Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energianvarastointijärjestelmät
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Energianvarastointijärjestelmät
Refrigerant air dryer FD 2000+ and oil-free air centrifugal compressor ZH 630 + installation

Kuivaimet kuivan paineilman tuottamiseen

Paineilmakuivainmallistomme suojaa järjestelmiäsi ja prosessejasi luotettavasti, energiatehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä

Suojaa paineilmajärjestelmiä ja prosesseja

Kuivattu ilma ehkäisee putkien korroosiota, tuotteen pilaantumista ja paineilmalaitteiden ennenaikaista rikkoutumista

Ylläpitää lopputuotteen korkeaa laatua

Kokonainen mallisto tuotteita, joiden kastepiste on +3...–70 °C. Tämä varmistaa oikean ilmanlaadun sovellustasi varten.

Energiatehokkaat kuivaimet

Kaikki paineilmakuivaimet on suunniteltu toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, mikä pienentää hiilijalanjälkeä

Vettä paineilmajärjestelmässä?

Miksi kompressorissa on vettä?

Näin käy lähes kaikkialla, mutta sillä voi olla vakavia seurauksia paineilmajärjestelmälle ja lopputuotteen laadulle. Yksi syy veden esiintymiseen paineilmajärjestelmässä on ilman paineistaminen, sillä ilmaa paineistettaessa muodostuu kondensaatiota. 

Seuraavat tekijät vaikuttavat veden määrään: 


  • Ilman tulo-olosuhteet 
  • Ympäristön ilmanlaatu 
  • Paine 

Kosteus on korkeampi lämpimässä ja kosteassa ilmassa, mikä tarkoittaa, että kompressorista tulee enemmän vettä. Paineilma sisältää vähemmän vettä, kun paine on korkeampi, jolloin myös ilman kuivaus helpottuu. Ajattele sientä, joka on kasteltu vedellä. Mitä enemmän sitä puristetaan, sitä vähemmän vettä se sisältää.


Miksi paineilmajärjestelmään kannattaa lisätä kuivain?

Paineilmakuivain MDG

Monet paineilmakäyttöiset työkalut ja laitteet eivät kestä vettä tai kosteutta. Monissa prosesseissa käytetään paineilmaa, ja näissä samoissa prosesseissa käsiteltävät tuotteet eivät usein kestä vettä tai kosteutta. Kompressiosyklille ominaisesti paineilmapiiriin kuitenkin usein muodostuu vapaata vettä.


Jos käsittelemätön paineilma sisältää kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia epäpuhtauksia, se voi aiheuttaa merkittävän riskin, sillä epäpuhtaudet voivat vahingoittaa paineilmajärjestelmää ja lopputuotetta. Käsittelemätön ilma sisältää paljon myös kosteutta, joka voi aiheuttaa seuraavia ongelmia: 


  • Paineilmajärjestelmässä oleva vesi aiheuttaa usein korroosiota, joka muodostaa paineilmajärjestelmään ruostetta. Ruostehiukkaset irtoavat ja kulkeutuvat paineilmajärjestelmän läpi. Ilma- tai kaasukäyttöisten laitteiden korroosio antaa virheellisiä mittausarvoja ja aiheuttaa järjestelmäprosessien keskeytymistä tai sammumista. 
  • Se voi olla syynä paineilmalinjan sisäosan kulumiseen, joka johtaa reikiin ja ilmavuotoihin ja aiheuttaa painehäviön. Tämä tarkoittaa energian ja rahan menetystä. 
  • Tämä voi vaurioittaa tai haitata paineilmatyökaluja ja aiheuttaa käsiteltyjen tuotteiden kontaminaation. Paineilmajärjestelmän vapaa vesi tai kosteus voi ylläpitää bakteerien kasvua tai imeytyä prosessoitavaan tuotteeseen, mikä johtaa laatupoikkeamiin ja tuotteen pilaantumiseen. Se voi esimerkiksi vaikuttaa haitallisesti paineilmalla lisätyn maalin väriin, tarttuvuuteen ja pinnan viimeistelyyn. Tämä voi johtaa tuotteen hylkäämiseen ja vaikuttaa kannattavuuteen. 
  • Vesi voi jäätyä ohjauslinjoissa kylmällä säällä, mikä aiheuttaa hallintalaitteiden toimintahäiriöitä.

Miten kuivain toimii?

Kuivaimet poistavat kosteuden ilmasta.
Jokainen kuivausjärjestelmä – adsorptiokuivainjäähdytyskuivain ja kalvokuivain – käyttää omaa tekniikkaansa.

Paineenalainen kastepiste kertoo kuinka paljon paineilmassa on vesihöyryä. Mitä alhaisempi kastepiste on, sitä vähemmän vesihöyryä ilmassa on. Kastepiste tarkoittaa todellista lämpötilaa, jossa tiivistyminen alkaa. Jos kastepiste on esimerkiksi –40 °C, tiivistyminen alkaa vain, jos paineilman lämpötila laskee –40 °C:seen.

Tietoa paineilmakuivaimista

Paineilmakompressorille sopivan kuivaimen valinta

Kompressorille sopivan kuivaimen valinnassa on tärkeää määrittää laitteiston kosteusvaatimukset ennen kuivaimen valitsemista.

Loading...

Mikä taajuusmuuttajakäyttöinen kuivain on?

Taajuusmuuttajakäyttöinen (VSD) kuivain pienentää paineilmajärjestelmän energiakustannuksia ja tuottaa paineilmaa tasaisella, alhaisella kastepisteellä. Se säätää kompressorin nopeutta ilmankulutuksen mukaan.

Loading...

Lataa kuivaimia käsittelevät White Paper -julkaisumme

White paper

Kuivaintyypit