Jäähdytyskuivaimet - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät
FX updated cover image

Tietoa jäähdytyskuivaimista

Koko jäähdytyskuivainvalikoimamme

ota yhteys asiantuntijaan

Luotettava järjestelmäsuojaus

Jäähdytyskuivaimemme ovat luotettava, taloudellinen ja yksinkertainen ratkaisu kondensaation ja siten korroosion välttämiseksi järjestelmissä.

Erittäin alhainen kunnossapidon tarve, erittäin korkea käytettävyysaika

Jäähdytyskuivaimet vaativat vain vähän huoltoa, mikä mahdollistaa maksimaalisen käyttöajan. Tuotantokustannukset ovat pienemmät lyhyemmän seisonta-ajan ansiosta.

Helppo asentaa

Jäähdytyskuivaimemme ovat heti käyttövalmiita, joten yksikön asennus onnistuu helposti.

Paineilman jäähdytyskuivainten energiatehokkuus

Energiatehokkuus riippuu sisäisestä painehäviöstä ja kuivaimen kuluttamasta sähkötehosta.  

Painehäviön pitäminen mahdollisimman pienenä

Sisäinen painehäviö on ero kuivaimen tulo- ja lähtöputkessa olevan paineilman paineen välillä.
Mitä pienempi jäähdytyskuivaimen sisäinen painehäviö on, sitä alhaisempi paine paineilmakompressorilla tarvitsee saavuttaa. Ja sitä vähemmän energiaa kompressori kuluttaa. 

Jäähdytyskuivaimet on suunniteltu minimoimaan painehäviö, ja ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa.

 

Energiaa säästävät jäähdytysjärjestelmätekniikat

Säästä energiaa ensimmäisestä käyttöminuutista alkaen

  • Säädettävänopeuksiset jäähdytyskuivaimet 
    Paineilman virtaus vaihtelee päivän, viikon tai jopa kuukauden mukaan, ja myös käyttölämpötilat voivat vaihdella. VSD-tekniikka mahdollistaa mukautumisen vaihteluihin ja säästää energiaa, jos kuormitus on osittainen tai työolosuhteet muuttuvat.
  • Tehokkuutta parantavat komponentit
  • Valvonta- ja ohjausjärjestelmä

Miten jäähdytyskuivain toimii?

Jäähdytyskuivaimet ovat teollisuuden yleisimmin käytettyjä kuivaimia, ja ne koostuvat ilma-ilma-lämmönvaihtimesta ja ilma-kylmäaine-lämmönvaihtimesta. Lämmönvaihtimet poistavat kosteuden paineilmasta vettä kondensoimalla. Tämä on tärkeää, jotta paineilmajärjestelmät ja kaikki paineilman syöttämät laitteet voidaan suojata kosteuden haitallisilta vaikutuksilta.

Tärkein kriteeri on pitää paineilman suhteellinen kosteus alle 50 prosentissa.


Saatavana on sekä ilmajäähdytteisiä että vesijäähdytteisiä jäähdytyskuivaimia. Kuivaimet jäähdyttävät kompressorista tulevaa lämmintä kosteaa ilmaa. Kun paineilman lämpötila laskee, kosteus tiivistyy ja poistuu paineilmasta tehokkaan vedenerottimen avulla.

Tämän jälkeen paineilma lämmitetään huoneenlämpöiseksi, jotta putkijärjestelmän ulkopuolelle ei muodostuisi tiivistynyttä vettä. Lämmönvaihto tulevan ja lähtevän paineilman välillä alentaa myös tulevan paineilman lämpötilaa ja siten kylmäainepiirin tarvittavaa jäähdytyskapasiteettia.

Paineilman jäähdytyskuivainvalikoima