmyyjille ja suurille ruokakauppaketjuille.

Kun yrityksen liiketoiminta kasvoi ja sen Lontoossa sijaitsevan tehtaan tuotantomäärää oli lisättävä, yritys päätti uudistaa tuotantolaitteistonsa, myös kompressorinsa. Valintaa tehdessään yritys halusi varmistaa tuotannon luotettavuuden ja jatkuvuuden, mutta samalla sen oli huolehdittava siitä, etteivät tuotteet pääsisi kontaminoitumaan prosessien aikana. Ratkaisun oli oltava tehokas, luotettava ja kokonaan öljytön.

ZT-mallin energiatehokkuus oli ratkaisevaa vallinnassa

ZT 90 VSD FF

Jotta tavoitteeseen päästäisiin, Kolak päätti vaihtaa silloiset yksikkönsä öljytöntä ilmaa tuottaviin, Full Feature -mallin ruuvikompressoreihin – kahteen ZT 90 FF -kompressoriin ja yhteen ZT 90 VSD FF -mallin koneeseen, jotka tuottavat korkealaatuista ilmaa taatusti. Asennuksen myötä Kolakin Lontoon-tehtaan prosessi-ilma vastaa ISO 8573-1 (2010) CLASS 0 -ilmanpuhtausstandardia sekä teollisuusalan Class 0 -standardia. Class 0 mittaa kaikki öljyn kontaminoitumisen muodot: aerosolin, höyryn ja nesteen.
Koska Kolakin Lontoon-tehtaan on toimittava 24/7-periaatteella tuotantotarpeen mukaisesti, energiatehokkuus oli tärkeä kriteeri uusien kompressorien valinnassa.

“Atlas Copcon VSD-kompressori toimii yhdessä peruskuormituskompressorien tehtaan kaikkien 7 baarin käyttökohteiden tarpeisiin, esimerkiksi lämmönvaihtimelle, höyrykattilalle ja pakkaukseen. Tuotanto ja tarve kohtaavat mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla, kun VSD-kompressori huolehtii kaikesta lisäkuormituksesta.”

Rikin Lakhani, Kolak Snack Foodsin johtaja

Varma sijoitus tulevaisuuteen – Full Feature -kompressori

Kaikki kolme uutta kompressoria ovat Full Feature -malleja, jotka toimitetaan käyttövalmiina pakettina. Kompressorin IMD-kuivaimen ja säädettävänopeuksisen käytön ansiosta kompakti laitteisto tuottaa laadukasta ja kuivaa paineilmaa mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla.
IMD-adsorptiokuivain poistaa kosteuden, ennen kuin se pääsee paineilmaverkkoon, jolloin prosessi on luotettava eikä lopputuote pääse kontaminoitumaan. Ilman kuivaamiseen ei tarvita ulkoista energiaa eikä paineilmaa mene hukkaan, koska kuivain ei tarvitse elvytysilmaa. Kuivaimen painehäviö on minimaalinen, mikä pienentää sen käyttökustannuksia entisestään. Perinteisiin kuivaimiin verrattuna säästöt ovat huomattavat.
Kolak Snack Foods halusi myös varmistaa paineilmakokoonpanonsa suojauksen ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn, joten yhtiö teki Atlas Copcon kanssa 10 vuoden Total Care -huoltosopimuksen kompressorijärjestelmän kunnossapidosta ja huollosta. Sopimuksen mukaan Atlas Copco huolehtii laitteiston suorituskyvyn valvonnasta ja ylläpidosta. Rikin toteaa:
”Turvasimme tulevaisuutemme sijoittamalla parhaaseen mahdolliseen huoltoratkaisuun.”